een nieuw paradigma, tijd voor de opblaaswoning!

door: Sjoerd Klijn Velderman

Seriematigheid op product en ons verdienmodel hoort tot een verleden (gelukkig). Weet ook dat dit betekent dat een serie van een met een diversiteit aan proposities nodig is om aan te sluiten bij elke willekeurige behoefte. Maar waar staan we nu als product gerichte keten, geweldig in het op de markt drukken van producten die half af zijn (lees: een verduurzaamd huis is in feite ook een incompleet product). Natuurlijk zijn er al genoeg voorbeelden hoe we op een radicaal nieuwe manier met de bestaande bouw om kunnen gaan. Maar “de” oplossing bestaat niet maar “een” oplossing moet er wel komen, dat vraag om een nieuw paradigma. Nee een “senseo in de bouw” is daarbij niet genoeg, het is tijd voor de opblaaswoning!

Gezocht: “ondernemende corporaties met visie”
Positief gezien zijn we in de luxepositie terecht gekomen dat er voldoende woonruimte is, veel te dure nieuwbouwprojecten zijn passé. De komende jaren is herijking van het volkshuisvesting aanbod bittere noodzaak. Niet in de laatste plaats omdat de vraag om meer comfort gaat toenemen maar zeker omdat de betaalbaarheid stevig onder druk komt te staan.

2 keuzes:
We blijven doen wat we deden (dan krijgen we immers wat we kregen). Of we verbreden de scope en gaan “wonen” leveren. Wonen tegen een duurzaam betaalbaar niveau. Een van de initiatieven die momenteel onderzoek doet naar alternatieve proposities is GEN (www.gebiedenenergieneutraal). Stevig uitgangspunt is dat de woonlast bij energieneutraliteit minimaal gelijk is aan het huidige niveau. Financieringsmodellen, technische oplossingen op micro en macro niveau maar ook wet en regelgeving zullen hierbij op de schop moeten.

5 vóór 12
Onder druk wordt alles vloeibaar! Deze uitspraak verwoord misschien wel het beste waarom het 14 bedrijven uit diverse branches (juristen, banken, belegger, ontwikkelaar, energiebedrijven, productleveranciers enz.) met verschillende belangen gelukt is om een coalitie te vormen. Tezamen willen zij alle belemmeringen op de weg naar energieneutraal blijvend en grondig wegnemen. Hiervoor is lef en ondernemerschap nodig, dat we met elkaar in een crisis zitten en dat er nu echt iets moet veranderen heeft daar zeker aan bijgedragen.

Polderen tot we erbij neervallen!
“show don’t tell” het gaat om de dingen die je doet, niet om wat je zegt. Laten we dus niet oeverloos met elkaar discussiëren en debatteren. Maar zet de eerste stappen en leer zo lopen.

En nog even de quote van de dag:

“Grootschalige struisvogeligheid geeft veel gaten maar zelden een oplossing waar we ons niet uit hoeven te praten. Zet de ambitie aan de horizon en de weg ernaartoe komt met de morgenzon”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *