De INSTAP, nieuw perspectief voor de bestaande woningbouw

De BV Brabant biedt kansen voor de aanpak van de bestaande woningbouw, zoals blijkt uit de bijeenkomst van De INSTAP (een initiatief van de Twee Snoeken en BouwhulpGroep).

BouwhulpGroep Foto_1000px

Aan een dertigtal vertegenwoordigers uit de bouwwereld werd de aanpak gepresenteerd om de komende jaren de aanpassing van de woningvoorraad dichterbij te brengen en hierbij eindelijk de bewoners een centrale rol te geven. De belangrijke ingrediënten zijn naast de medewerking van tientallen bedrijven het optimaal benutten van de kennis van de bestaande woningbouw in combinatie met concepten voor de aanpassing, die via de ‘woonconfigurator’ inzichtelijk gemaakt worden. Maar het is meer. De hele keten wordt bij de nieuwe aanpak als het ware gefaciliteerd en de inefficiënte proceskosten worden dan sterk gereduceerd. Alle ruimte om vernieuwing zo een plaats te geven.

Na de OPSTAP op 11 november en de INSTAP op 12 december staat de DOORSTAP in januari 2014 gepland. Op de agenda staat dan de stap voor stap route voor 2013 en 2014, waarbij een tiental woningtypen, Brabant breed, ontsloten zullen worden zodat vraag en aanbod dichterbij elkaar komen.

Wordt vervolgd…

De gehouden presentaties en informatie kunt u hier raadplegen:
1. ‘De INSTAP‘, Martin Liebregts
2. ‘Bewoners aan de knoppen‘, Aart Wijnen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *