CO-MAKERSHIP BIJ PRODUCTONTWIKKELING: HET ‘VERBORGEN VENTILATIEROOSTER’

Auteur: Johan Lemmens

Vijf tot zes keer per jaar organiseert de BouwhulpGroep een workshop, waarbij één of meerdere vertegenwoordigers van de toeleverende industrie worden uitgenodigd. Het gaat erom dan kennis, kunde en nieuwe vragen over de aanpak van de bestaande bouw uit te wisselen. Dergelijke bijeenkomsten worden aangeduid met QWERTY – de eerste vijf letters van het toetsenbord –, om aan te geven dat het om samenwerking gaat. De zo ontwikkelde kennis wordt vastgelegd in QWERTY-bladen, waarin verschillende oplossingen met elkaar vergeleken worden qua techniek, prestatie en kosten. Tijdens één van de bijeenkomsten in 2010 is de basis gelegd voor een nieuw type (verborgen) ventilatieroosters van Alusta.

De bijeenkomst in 2010
In 2010 is er op initiatief van de BouwhulpGroep een workshop ‘bestaande gevelopeningen’ georganiseerd. Vanuit de directe praktijk werden hiervoor twee firma’s uitgenodigd, die een belangrijk marktaandeel in hun discipline vertegenwoordigen: Verweij Houttechniek, houten kozijnen en Alusta, ventilatieroosters in de bouw.

Gevelopeningen: Spanningsveld tussen schoonheid en gezond binnenmilieu
De gevelopeningen in de bouw hebben grote invloed op de beleving van het gehele bouwwerk, vooral door de maat van de invulling (kozijnen), afmetingen, verdeling en detaillering. Bij renovatie- en onderhoudsprojecten is kozijnvervanging een veel voorkomende post, waarbij aan de kozijnen en detaillering steeds hogere eisen worden gesteld. Onder andere met betrekking tot:

  • Isolatie
  • Veiligheid
  • Inbraakwerendheid
  • Luchtdichting
  • Enkele-/dubbele dichting
  • Ventilatievoorzieningen
  • Onderhoudsarm

Ook het leefklimaat in de woning dient te voldoen aan de huidige normeringen voor bestaande en nieuwbouwwoningen. Voor de gevelopeningen heeft dit als consequentie dat er ventilatievoorzieningen moeten worden opgenomen.
Om het bestaande gevelbeeld niet te verstoren, hebben niet-zichtbare of verborgen ventilatieroosters de voorkeur, in combinatie met een zorgvuldige kozijndetaillering. Hierdoor wordt het originele gevelbeeld hersteld of behouden. In die zin ligt de opgave in de combinatie van ‘schoonheid’ en functionaliteit.

Detail bestaand

Detail nieuw

Huidig aanbod
In de productgroepen van standaard ventilatieroosters zijn een beperkt aantal producten geschikt voor deze toepassing. Eén product is inmiddels zelfs uit productie genomen. De reden hiervoor is dat de betreffende modellen niet meer voldoen aan de huidige functionele eisen.

Tijdens de workshop ontstond de vraag of ontwikkeling van een nieuw product, wat tegemoet komt aan de huidige eisen, hier nieuwe mogelijkheden biedt. Vanuit ervaringen uit eerdere projecten, heeft de BouwhulpGroep een eerste aanzet tot realisatie van dit product gegeven. Gebaseerd op productelementen uit de ventilatieroosters van Alusta (combinatie) is het idee rond, het product is er, nu de toepassing.
In samenwerking met Alusta wordt getracht om tot een pilotproject te komen, zodat het project functioneel getoetst kan worden.

Een Reactie op “CO-MAKERSHIP BIJ PRODUCTONTWIKKELING: HET ‘VERBORGEN VENTILATIEROOSTER’

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *