Doris de Bruijn

Doris studeerde in 2009 af in de Master Bouwtechniek – Productontwikkeling van de opleiding Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Samen met Sean Vos, haar afstudeercollega, richtte ze daarna SlimRenoveren op met als doel een écht duurzame toekomst voor de bestaande woningvoorraad. Met haar frisse, innovatieve en kritische blik probeert ze bestaande patronen te doorbreken en de weg vrij te maken voor nieuwe renovatieconcepten die verder gaan dan symptoombestrijding, maar een echte verandering teweeg kunnen brengen.

Haar visie: Het realiseren van een duurzame woningvoorraad is een complexe opgave die niet alleen met techniek kan worden opgelost. Deze techniek richt zich te vaak alleen op energiebesparing en komt daarmee al snel uit op meerkosten.

Wij bekijken het breder en richten ons naast energiebesparing ook op aspecten zoals wooncomfort, woonlasten en wijkbeleving. Door niet alleen te focussen op de aanvangsinvestering, maar ook de exploitatieduur mee te nemen ontstaat er een écht integrale oplossing met toekomstwaarde en zijn meerkosten verleden tijd!