De bouw 35% goedkoper….de bewoner stabiele woonlasten

Door: Jan Willem van de Groep

Dat zou iedere opdrachtgever toch uitdagend in de oren moeten klinken. Toch worden de koplopers in de bouwsector die dit kunnen waarmaken slechts mondjesmaat opgemerkt door professionele opdrachtgevers. Deels door een gebrek aan marketing ervaring van die aanbieders maar grotendeels door een beweging die ik nog niet goed kan identificeren. Dat zou echter wel snel moeten veranderen….er worden namelijk enorme kansen gecreëerd door een nieuwe marktbenadering.

De opgave voor de komende jaren is duidelijk: werken aan een betaalbare, waardevolle en duurzame woningvoorraad.

De traditionele aanpak volstaat niet meer naarmate ontwerpoplossingen complexer worden. Het wordt voor de opdrachtgever dan steeds moeilijker om de opgave te vertalen naar een technische specificatie. Gelukkig hoeft dat ook niet meer. Een toenemend aantal partijen uit de “bouwketen” krijgen door, dat ze in staat zijn om, vanuit een conceptuele benadering, aanbod te bedenken voor de vraag van morgen. Slimme coalities van ontwerpers, engineers en makers kruipen bij elkaar om slimme en integrale principes te bedenken die snel en adequaat kunnen worden vertaald naar een concrete aanbieding voor de vrager. Slimme coalities hebben geen belang bij faalkosten en gebruiken alle beschikbare middelen om zo effectief en efficiënt mogelijk te produceren (lean en supply chain). Ze zijn in staat om bewezen technologieën op een integrale manier te dimensioneren als onderdeel van het totale gebouwsysteem.

De voordelen zijn evident: goedkoper aanbod, beter functionerend gebouw en gegarandeerde woonlasten voor de eindgebruiker. De voorbeelden van energieneutrale woningen voor de prijs van een EPC 0,6-woning staan er al. Ook de voorbeelden waarbij woningen worden gerenoveerd naar een A++ label voor dezelfde kosten als een renovatie naar een B-label woning zijn er.

De rol van de vrager veranderd. Het formuleren van de opgave, de dialoog aangaan met de aanbieders (bij voorkeur met de eindgebruikers) en het organiseren van een passende ontmoeting tussen vraag en aanbod zijn de kern.

Het aanbod is er al…er wordt alleen nog te weinig naar gevraagd. Dat komt grotendeels door een verandering van rollen en patronen. Dat is wennen. Dat merken wij nadrukkelijk bij de corporaties die vanuit het SEV programma Slim en Snel worden geholpen om deze slag te maken (Qua-wonen, Stadlander, Wonen-Limburg en Wonen Friesland).

De aanbieders van de oplossingen voor morgen zetten wij graag op de bühne. Daarvoor is de prijsvraag de Voorsprong bedacht. Vooral dus om aan potentiële vragers te laten zien wat er al kan. Pak die kans…kom kijken wat de koplopers in de sector al kunnen…wij willen u wel helpen bij het vervolg!

Voor meer info en voor inschrijvingen klik hier

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *