De droom van 2012

door: Sean Vos en Doris de Bruijn

De overheid heeft besloten de woningmarkt langzaam, maar over de volle breedte te hervormen. In tegenstelling tot wat aanvankelijk het plan was, heeft de hervorming zowel in de huur- als in de koopsector plaatsgevonden. Woningcorporaties hebben als geprivatiseerde partijen de vrijheid gekregen om zelf hun maatschappelijk verantwoorde koers te bepalen. Met minder regels krijgen zij meer geregeld.

Als gevolg van de maatregelen zijn de woningprijzen gestabiliseerd en is wonen betaalbaar gebleven of geworden voor iedereen in Nederland. Een ambitieus programma voor verbetering van de bestaande voorraad helpt bovendien de corporaties en de particulieren om hun woningen energiezuiniger te maken om te voorkomen dat torenhoge energierekeningen de betaalbaarheid in gevaar brengen. Het heeft de bouwsector bovendien een flinke impuls opgeleverd.

Aanbesteden op basis van kwaliteit heeft het in 2012 definitief gewonnen van aanbesteden op basis van uitsluitend de laagste prijs. De bouw is er daarmee flink op vooruit gegaan. Het wantrouwen tussen de partijen van vroeger heeft plaatsgemaakt voor onderling vertrouwen en samenwerking op basis van het gezamenlijk belang van een goed functionerend gebouw met een tevreden gebruiker. Goedkoop is niet langer het criterium in de bouw, maar extra kwaliteit is dat zeker wel.

Duurzaamheid was in 2012 niet langer een meerkostenpost, maar een integraal onderdeel van alle projecten en bedrijven. Uit eerdere projecten is onomstotelijk gebleken dat een duurzame aanpak op de lange termijn financieel aantrekkelijker uitpakt. Daarvoor was wel een aanpassing van de bestaande exploitatiemodellen vereist, omdat hierin de positieve invloed van duurzame materialen, hernieuwbare energie en flexibiliteit nauwelijks kon worden meegenomen.

Kant en klare concepten voor de aanpak van de seriematig gebouwde bestaande woningvoorraad hebben in 2012 flink aan terrein gewonnen. Er is een volwassen aanbod ontstaan, waarbij de opdrachtgever bij ieder project daadwerkelijk kan kiezen tussen concepten van verschillende aanbiedende consortia. Bovendien zijn de concepten in een vroeg stadium onderling goed te vergelijken op basis van prijs én kwaliteit.

Revitalisatie van naoorlogse wijken heeft op tientallen plekken in Nederland geleid tot een kwaliteitssprong in de wijkbeleving. Niet alleen de woningkwaliteit en de restlevensduur zijn er flink op vooruitgegaan. Ook zijn de energielasten voor de bewoners gedaald, is het wooncomfort toegenomen en genieten de bewoners en voorbijgangers dagelijks van de frisse nieuwe uitstraling van de bestaande woning. Het zijn goede voorbeelden gebleken voor de aanpak van de toekomst.

Als er obstakels waren op de weg naar een duurzame woningvoorraad, dan heeft een cultuurverandering bij opdrachtgevers en opdrachtnemers ervoor gezorgd dat deze langzaam zijn verdwenen. Een goede mix van nieuw talent en ervaren medewerkers heeft er in 2012 voor gezorgd dat een vernieuwende aanpak niet langer als risico, maar als kans wordt gezien. Dit heeft geleid tot vernieuwende projecten en experimenten met verrassende resultaten.

Conceptueel bouwen heeft gezorgd voor een flinke toename van het industrieel produceren van elementen in 2012. Gevels, daken, woninguitbreidingen, optopmodules en balkons worden op grote schaal aan de lopende band geproduceerd, met een hogere kwaliteit, kortere productietijd en een gunstigere prijs tot gevolg. Desondanks is door de slimme opbouw van de componenten gebleken dat de creatieve vrijheid voor de ontwerper behouden is.

Het woord crisis was veel gehoord in 2011, maar in 2012 heeft de aanhoudende financiële malaise geleid tot een nieuw bewustzijn in Nederland. Samen zetten we net als in de wederopbouwperiode de schouders eronder om de economie er zo snel mogelijk weer bovenop te krijgen. Ondanks de problemen met de Euro is de economische positie van Nederland hierdoor verder versterkt en is de welvaart toegenomen.

Tot slot mag duidelijk zijn dat de bovengenoemde transitie alleen kan plaatsvinden door in 2012 gezamenlijk andere wegen in te slaan en nieuwe mogelijkheden te verkennen. Daar zijn op alle plekken in de bouwkolom enthousiaste pioniers voor nodig zodat we samen de gebaande paden kunnen verlaten om op zoek te gaan naar de voordelen van een innovatieve aanpak. Wij wensen u daarom een DAADKRACHTIG 2012!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *