Ralf Strijk

Binnen J.E. StorkAir/ Zehnder Group Nederland is Ralf Strijk werkzaam als contactpersoon voor de woningbouwcorporaties. Hij staat voor een gezond en comfortabel binnenklimaat en is veel in gesprek met de professionele markt rondom woningbouwcorporaties die voor grote uitdagingen staan. Het zoeken naar een juiste oplossing voor de eindgebruiker staat centraal. Aanscherping van regelgeving, mondige huurders en een nieuwe vorm van informatie overdracht zijn zaken waar de corporaties mee te maken hebben.

Het binnenklimaat wordt vaak als slecht ervaren. Recente onderzoeken geven aan dat circa 80% van ventilatie systemen niet voldoen. Dit is onacceptabel en vergt wat Ralf betreft een andere aanpak. Het integraal samenwerken in het voortraject is een must. Alleen dan komen we tot een ‘gezonde’ duurzame en energie aantrekkelijke toekomst.

Het moederbedrijf van J.E. StorkAir/ Zehnder is een internationale onderneming die veel kennis uit het buitenland kan inbrengen in Nederland. In landen als Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland is men vaak verder als het gaat over het nadenken over een energie neutrale toekomst. Het zou jammer zijn als we die kennis in Nederland niet gaan gebruiken. Ralf ziet het als een uitdaging om met partijen die willen, samen te werken om energiezuinige woningen en gebouwen neer te zetten met een gezond binnenklimaat. Naast een goed product gaat het om vertrouwen en kennis. Vertrouwen moet je verdienen en kennis moet je delen.

Sleutelwoorden in de toekomstige bouw zijn wat Ralf betreft:

  • Energie vraag verminderen daarna duurzaam opwekken wat je nog nodig hebt
  • Gebiedsontwikkeling
  • Oriëntatie bouw
  • Inventieve energie opwekking
  • Ventilatie met Warmte terug winning
  • Vraag gestuurd op vervuiling en aanwezigheid ventileren

“Energiezuinigheid en comfort gaan uitermate goed samen! Op naar de energie leverende woning!”