Het merk Alliantie+

Door Yuri van Bergen

Met de manifestatie DE DOORSTAP (1) – voor de tweede maal bij Piet Hein Eek in Eindhoven – stond naast de boekpresentatie van het ‘Essay, de toekomst van de woningvoorraad’ (2), de marktpresentatie van het merk ALLIANTIE+ (3) op het programma. Dit merk staat voor een nieuw aanbod waarmee in de vorm van ‘componenten’ de eigenaar of bewoner hun eigen woning kunnen renoveren. Samen met meer dan vijfentwintig marktpartijen is er de afgelopen vijf jaar gewerkt aan de ontwikkeling van deze vorm van renoveren dat hopelijk op termijn kan dienen als vliegwiel voor innovatie in de bestaande woningbouw.
Als we kijken naar de Nederlandse woningvoorraad staan we aan de vooravond van de grootste renovatieopgave ooit. Om aan deze opgave te kunnen voldoen, moeten we op zoek naar nieuwe vormen van onderhoud en renovatie, waar de nadruk ligt op samenwerken tussen verschillende partijen.

6221 BHG] Alliantie+ LOGO-FC_1000px

ComponentRenovatie
Eigenlijk is ComponentRenovatie niks nieuws als we kijken naar de afweging bij woningverbetering. Er is bijna geen particuliere huiseigenaar te vinden die zijn woning in een keer volledig aanpakt voor de komende vijftien of dertig jaar. En zeker niet als we kijken naar de aanpak van de gevel en het dak. Meestal begint men met de keuken en wordt overwogen om de vloer tegelijkertijd te vervangen om meer comfort aan te brengen door isoleren en verwarming. Of wanneer men aan de gevel de kozijnen wil laten schilderen een te kijken naar eventuele verfraaiingen of het isoleren ervan.
ComponentRenovatie richt zich op samenhangende bouwdelen die voorzien in een gebruiksfunctie. Dat betekent dat we niet alleen naar bijvoorbeeld het dakbeschot kijken maar naar het dak als component voor het bergen van spullen of als extra slaapkamer in samenhang met de kwaliteit van de gehele woning. Uiteindelijk is het de gebruiker die bepaalt welke componenten, met welke kwaliteit worden aangebracht. De gebruiker zit als het ware zelf aan de knoppen.

ComponentRenovatie_1000px

De opkomst van ComponentRenovatie, 25 jaar
Eind jaren tachtig van de vorige eeuw heeft de BouwhulpGroep samen met de toeleverende industrie hun eerste component ontwikkeld. Met de toename van centrale verwarming en mechanische ventilatie in gestapelde woningen ontstond er een gebrek aan ruimte voor het plaatsen van de toestellen. De ketel werd meestal in de hal geplaatst en de ventilatie box boven het plafond van de toilet weggewerkt. In samenwerking met Bruynzeel, Itho en Agpo is toen gezocht naar een integrale oplossing. Door de installaties te integreren in de keukenkasten samen met de ontwikkeling van een nieuw ophangsysteem ontstond er een component, de verbeterde keuken.

Opkomst ComponentRenovatie_1000px

De 25 inspirators van Alliantie+
Met de oprichting van de Coalitie Bestaande Woningbouw zijn we vijf jaar geleden gestart met de ontwikkeling van een nieuw aanbod in componenten voor de bestaande woningbouw. In het ‘rode boekje’, het Manifest (4). zijn we samen met zeventien toeleverende industrieën op zoek gegaan naar een gemeenschappelijke taal om innovatie te stimuleren. Twee jaar later stond het eerste resultaat beschreven als marktaanbod in het ‘oranje boekje’, het Pamflet (5).

Het toekomstperspectief in zeven punten, het profiel van de Alliantie+
De afgelopen decennia is er gepoogd een deeloplossing vanuit samenhangende producten op de markt te brengen. Te denken valt aan kozijnen en dakbedekking systemen. Het technisch product was hier de leidraad. Met de allianties willen wij een stap verder gaan door componenten aan de markt te introduceren. Samen met de toeleverende industrie ontwikkelen we een aanbod dat aan de volgende voorwaarden voldoet:

  1. Gebruik (bewoners), de leidraad voor de ontwikkeling
  2. Systeemaanbod als basis voor de kwaliteit (componenten gericht op minder product, meer merk)
  3. De serie van één, de basis voor individuele keuze
  4. Ruimte voor integratie van wonen, zorg en werken
  5. Duurzaamheid in het teken van de levensduur en het comfort
  6. De keten op zijn kop: nieuwe vormen van samenwerken
  7. Kwaliteit als iets onontkoombaars: de verleiding bepaalt

De Allianties
Op dit moment bestaat het aanbod van de Alliantie+ uit bijna net zoveel smaken als fabrikanten verenigd in zeven Allianties over zeven componenten. Samen met partners zullen we ervoor zorgen dat we deze zomer de eerste voorbeelden in de praktijk kunnen demonstreren.

592 Negen Componenten en de Allianties_1000px
Het aanbod in beweging
Zoals iedere ontwikkeling hebben we tijd nodig gehad om op stoom te komen. Maar met de lancering van het merk Alliantie+ denken we de markt een aanbod te kunnen geven dat herkenbaar is en meer heeft te bieden dan het stapelen van producten. Daarnaast zullen we de komende twee jaar moeten gaan versnellen om een totaal aanbod te kunnen bieden aan iedere eigenaar en of bewoner.

Bronnen/verwijzingen
(1) ‘De toekomst van de woningvoorraad’ door Yuri van Bergen, Hollands-Ontwerp.nl, 29 april 2014
(2) ‘Essay, de toekomst van de woningvoorraad’, Martin Liebregts en Haico van Nunen, Eindhoven, 2014
(3) Presentatie ‘Het merk Alliantie+’ door Yuri van Bergen, BouwhulpGroep tijdens de bijeenkomst DE DOORSTAP, Eindhoven 28 april 2014
(4) ‘Manifest, renovatievisie 2050’, Martin Liebregts en Yuri van Bergen, Eindhoven, 2011
(5) ‘Pamflet, renovatie als Hollands-Herontwerp’, Martin Liebregts en Yuri van Bergen, Eindhoven, 2011

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *