ComponentRenovatie: de keuken als verbeterunit

De keuken als verbeterunit

In bestaande woningen geeft elke ruimte reeds zijn bestemming. Het aanbrengen van nieuwe installaties voor verwarming en ventilatie stuit dan ook dikwijls op problemen. Bij de huurders ontstaat terecht vaak weerstand tegen een nieuwe installatie, omdat dan bijvoorbeeld kanalen in het zicht komen. Het streven moet zijn de installatie een onopvallende plaats te geven. Een zorgvuldige, esthetische uitwerking is daarom gewenst.

Drie aspecten verdienen bij de uitwerking extra aandacht:

  • Ruimte om het te maken: vooral plaats en uitvoering van de kanalen leveren in de praktijk problemen op.
  • Bereikbaarheid van de installatie: kenmerken voor alle installaties is dat ze periodiek onderhoud nodig hebben. Daarom is het van belang dat de installatie ook gemakkelijk bereikbaar is.
  • Overlast bij bewoond renoveren te minimaliseren.

Bij de grootonderhoud- en renovatieplannenvoor naoorlogse woningen zijn de ingreep in de keuken en de maatregelen aan ventilatie en cv-installatie belangrijke onderdelen. In 75% van de gevallen gebeurt er iets in de keuken en met de ventilatie in ruim een derde van de woningen vinden er onderhoudsmaatregelen aan de cv-installatie plaats. De afmetingen van de keuken zijn beperkt en bedragen voor de woningen tot 1965 circa 6 á 7 m2. In de afgelopen jaren werden er jaarlijks circa 50.000 naoorlogse woningen gerenoveerd (met subsidiebijdragen van de overheid). De omvang geeft een beeld van de minimale marktpotentie.

In de renovatiepraktijk van de BouwhulpGroep is in enkele projecten geprobeerd de vervanging van het keukenblok en aanbrengen van een nieuwe cv-ketel en ventilatie-unit te combineren. Problemen die zich in deze praktijk voordeden waren onder andere:

  • Goede afstemming van de verschillende werkzaamheden qua uitvoeringsvolgorde en de gewenste kwaliteitsborging.
  • Beschikbare ruimte om alles een plaats te geven.
  • Beperkte integratie van de producten en montage, waardoor de prijs relatief hoog is.

Voor het lezen van de officiële SBR-publicatie klik hier: De keuken als verbeterunit

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *