Het is gebeurd met de bouw…

Op zoek naar nieuwe ideeën -1-

De titel: ‘Het is gebeurd met de bouw’ is een verwijzing naar een toespraak van Freek de Jonge ter opening van het Grote Interviewgala(1). Met de oorspronkelijke titel: ‘Het is gebeurd met de media’ beschrijft hij de veranderende rol van de media, die zijn harde kant lijkt te hebben ingeruild voor entertainment. Hij noemt het een vakmanschap zonder doel, zonder ideologie en verlangen naar schoonheid. Eigenlijk kan deze laatste zin ook worden gebruikt als we de bestaande woningbouw in ogenschouw nemen. De laatste maanden zijn er enkel berichten te lezen over corporaties die worden gekort, bouwers die failliet gaan en adviseurs die de werkzaamheden voortzetten op een zolderkamer. Welke gevolgen hebben deze gebeurtenissen voor de toekomst? Betekent dit voor de komende jaren dat beperking van kosten het enige DOEL zal zijn? En wat gebeurt er met de WAARDEN en SCHOONHEID van onze voorraad op de lange termijn?

BouwhulpGroep_Serie van een


Natuurlijk zijn we niet de eerste sector die te maken heeft met de betaalbaarheid van haar product. De afgelopen eeuw zijn er voldoende voorbeelden geweest van bedrijven of producten die zich hebben aangepast aan een nieuwe vraag (o.a. de textielindustrie, de mijnindustrie, de auto-industrie en de vliegtuigbouwer). Nu de grote vraag naar nieuwbouw definitief lijkt weggevallen, zijn alle ogen gericht op de bestaande bouw. Maar hoe kan een gehele sector, die enkel gericht is op seriematig werken, de omslag maken naar een serie van één? Waarbij een verbetering van de prijs-kwaliteit voldoende ruimte biedt om te kunnen blijven concurreren in een neerwaartse economie.
Ter inspiratie voor de nieuwe opgave, ben ik op zoek gegaan naar bedrijven die (succesvol) invulling hebben gegeven aan de betaalbaarheid, zonder daarbij andere eigenschappen van het product uit het oog te verliezen. In een korte serie wordt het unieke achter het idee beschreven. En op welke wijze  we deze kennis en ervaring kunnen gebruiken in onze dagelijkse praktijk.

Bronnen en verwijzingen:
1) ‘Het is gebeurd met de media’, Freek de Jonge, Volkskrant 23 maart 2013
 

Een Reactie op “Het is gebeurd met de bouw…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *