DE DOORSTAP: een weg naar verruimd aanbod

Door Yuri van Bergen

Gisteravond, twee dagen na Koningsdag, was er opnieuw reden voor een feestje in Eindhoven. Tijdens de manifestatie DE DOORSTAP stonden twee belangrijke bekendmakingen op het programma. De boekpresentatie van het ‘Essay, de toekomst van de woningvoorraad’ en de marktpresentatie van het merk ‘Alliantie+’.
Binnen de muren van het industrieel erfgoed waren beslissers van verschillende corporaties, toeleverende industrieën als enkele bouwers uitgenodigd voor het zetten van de volgende stap.
Met de OPSTAP (1) is vorig jaar (2013) op de elfde van de elfde de aftrap gegeven voor vernieuwende ideeën bij de aanpak van de bestaande stad. De centrale gedachte achter deze ontwikkeling is, dat bewoners keuzen moeten hebben en in principe aan de knoppen moeten zitten. Het vervolg DE INSTAP (2) ging verder met het demonstreren van een ‘Kaart van Nederland’, waarmee de kennis over deze voorraad kan worden ontsloten en de maatschappelijke partijen een grotere betrokkenheid leveren bij de ontwikkeling ervan.

Met de derde bijeenkomst DE DOORSTAP nemen we de volgende trede tot het realiseren van die droom met de presentatie van een boek over de vraag en de presentatie van een merk voor het aanbod. Alle gehouden presentaties zijn hier te downloaden.

Het eerste exemplaar van dit derde boek in een serie werd officieel door Martin Liebregts (Directeur BouwhulpGroep) overhandigd aan Arthur Lippus (Programma Manager Innovatie bij Portaal)

Het eerste exemplaar van dit derde boek in een serie werd officieel door Martin Liebregts (Directeur BouwhulpGroep) overhandigd aan Arthur Lippus (Programma Manager Innovatie bij Portaal)

Essay, de toekomst van de woningvoorraad
Bij de zoektocht naar passende begrippen voor de omschrijving van woningtypen is het de kunst om de waan van de dag achter je te laten. Niet het specifieke gebruik is de leidraad, maar de ruimtelijke eigenschappen en de gebruiksmogelijkheden. Welke eisen, opvattingen en gebruiken hebben geleid tot het gebouw zoals het er momenteel staat, met zijn bouwtechniek, materialisering en casco? Maar vooral de vraag: wat kun je er nog mee? Het is een zoektocht om te benoemen welke potentie de woningen hebben voor nu en in de toekomst. De zoektocht is erop gericht om die kenmerken en eigenschappen van woningen en woongebouwen te benoemen, waardoor er sprake is van een onderscheidend geheel. Uiteindelijk is het doel van het ordenen om meer begrip te krijgen van de ons omringde wereld. Bij het begrip over de bestaande woningvoorraad gaat het om de huidige eigenschappen en de aanpassingsmogelijkheden aan de veranderende eisen, het accommoderend vermogen.

Drie kaften op een rij_1000px

Het merk Alliantie+
De afgelopen decennia is er gepoogd een deeloplossing vanuit samenhangende producten op de markt te brengen. Te denken valt aan kozijnen en dakbedekkingssystemen. Het technisch product was hier de leidraad. Met de allianties willen wij een stap verder gaan door componenten aan de markt (bijvoorbeeld gevel, dak, woninginstallatie) te introduceren.
Op dit moment bestaat het aanbod van de Alliantie+ uit bijna net zoveel smaken als fabrikanten. Samen met deze dertig partners ontwikkelen we een aanbod waarbij de gebruiker als het ware zelf aan de knoppen zit.

6221 BHG] Alliantie+ LOGO-FC_1000px

Bronnen/verwijzingen
(1) DE OPSTAP, een nieuw perspectief voor de bouw, door Yuri van Bergen, Hollands-Ontwerp.nl, 11 november 2013
(2) DE INSTAP, kwaliteitsaanpassing binnen handbereik, door Yuri van Bergen, Hollands-Ontwerp.nl, 12 december 2013
(3) ‘Essay, de toekomst van de woningvoorraad’, Martin Liebregts en Haico van Nunen, Eindhoven, 2014
(4) ‘Manifest, renovatievisie 2050’, Martin Liebregts en Yuri van Bergen, Eindhoven, 2011
(5) ‘Pamflet, renovatie als Hollands-Herontwerp’, Martin Liebregts en Yuri van Bergen, Eindhoven, 2011

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *