Een vernieuwende vloer als basis

Door: Jelle Persoon en Yuri van Bergen

Gebroken traditie

De houten begane grondvloer met kruipruimte is onderdeel van een beproefde traditie, die helaas in de praktijk van het onderhoud zwaar verwaarloosd is. Een goed geventileerde en begaanbare kruipruimte heeft de mogelijkheden geboden om de noodzakelijke aanpassingen aan riolering water en gasleidingen relatief makkelijk uit te voeren. Ook de aanpassingen en de noodzakelijke reparaties aan de vloer zijn relatief eenvoudig uit te voeren, mits de kruipruimte begaanbaar is en blijft.

BouwhulpGroep - Vloer+ BS vloer_1000px

Daar zit nou precies het probleem. De kruipruimten zijn in het verleden vaak als afvalputten gebruikt. Niet alleen resten van oude rioleringen maar ook puin van gesloopte binnenwanden, schoorstenen e.d. zijn terug te vinden in de kruipruimte. Daarnaast vond men het kruipluik als toegang tot de kruipruimte niet meer van belang, met als gevolg dat de toegang tot de kruipruimte verdwenen is. De kruipruimte kan alleen nog maar bereikt worden na ingrijpende maatregelen aan de vloerafwerking van bewoners. Dit belemmert niet alleen het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de vloer, maar ook een heldere diagnose van problemen.

Vijf verhalen over de begane grond

Er ligt een grote opgave om de bestaande voorraad in stand te houden en in kwaliteit te verbeteren. Een stevige en comfortabele begane grondvloer vormt daarvoor een belangrijke voorwaarde. Veel houten vloeren boven een kruipruimte voldoen hier niet aan en moeten vervangen worden. Het terugbrengen van een kruipruimte is geen must meer. Het realiseren van de gewenste kwaliteit staat voorop. Over de kwaliteit van de vloer zijn de volgende verhalen te vertellen:

Zorg voor de bewoner. De begane grond is de basis van het wonen. Het vervangen van deze vloer vindt zo plaats dat het wonen hierdoor zo min mogelijk wordt belemmerd: het gebeurt snel (in vier dagen), voor opslag, en zo nodig tijdelijke huisvesting, wordt gezorgd, het moment van vervangen wordt in overleg met de bewoners bepaald.
Eigentijds comfort met duurzaamheid. De vloer moet lang meegaan. Het is dan van belang dat het thermisch comfort en de energiezuinigheid op een hoog niveau zijn, zodat de vloer met de tijd mee kan. Mogelijkheid tot vloerverwarming en een hoge isolatiewaarde zijn hiervoor bepalende eigenschappen. Wanneer de woning uiteindelijk worden gesloopt, kunnen de toegepaste materialen gescheiden en gerecycled worden.
Ruimte voor aanpassingen. Er wordt een stevige begane grondvloer aangeboden waarop meerdere indelingen mogelijk zijn. In de vloeren worden voorzieningen aangebracht om mogelijke uitbreiding in de installatie mogelijk te maken.
Aandacht voor afwerking. Op de vloer zijn verschillende afwerkingen mogelijk. Bij de vloeren worden plinten aangebracht, die passen bij bestaande de wandafwerking, en alle mogelijke vloerafwerkingen mogelijk maken. Uiteraard wordt de woning schoon en heel opgeleverd.
Total Cost of Ownership. Er wordt een begane grondvloer aangeboden die onderhoudsvrij is.

BouwhulpGroep - Vloer+ 5verhalen_1000px

VLOER+ bundelt deze verhalen tot een concept voor vloeren en levert een projectoverstijgende oplossing in de serie van één, waarbij optimaal aan de wens van eigenaren en bewoner wordt voldaan (1). Samen met de Alliantie Dak+ en Gevel+ kan de schil van de woning op componentenniveau gerenoveerd worden.


Bronnen/verwijzingen:

(1) De Alliantie VLOER+ is een samenwerking van verschillende partijen: Van de Middegaal Vloerengroep, Argex en de BouwhulpGroep.
De vloer blijft de basis, Yuri van Bergen en Jelle Persoon, Hollands-Ontwerp.nl, 6 februari 2013
De Alliantie Dak+ geeft antwoord‘, Karleun Liu en Jelle Persoon, Hollands-Ontwerp.nl, 12 augustus 2012
Smile doet de gevel glimlachen‘, Martin Liebregts en Yuri van Bergen, Hollands-Ontwerp.nl, 18 mei 2011

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *