Yuri van Bergen

Yuri van BergenSinds 2007 werkzaam bij de BouwhulpGroep BV, een architecten- en adviesbureau op het terrein van bouwen en wonen en werkzaam op alle schaalniveau’s: van wijkontwikkelingsplan tot integratie van woninginstallaties in keukenkastjes. Bij deze activiteiten gelden drie sleutelbegrippen: voortdurende kennisontwikkeling, gericht op innovaties, mede ter ondersteuning van processen.

Voor Yuri betekent dit dat advies wel integraal en duurzaam moet zijn en dat voortdurend gezocht moet worden naar draagvlak, zowel maatschappelijk als in de keten. Alleen dan is de missie om maatschappelijke problemen op het gebied van bouwen en wonen tot een oplossing te brengen perspectiefvol. De concrete opgave bepaalt de werkwijze en de oplossing.

Binnen het bureau is Yuri actief op een vijftal terreinen om de proces- en productinnovatie verder in te vullen:

  • Documentatie van bestaande kennis. In de afgelopen jaren is hier voor onder andere REN-dex uitgebouwd. Een expert systeem waarin alle kennis van bestaande woningvoorraad wordt vastgelegd: van stedenbouw tot detail en van bewonersaandeel tot financiën.
  • Uitbouwen van kennis via de Grote-Renovatie-Enquête die in 2010 uitgevoerd wordt.
  • Begeleiden van nieuwe vormen van samenwerken in de vorm ComponentRenovatie (als voorbeeld van ketenintegratie).
  • Ontwikkelingen van een nieuw aanbod met Alliantie+: PANZER, SMILE, BEAM, VLOER+, 4INSIDE, CONSERVEREN+ en FORTUNA.
  • Versterken van netwerken om de kansen van innovatie en nieuwe samenwerking te vergroten: hollands-ontwerp.nl.

Het is duidelijk dat bij al de activiteiten teamwerk de basis vormt.