Jan-Willem van de Groep

Jan Willem is werkzaam als programmaregisseur voor het EnergieSprong programma van de SEV. Dit innovatieprogramma, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van BZK-WWI, is bedoeld om de energietransitie in de gebouwde omgeving tot stand te brengen. De grootste opgave ligt daarbij op het maken van Sprongen in bestaande gebouwde omgeving. EnergieSprong heeft als missie om de marktcondities te creëren waarbinnen een energieneutrale gebouwde tot stand kan komen.

Jan Willem heeft een bijzondere belangstelling voor procesinnovatie en duurzame ontwikkeling. Naast ervaring in de uitvoerende bouw is hij ook werkzaam geweest in de corporatiesector. Binnen het programma EnergieSprong richt Jan Willem zich vooral op het creëren van slimme coalities in de bouw, kennisdeling en vernieuwende vormen van opdrachtgeverschap.

Daarnaast treed Jan Willem, als Greenspirator, ook regelmatig op voor uiteenlopende groepen. Aantrekkelijke toekomstbeelden vanuit sociaal en technologisch perspectief worden daarbij gekoppeld aan kansrijke duurzame ontwikkelingen, onder het motto: Shift Happens.