Auteursarchief: yurivanbergen

Prijsvraag Hollands-Ontwerp Award 2015

De aanpak van de bestaande bouw staat op het punt te kantelen. De complexiteit van de opgave neemt toe onder druk van een sterk veranderende maatschappij. Steeds vaker is er vraag naar individuele keuzes, voor de prijs van een collectieve, projectmatige aanpak met oog voor nieuwe duurzaamheid en maatwerk. Met de Hollands-Ontwerp Award 2015 gaan we op zoek naar de beste nieuwe ideeën die de ‘serie van één’ extra inspiratie geven en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie!

Prijsvraag Hollands-Ontwerp Award

Verder lezen

Niet anders denken, maar anders doen

Auteur: Yuri van Bergen

Waarschijnlijk zijn we over tien jaar de veranderingen in de bestaande bouw alweer vergeten. Maar de afgelopen jaren werd er veel gesproken over dat het anders moest. Nog even losgezien van de conclusies uit het parlementair onderzoek naar woningcorporaties, hebben de geluiden afgelopen jaren in het teken gestaan van passief bouwen, via ketenintegratie en concepten, tot sinds kort de nul-op-de-meter-woning. Waarbij het ene geluid steeds het andere probeert te overstijgen en elkaar in een hoog tempo afwisselen. De ideeën en experimenten vliegen je met perioden soms letterlijk om de oren, waarna ze langzaam naar de achtergrond verdwijnen. Wat de oplossing voor de toekomst dan wel moet zijn, zal zichzelf moeten bewijzen, maar één ding weet ik zeker, al dat veranderen verblindt de geesten. Dus laten we in plaats van anders te denken, anders gaan doen! En daarbij gaat het niet om een autonome verandering, maar een combinatie van meerdere ontwikkelingen tegelijkertijd, die vragen om handelen.

europese-taxichauffeurs-protesteren-massaal-uber_1000px Verder lezen

This is the final call for… studerend Nederland

Dit weekend is de laatste kans om in te schrijven voor de Hollands-Ontwerp Award en eeuwige roem. Aankomende maandag sluit de inschrijvingstermijn voor het beste idee voor de bestaande bouw 2014!

Op woensdag 12 maart aanstaande worden, tijdens een persbijeenkomst van de vakbeurs Renovatie in Utrecht, de genomineerde bekend gemaakt. Deze personen zullen deel gaan uitmaken van de tentoonstelling ‘Hollands-Ontwerp’ die de gehele beurs is te bezichtigen.

Hierbij dus de final call voor studerend Nederland om zich in te schrijven en zich daarmee in de schijnwerpers te zetten. Grijp je kans!

BouwhulpGroep - Poster H-O Award 2014_1000px

DE DOORSTAP NAAR HET AANBOD ‘ALLIANTIE+’

Een kwaliteitsaanpassing op maat, door Martin Liebregts en Yuri van Bergen

Van de Opstap via de Instap naar de Doorstap
De afgelopen maanden is in samenwerking met circa dertig marktpartijen een vervolgstap gezet in het realiseren van aanbod van woningaanpassingen op maat. Het is allemaal begonnen in de periode 2007 tot en met 2009, toen de eerste geïntegreerde oplossingen voor de componenten van een woning geleidelijk vorm kregen (1).

BouwhulpGroep - 9 Componenten en de Allianties_1000px

Verder lezen

Update prijsvraag Hollands-Ontwerp Award 2014

Let op! De jury heeft besloten de inschrijfdatum met vier weken te verlengen. Begin maart worden de genomineerden tijdens een persdag bekend gemaakt. De uiterlijke inschrijfdatum is 1 maart 2014.

Prijzengeld t.w.v.: € 5.000
Deadline: 1 maart 2014

Bouwen doen we niet meer alleen. De tijd dat er één oplossing of één persoon leidend is, is verdwenen. We hebben te maken met vele mensen, regels en oplossingen die de huidige vraag domineren. Welke student weet zijn rol te vervullen in dit nieuwe samenwerken aan duurzaamheid. Het nieuwe jaar heeft de eerste stappen gezet. Reikhalzend kijken we uit naar de feiten om de nieuwe dingen te laten gebeuren. Een prachtige kans biedt de prijsvraag Hollands-Ontwerp Award om je ideeën ook een passend podium te geven. Dus meld je aan met een idee voor de aanpak van een bestaand gebouw, woning of een groter geheel en win een nieuwe baan!

SmartRenovatie 2.0, een betaalbaar en comfortabele woning voor iedereen

Auteur: Yuri van Bergen

Het maakt eigenlijk niet uit via welke aanvliegroute je een gesprek begint over de Nederlandse woningbouw. Binnen enkele minuten ligt het woord ‘betaalbaar’ al op tafel. Van conceptuele nieuwbouwwoningen tot het renoveren van complexen met ketenintegratie, naar het uitstellen van collectief planmatig onderhoud tot het moment van de klant. Iedereen die werkzaam is in de sector zal meer werk moeten verzetten met minder geld.

Nu is dit natuurlijk geen lekker begin voor een verhaal op een blog die gaat over de vernieuwing in de bestaande bouw. Je zou bijna door alle beperkingen gaan spreken over een ‘crisis’. Maar dit verhaal zal niet gaan over het zien van de beperkingen. Dit verhaal zal gaan over de mogelijkheden, met een betaalbare woning als centrale opgave. Een geestelijke oefening voorafgaand aan de ontwikkeling van een tweede generatie woningen. Een woning die betaalbaar en comfortabel is, een SmartRenovatie 2.0 voor iedereen (1).

Verder lezen

Renovatie Design Centrum

een nieuwe traditie is geboren

Terugblik

Om onderzoek en ontwerp in de bouw te koppelen is een oud gebruik, dat om de veertig jaar de kop opsteekt. Het gebeurt elke keer als er sprake is van een structurele verandering in de bouw: de opkomst van de industrialisatie, de eerste massawoningbouw, de toenemende behoefte aan participatie en nu de roep om keuzevrijheid en zeggenschap, in combinatie met (partiële) vervangingsbehoefte in de bestaande bouw. In die zin is de wereld in honderd jaar veranderd. Bijvoorbeeld, het aantal woningen in Nederland is van één naar meer dan zeven miljoen toegenomen.

Renovatie Design Centrum afbeelding

Verder lezen

Van moeten naar kunnen in Drents Dorp Oost

Decennia lang waren we als maatschappij gewend via een duidelijke ‘commandostructuur’, waarbij het moeten voorop stond, het werk in de (ver)bouw te organiseren. De opdrachtgever liet een bestek maken waarin vastomlijnd de mogelijkheden beschreven stonden wat de uitvoerende partij moest doen. De kennis en kunde van de uitvoerende partij werden niet (optimaal) benut. Deze structuur gold en geldt voor de hele bouwkolom. Om dergelijke processen te sturen, was en is veel overhead nodig om voor te bereiden en vervolgens te sturen en te bewaken. Het gevolg is dat voor elke euro die op de bouwplaats wordt uitgegeven aan arbeid en materiaal er een halve euro nodig is om dit te organiseren (proceskosten). Het resultaat is dat het sturen via ‘moeten’ duur en inefficiënt is en door de voortdurende estafette veel kans op fouten in zich draagt.
Maar voor de afzonderlijke speler in deze ‘keten van moeten’ lijkt er niets aan de hand, want hij heeft toch overzicht over zijn deeltaak. De wens om te veranderen komt dan ook niet van de afzonderlijke schakels, maar vanuit de maatschappelijke behoefte aan een betere kosten-kwaliteitsverhouding.


bron: Renda.nl

Verder lezen

DE OPSTAP, een nieuw perspectief voor de bouw

Gisteravond op de elfde van de elfde was het feest in Eindhoven. Op een voormalig industrieterrein van Philips kwamen enkele beslissers uit de markt samen voor een bijeenkomst ‘DE OPSTAP’. De opstap beoogt de initiatieven van de afgelopen jaren ten aanzien van de vernieuwende ideeën bij kwaliteitsaanpassing te bundelen en het op een hoger niveau te brengen. De centrale gedachte achter de ontwikkeling is dat bewoners keuze moeten hebben en in principe aan de knoppen moeten zitten. Het moet een feest zijn om je woning te laten aanpassen aan je eigen wensen en op je eigen moment. De techniek is hierbij een hulpmiddel. De communicatie en de netwerken moeten ervoor zorgen dat de processen en vernieuwingen geprefabriceerd worden maar wel met keuze. DE OPSTAP is dan ook de eerste trede tot het realiseren van die droom.

BouwhulpGroep BijeenkomstDeOpstap_1000px

Verder lezen

Wireless bouwen en wonen

In een serie over 101 uitvindingen die onze wereld van bouwen en wonen hebben veranderd -3-

De uitvinding van (CAD) Computer Aided Design (Sutherland, 1963) is misschien wel de laatste grote uitvinding geweest die het bouwen en wonen drastisch heeft doen veranderen. Begrijp me niet verkeerd, ik heb het hier over de grootste uitvinding van de laatste vijftig jaar. Vanaf 1970 tot 2008 zijn de rookmelder (Pearsall, 1969) en zelfreinigende ramen (PPG, 2001) het grootste officiële wapenfeit geweest van een industrie die alleen al in Nederland na de oorlog verantwoordelijk is geweest voor de productie van ruim vijf miljoenen woningen.

BouwhulpGroep Terra Amata_1000px

Zelfgebouwde huizen (ca. 400.000 v. Chr.). Op de Franse vindplaats Terra Amata, die circa 400.000 jaar oud is, hebben archeologen de vermoedelijke funderingen van grote ovale hutten gevonden

Verder lezen