Harold van den Koedijk

Binnen Blyweert Nederland BV is Harold per 1 januari 2012 actief als projectadviseur. Zijn werkzaamheden omvatten het adviseren van Blyweert aluminium producten aan architecten en het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten ter verbetering van de duurzame bouwindustrie. Het is zijn taak om visie en kennis te delen met bouwprofessionals zoals u, waaruit allianties kunnen ontstaan. Met deze houding was Harold voorheen, via VELUX Nederland BV, betrokken bij het pilotproject Active House te Montfoort.

De missie van Harold is om bij te dragen in de transitie van de gebouwde omgeving naar een maatschappelijk verantwoorde bedrijfstak. Dit probeert Harold te realiseren door partijen met verschillende competenties te verbinden, waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan. Als dan synergie ontstaat, kan invulling worden gegeven aan een holistische benadering van de verschillende bouwcomponenten.

Het in kaart brengen van de eindprestatie binnen deze samenhang brengt voor de opdrachtgevers duidelijkheid waardoor de transitie in de gebouwde omgeving tot stand kan komen.

Harold’s quote: Bouw attractiever dan de huidige standaard, pas dan zal transitie in gang worden gezet