Categoriearchief: SMARTrenovatie

De instap, kwaliteitsaanpassing binnen handbereik

Auteurs: Martin Liebregts en Yuri van Bergen

De INSTAP verwijst naar in de markt stappen, gaan handelen, geloof hechten aan het verhaal. Dit woord is bewust gekozen na de bijeenkomst van de OPSTAP op 11 november 2013, waar alle betrokkenen bij de Allianties van componentontwikkeling aanwezig waren (1). Op allerlei fronten beweegt het in Nederland als het om de aanpak van de bestaande (woning-)voorraad gaat. We opereren als het ware met z’n allen in hetzelfde tijdsgewricht van toenemende behoefte aan keuzemogelijkheden, noodzaak van aandacht voor milieu en betaalbaarheid en een toenemend belang van het onderhoud (vervangbaarheid). De huidige crisis biedt ruimte om deze vragen eindelijk boven aan de agenda te zetten. De instap heeft tot doel de verschillende oplossingen voor de componenten, met de erbij behorende Allianties, te integreren met elkaar en te koppelen aan de bestaande woningtypen. Uiteindelijk met het doel voor de gebruiker aanbod te leveren, die hij/zij kan kiezen en zo binnen handbereik komt.

Verder lezen

SmartRenovatie 2.0, een betaalbaar en comfortabele woning voor iedereen

Auteur: Yuri van Bergen

Het maakt eigenlijk niet uit via welke aanvliegroute je een gesprek begint over de Nederlandse woningbouw. Binnen enkele minuten ligt het woord ‘betaalbaar’ al op tafel. Van conceptuele nieuwbouwwoningen tot het renoveren van complexen met ketenintegratie, naar het uitstellen van collectief planmatig onderhoud tot het moment van de klant. Iedereen die werkzaam is in de sector zal meer werk moeten verzetten met minder geld.

Nu is dit natuurlijk geen lekker begin voor een verhaal op een blog die gaat over de vernieuwing in de bestaande bouw. Je zou bijna door alle beperkingen gaan spreken over een ‘crisis’. Maar dit verhaal zal niet gaan over het zien van de beperkingen. Dit verhaal zal gaan over de mogelijkheden, met een betaalbare woning als centrale opgave. Een geestelijke oefening voorafgaand aan de ontwikkeling van een tweede generatie woningen. Een woning die betaalbaar en comfortabel is, een SmartRenovatie 2.0 voor iedereen (1).

Verder lezen

Het denken in componenten wordt gemeengoed

Vijftig jaar praten over componenten als sleutel voor de aanpassing.

Componenten als gemeengoed

Het bericht dat Motorola de modulaire smartphone gaat ontwikkelen naar Nederlands idee (1), die uit componenten bestaat, roept herinneringen in de tijd op. In de bouw wordt al meer dan een halve eeuw gesproken over een modulaire benadering (2). Bij de opkomst van de renovatie in de jaren zeventig kwamen de eerste gedachten naar voren over componenten. Vooral ontwerpers stoeiden destijds met de gedachte van het gebruik van componenten (3).

Verder lezen

Hoge waardering voor de Poorters van Montfoort

Auteurs: Martin Liebregts en Haico van Nunen

Een score die vermeld mag worden
In de afgelopen maand is er een enquête gehouden onder de bezoekers van de Poorters van Montfoort (1), het pilotproject van Active House (2). De geënquêteerden bestaan uit mensen uit het vak: opdrachtgevers, adviseurs en bouwers. Allereerst is aan de betrokkenen gevraagd, hoe ze een negental kwaliteitsaspecten van Active House waarderen, als ze dit afzetten tegen de huidige praktijk van de (Nederlandse) renovatie. Als uitgangspunt was aangenomen, dat deze praktijk gemiddeld een zeven scoort (ruim voldoende). Op alle aspecten wordt in deze enquête beduidend hoog gescoord dan nu gangbaar is. Gemiddeld is de waardering 8,3 tegen 7,0. Alle reden om de pilot in eerste instantie als succesvol te beschouwen. De waardering voor de kwaliteit is er breed aanwezig en de eerste stap voor een vervolg is hiermee gezet.

Verder lezen

Nieuwe Allianties in de (ver)bouw

Door: Martin Liebregts en Yuri van Bergen

Aanbod op maat

Al jaren besteden we met elkaar veel energie aan technische oplossingen die voor 80 à 90 procent hetzelfde zijn. We zijn gewend om op projectniveau de ogenschijnlijk unieke oplossing te bedenken. En dit heeft tot gevolg dat veel energie verloren gaat en juist de bijzonderheid van een project, zowel qua vraag als techniek, te weinig aandacht krijgt. Om dit proces te verbeteren richt de LEAN-aanpak zich niet alleen op de uitvoering, maar ook op het planproces. Als we dit in de praktijk oppakken, stappen we met elkaar in de traditie van de keuzeplannen uit de jaren zestig van de vorige eeuw (1).

Aanbod op maat veronderstelt dat die onderdelen van de oplossing die algemeen zijn en niet direct iets zeggen over de gebruiksprestaties gestandaardiseerd worden. Vervolgens worden al vooraf bedachte opties ontwikkeld, die voor een groot deel de ruimte voor maatwerk zullen invullen.

BouwhulpGroep - Overzicht dummies Allianties_1000px

Verder lezen

De opkomst van de componenten

Lange tijd werd zowel de nieuwbouw van woningen als de renovatie en groot onderhoud als totaaloplossing gezien. Alsof het gaat om een stapeling van uiteenlopende ‘losse’ bouwdelen. In de praktijk wordt er nu een aanbod ontwikkeld dat zich richt op samenhangende bouwdelen, die een specifiek gebruik ondersteunen, en aangeduid met componenten. Te denken valt aan dak, gevel, keuken/douche/toilet et cetera. Gebouwonderdelen die hun eigen specifieke eisen kennen met de erbij behorende cycli van onderhoud en aanpassing in de tijd.
De ontwikkeling van het specifieke aanbod in verschillende sectoren van de maatschappij dateert uit de zeventiger jaren van de vorige eeuw. Toen is de basis gelegd voor het aanbod van nu. Of het nu om keuken, badkamers of autoreparaties gaat. De specialisering is toen begonnen (1).

ComponentRenovatie_BouwhulpGroep

Verder lezen

Bouwen aan een nieuwe toekomst

Op zoek naar nieuwe ideeën -6-

Het is gebeurd met de bouw! Zo begon twee maanden geleden een serie verhalen met het doel nieuwe ideeën voor de (bestaande) woningbouw op te doen. Door te schrijven over enkele ‘succesvolle’ voorbeelden buiten de bouw als IKEA, SUITSUPPLY, TATA NANO en H&M is er gezocht naar het geheim achter het concept. Op welke wijze is het deze bedrijven gelukt om betaalbaarheid te combineren met de WAARDEN en SCHOONHEID van het product? Wat is de overeenkomst tussen de bedrijven? En op welke wijze kunnen we hiervan leren voor het bouwen aan een nieuwe toekomst?

Verder lezen

Renoveren als ambacht

Renovatie is deels een techniek. Maar het is meer. Het is een ambacht, waarbij oog is voor alle variabelen die de kwaliteit aan het bestaande gebouw nu en in de toekomst bepalen. Het is geen kwestie van op zo’n efficiënt mogelijke manier een gebouw voorzien van een vernieuwde schil. Renoveren is een complexe puzzel, waarbij in een bepaalde context de oplossing wordt bedacht die het beste past. Dus als we als maatschappij concluderen dat de bestaande gebouwenvoorraad opgewaardeerd moet worden, zijn we er nog niet. Ook kreten als onderhoudsvrij, energieneutraal of levensloopbestendig lossen het probleem van de gewenste opwaardering niet op. Sterker nog, ze dreigen door de eenzijdige benadering de uiteindelijke oplossing in de weg te staan. Bij gebouwen en woningen gaat het nooit om één aspect, maar vooral om de integraliteit die weleens aangeduid wordt met ‘stevig, functioneel en schoon’.

BouwhulpGroep_kwaliteitsaanpassing

Verder lezen

H&M: sneller dan de rest

Op zoek naar nieuwe ideeën -5-

Meubels koop je bij IKEA als kleding bij H&M. Beide Zweedse bedrijven zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Het familiebedrijf opgericht in 1947 behoort de laatste jaren tot een van de grootste kledingconcerns ter wereld. Het concept is geïnspireerd op het ‘Amerikaanse model’ van de begin jaren vijftig, waar grote partijen van dezelfde kleding zorgden voor lagere verkoopprijzen. Het is pas sinds de twintigste eeuw dat we het merk associëren met DESIGN. Door (slim) gebruik te maken van enkele beroemde kledingontwerpers heeft dit massa product een UNIEK karakter gekregen. Ze brengen mode en kwaliteit tegen een lage prijs. Een voorbeeld dat me doet denken aan de half miljoen systeembouwwoningen die we vijftig jaar geleden hebben gebouwd, waar bekende architecten gingen samenwerken met enkele gerenommeerd bouwers (1).

Verder lezen

TATA NANO: de goedkoopste auto ter wereld

Op zoek naar nieuwe ideeën -4-

Een minder bekend voorbeeld in Nederland is het idee van een man die auto’s wilde produceren die niet meer dan 1 Lakh ofwel 100.000 Indiaanse roepies (~ € 1.700) zou kosten. In 2008 presenteerde het indiaanse concern TATA daarmee de goedkoopste auto ter wereld, de NANO. Deze (uiteraard) bescheiden stadsauto is bedoeld als alternatief voor de vele motorrijders in dat land die nu geen auto kunnen betalen. Even ter vergelijking, de goedkoopste auto’s in Nederland verkrijgbaar zijn kosten gemiddeld € 10.000. Het grote succes van deze ‘ auto voor het gewone volk’ is uitgebleven doordat de Indische mensen hun auto liever zien als een statussymbool. Maar het oorspronkelijke idee wordt nu gebruikt voor de ontwikkeling naar goedkopere en zuinige wagens wereldwijd.

Tata Nano_BouwhulpGroep

Verder lezen