Energiearme concepten trekken de woningmarkt weer vlot

Woningen zijn te duur. De verwachting is dat de prijzen nog verder dalen omdat mogelijke kopers onvoldoende hypotheek krijgen en verhuurders worstelen met onrendabele exploitaties. Grondbezitters verlagen aarzelend hun prijzen, beleggers nemen met wat minder rendement genoegen, maar vooral aanbieders van concepten reageren met woningconcepten die al tot 25% betere prijs/prestatie hebben. Er zijn inmiddels alleszins betaalbare energiearme oplossingen beschikbaar, zowel voor nieuwbouw als renovatie. Als deze mogelijkheden worden benut kan de woningmarkt daardoor weer opleven. Door nodeloze kosten te vermijden, (onnodige woonlasten, overbodige afschrijvingen op de grond) komen we sneller uit de crisis. Omdat van deze vernieuwende concepten nog te weinig gebruik wordt gemaakt start het Netwerk Conceptueel Bouwen hiervoor een actieplan. Op haar jaarcongres, op 31 januari 2013 wordt hiermee gestart. Dit plan is opgezet met het programma De Energiesprong van Platform 31.

Het plan kent drie hoofdelementen. Het Netwerk Conceptueel Bouwen zorgt ervoor dat vraag en aanbod elkaar makkelijker weten te vinden, dat er een ruimer aanbod van excellente concepten komt en we initiëren projecten, waar mogelijk rechtstreeks met de consument/eindgebruiker volgens de filosofie van Fair Share.

Het vereenvoudigen van de ontmoeting van vraag en aanbod doen we middels regiotafels waar vragers en aanbieders elkaar beter leren begrijpen en gaan vertrouwen. Verder werken we aan actieve kennisoverdracht. Werken met concepten is nieuw, dat schrikt sommigen af of er gaat wel eens wat mis.  Het is een zoekproces naar de meest waardevolle oplossing met als startpunt een functionele, op prestaties gericht uitvraag. Door actieve kennisoverdracht worden zowel vraag als aanbod geholpen richting een sneller en efficiënter proces. De meest vernieuwende opdrachtgevers ontvangen tijdens de jaarlijkse manifestatie De Voorsprong een prijs.

Vragers hebben belang bij een ruim gesorteerd aanbod van concepten en ze willen de zekerheid dat dit echt goede (excellente) concepten zijn. Daartoe begeleidt het Netwerk conceptaanbieders zich te ontwikkelen tot excellente concepten en ze initieert zelf ook de ontwikkeling van nieuwe concepten en bevordert daartoe ook de samenwerking met de aanbieders van deelconcepten. Concrete marktkansen leveren daarvoor de drive. Ieder jaar ontvangen de meest innovatieve aanbieders de jaarprijs.

Het netwerk is actief om concrete marktkansen te activeren. Startpunt ligt bij de gebruikers en hun behoefte aan een woonoplossingen op maat tegen redelijke woonlasten. Bij voorkeur werken we vanuit energieneutrale, nul op de meter, oplossingen. Met die woonlasten moet een sluitende exploitatie mogelijk zijn. Over de opbrengsten uit die exploitatie wordt een redelijke verdeling afgesproken tussen de leverancier van de grond, de woning, de beheerder en de financier: de Fair Share. Idem bij renovatie. Het Netwerk zorgt dat de marktkansen worden ingevuld met de best mogelijke concepten.

Met dit plan verwacht het Netwerk in 2013 haar bijdrage te leveren aan het snel verbeteren van de woningvoorraad in Nederland.

Het plan wordt besproken en gestart op het jaarcongres op 31 januari 2013 in de middag. De conferentie wordt geleid door de heer Meindert Smallenbroek, Directeur Woningbouw Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Wilt u meepraten en meedoen in 2013 kom dan naar het jaarcongres van het Netwerk Conceptueel Bouwen. Bent u geen lid, wordt dan vooraf lid of laat u als gast introduceren door een van de leden.

Klik hier voor meer informatie over het Jaarcongres.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *