Tagarchief: VNU Exhibitions Europe

Anna Oosterhuis wint Hollands-Ontwerp Award 2014

Op woensdag 9 april werd de Hollands-Ontwerp Award 2014 uitgereikt aan Anna Oosterhuis van de TU Eindhoven voor haar project ‘Nieuw leven in het aloude Mariënhage’. Zij wint hiermee een baan, aangeboden door Vitrov.

Met haar project laat Oosterhuis zien dat duurzaamheid meer is dan energiebesparingsmiddelen of betere materiaalkeuze. Mariënhage, de oudste plek van Eindhoven, met een voormalige kloosterkerk en kloosterinternaat, heeft haar connectie met de stad verloren ondanks de ligging in het hart van de stad. Door uit te gaan van de kwaliteit van het bestaande en op de juiste plekken zorgvuldige extracties te maken, wordt meerwaarde gecreëerd met behoud van de oude ‘ziel’.

De tweede prijs is gegaan naar ‘Solar Bell, de deurbel op zonne-energie’ van Alexander Nijdam Universiteit van Tilburg en Bas van den Berg Avans Hogeschool ’s-Hertogenbosch. En de derde prijs ging naar Evelien Ploos van Amstel van Universiteit Twente met ’1 gebouw, 1 generiek element voor vloer, dak en gevel’.

Hollands-Ontwerp-nominaties

Verder lezen

Nominatie Hollands-Ontwerp Award 2014: ‘ADVIESRAPPORT VERDUURZAMING CYCLUSFLATS TE DEVENTER’

plaatjes1_1000pxTony Kouroumelian
Bouwkunde, 3e jaars
Saxion

In tijden dat duurzaamheid een steeds belangrijker aspect wordt en renovatie continu meer aan bod komt, bood Saxion te Enschede een minor aan met als opdracht de Cyclusflats te Deventer (10 flats) te verduurzamen. In deze minor is het de bedoeling om diep in de term duurzaamheid te duiken. Hierbij kijken we o.a. naar bouwkundige aanpassingen, maar meer met name naar de leefbaarheid. Deze flats bestaan inmiddels 40 jaar (bouwjaar 1968-1970) en tot heden leven en wonen er mensen in deze flats. Ondanks de bouwkundige tekortkomingen, zijn deze flats in ons optiek toch wel degelijk duurzaam. Verder lezen

Nominatie Hollands-Ontwerp Award 2014: ‘SOLAR BELL, DE DEURBEL OP ZONNE-ENERGIE’

SONY DSCAlexander Nijdam & Bas van den Berg
Technische bedrijfskunde, pre-master / Elektrotechniek, afgestudeerd
Universiteit van Tilburg / Avans Hogeschool ’s Hertogenbosch

Omschrijving
In Nederland verbruiken alle deurbellen samen evenveel energie als alle inwoners van de stad Maastricht samen verbruiken. In Europa betekent dit dat er twee kolencentrales fulltime draaien, puur om de deurbellen van energie te voorzien. Dit komt neer op 30 kWh aan energieverspilling per jaar, bijna 1% van de energierekening. Dit sluipverbruik wordt veroorzaakt door de transformator die aan de deurbel zit gekoppeld.

Iets onbenulligs als de deurbel hoort geen energie te verspillen. Daarom dat we tijdens de studie op Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch de Solar Bell hebben ontwikkeld. Door het gebruik van een zonnepaneeltje, een accu en wat elektronische schakelingen werkt de deurbel op zonne-energie. Verder lezen

Nominatie Hollands-Ontwerp Award 2014: ‘OP ZOEK NAAR NIEUWE DUURZAAMHEID’

Op zoek naar nieuwe duurzaamheid_1000pxJoëlle Burger
HBO Facility Management, 4e jaars
De Haagse Hogeschool

Op zoek naar nieuwe duurzaamheid
Duurzaamheid het is een thema wat overal in de wereld wordt besproken. In heel de wereld wordt er gestreefd naar een duurzame wereld. Een wereld wat in de toekomst ook leefbaar is. Echter in Nederland zijn er vele ontwikkelingen. Wij hebben energie, wij gebruiken grondstoffen en kunnen dit uit andere landen halen. Echter in Afrika kennen ze niet eens een huis of een dak. In de achterstandswijken in Amerika is het iedere dag overleven. Hier in Nederland maken wij ons ontzettend druk hoe wij voornamelijk de circulaire economie moeten aanpakken. Echter moeten maatschappelijke projecten als armoedebestrijding, gezondheidszorg, scholing en hulp bij calamiteiten ook worden verduurzaamd. Er zijn meerdere thema’s die moeten worden verduurzaamd. Denk aan de thema’s Food & Agri en Zorg & Welzijn. Het wordt dus tijd dat heel de wereld naar de toekomst gaat kijken en dat we met zijn alle gaan samenwerken. Samen sta je sterk! Hoe kijken we verder dan onze eigen grenzen? Hoe kunnen we samenwerken? Hoe maken we de medemens bewust voor het behoud van de toekomst? Kortom hoe maken wij de hele wereld toekomstbestendig? Verder lezen

Nominatie Hollands-Ontwerp Award 2014: ‘NIEUW LEVEN IN HET ALOUDE MARIENHAGE’

1. masterplan_1000pxAnna Oosterhuis
in opdracht van de Gemeente Eindhoven
Masters Building Technology & Architecture, afgestudeerd
Technische Universiteit Eindhoven

Nieuw leven in het aloude Mariënhage
Binnen het religieus erfgoed is een leegloop gaande. Grote monumentale complexen met veel karakter staan leeg en wachten op een nieuwe bestemming. In deze tijd van crisis moet je lef hebben om deze grootse complexen te herontwikkelen. Potentie zit in het karakter en unieke beleving van deze historische ensembles.

Maar hoe pak je in deze tijd van crisis en een veranderende samenleving een gebiedsontwikkeling van deze schaal en met restauratiebehoefte aan? Hoe kan dit gebied met haar rijke geschiedenis behouden blijven maar tegelijkertijd weer betrokken worden bij, en waardevol worden voor de stad Eindhoven? Verder lezen

Nominatie Hollands-Ontwerp Award 2014: ‘1 GEBOUW, 1 GENERIEK ELEMENT VOOR VLOER, DAK EN GEVEL’

Exploded view_1000pxEvelien Ploos van Amstel
Industrial Design Engineering, 2e jaars master
Track: Architectural Building Components Design Engineering
Universiteit Twente

One for all; een duurzaam bouwsysteem
In een tijd waar zaken als duurzaamheid, grondstoffenschaarste, leegstand en hergebruik steeds belangrijkere termen en thema’s worden, wordt de vraag naar slimme bouwoplossingen steeds groter. Daarom werd de vraag gesteld: ‘Hoe maak je een flexibel, demontabel bouwsysteem wat volledig uit hernieuwbare materialen is opgebouwd?’ Verder lezen

Nominatie Hollands-Ontwerp Award 2014: ‘HERBESTEMMING HULSTHOEVE; EEN DUURZAME BELEVING IN VELE OPZICHTEN’

De voormalige keuken is getransformeerd tot beschutte buitenruimte_1000pxKristel Hermans
Bouwtechniek & Architectuur (duaal), eindejaars
Technische Universiteit Eindhoven

Veel boerderijen verliezen hun agrarische functie. Niet zelden komen ze leeg te staan en verloederen ze. Wanneer sprake is van een monumentale boerderij, is waarschijnlijk iedereen het er over eens dat de verloedering moet worden tegengegaan en dat moet worden herbestemd met respect voor de authentieke details. Maar wat als een niet-monumentale boerderij leeg komt te staan? Veel boerderijen worden uiteindelijk toch gesloopt; een gemiste kans… Verder lezen

Nominatie Hollands-Ontwerp Award 2014: ‘EEN HUIS DAT ZIJN HART LAAT LUCHTEN’

zuidgevel - een huis dat zijn hart laat luchten_1000px
Hai Le
Bouwkunde, afstudeerrichting Architectuur, 4e jaars
Hogeschool Utrecht

‘Een huis dat zijn hart laat luchten’
Dit concept is een filosofische benadering voor een nieuwe Collectieve Particulieren Opdrachtgeverschap (CPO) woning in Nederland, waarbij maatwerk en sociale cohesie het uitgangspunt is. Het concept biedt particulieren vrijheid in het samenstel van hun woning. Daarnaast zullen de woningen uit dit concept duurzaam, energiebesparend en betaalbaar zijn. Verder lezen

Nominatie Hollands-Ontwerp Award 2014: ‘INFINITE ENERGY’

Luck van Gils
MBO opleiding middenkader functionaris Bouw & Infra, 4e jaars
Summa College Veldhoven

Wat is ‘Infinite energy’?
Naar mijn mening is ‘oneindig energie’ het idee dat men meer energie opwekt dan dat men verbruikt of nodig heeft.

Waarom?
Voor jaren maakten we gebruik van hoog CO² uitstotende energie opwekkingsinstallaties, zoals de energiecentrales op kolen of nucleaire energie.
Geen van deze manieren voor het opwekken van energie zijn goed voor de aarde.
Nu zijn we wel al bezig met het overschakelen op ‘groene energie’. Hierbij moet u denken aan de windmolenparken op zee en het gebruik maken van aardwarmte installaties.
Verder lezen

Iedere vernieuwing begint met een droom…

Het jaar 2014 is het begin van een verfrissende nieuwe duurzaamheid. Met de Hollands-Ontwerp Award 2014 gaan we op zoek naar de beste nieuwe ideeën die de ontwikkeling rondom duurzaamheid extra inspiratie geven.
Het thema ‘nieuwe duurzaamheid’ is een breed begrip. Duurzaamheid heeft dus niet alleen met energie te maken, maar gaat verder dan dat. Hoe kan er met slimme en innovatieve oplossingen een duurzame leefomgeving worden gecreëerd? En in welke mate wordt er iets ‘nieuws’ gecreëerd?
De tentoonstelling Hollands-Ontwerp 2014 laat zien hoe de studenten een invulling geven aan deze ‘nieuwe duurzaamheid’.

De acht genomineerde projecten worden de komende weken aan u gepresenteerd. Tot aan de Renovatiebeurs wordt op www.hollands-ontwerp.nl iedere dag een project voorgesteld. Houdt de komende weken daarom deze blog in de gaten, of abonneer u gratis zodat u per email op de hoogte wordt gehouden.

Woensdag 9 april aanvang 15.30 vindt de uitreiking van de studentenprijsvraag plaats tijdens de Vakbeurs Renovatie in de Brabanthallen in Den Bosch. De gehele beurs staan de genomineerde projecten opgesteld op de tentoonstelling: Hollands-Ontwerp Award 2014 (hal 3, stand B082). Via de link kunt u zich aanmelden voor gratis toegang tot de beurs.

banner3_nl