Over…

Mede door de economische recessie is de aandacht voor de bestaande woningbouw in een stroomversnelling geraakt. Lang heeft de bestaande bouw in de schaduw van de nieuwbouw gestaan. Nieuwbouw had alle aandacht, nu kijkt iedereen naar de mogelijkheden van bestaande woningen.

CO2-reductie en energiebesparing spelen duidelijk een sleutelrol in de bestaande voorraad. Vanuit duurzaamheid is levensduurverlenging van de woningen te verkiezen boven sloop en nieuwbouw. Daar moet de reductie gehaald worden. Maar ook vanuit het aanbod groeit het besef bij grote bouwbedrijven dat de productie naar de bestaande woningvoorraad verlegd zal worden. Met een woningvoorraad van zeven miljoen woningen, neemt de vraag naar kwaliteitsaanpassingen in de loop der tijd toe.

Veranderingen gaan echter nooit zo snel als men wenst. De huidige praktijk is helemaal gericht op het conserveren van de bestaande kwaliteit van woningen. Ingrepen zijn nog steeds vooral gericht op repareren en vervangen van slechte onderdelen, maar niet op het toevoegen van kwaliteit, zodanig, dat op een duurzame wijze voldaan kan worden aan de veranderende vraag en gewenst kwaliteitsniveau.

De huidige praktijk blijft ver achter bij de ideeën, die er bij innovatieve partijen leven. Om innovatie in de bestaande renovatiepraktijk te versnellen komt BouwhulpGroep met het initiatief voor de weblog www.hollands-ontwerp.nl.

Een onafhankelijk platform voor innovatieve ontwikkelingen in de bestaande woningbouw.

Eindhoven, oktober 2009