Het Orakel bereikt Amsterdam…

De SEV Roadshow doet de beurs Building Holland aan met het Orakel om de dilemma’s rond energiebesparing in de bestaande woningbouw te beschouwen. Het kernteam van de Roadshow bestaat voor deze gelegenheid uit professor Jan Rotmans (Drift), Jan Willem Croon (CC Projects) en Jan Willem van de Groep (SEV EnergieSprong).

In de traditie van het Orakel van Delphi van ruim twee duizend jaar geleden, poogt dit orakel zienswijzen boven tafel te brengen, die je normaal gesproken niet ziet. De verfrissende nieuwe kijk van de roadshow moet de praktijk van energiebesparing nieuw elan geven.
De corporaties Portaal en Woonwaard bieden –onder leiding van de BouwhulpGroep- tijdens het orakel een praktijkvoorbeeld aan het SEV Roadshowteam met de erbij behorende dilemma’s. Het spel tussen de deelnemers brengt nieuwe horizonnen in het vizier.

Het roadshowteam heeft als doel om corporatie-managers te inspireren, handvatten te bieden en concreet te helpen bij de grote opgave om de woningvoorraad te verduurzamen. Dat ze niet komen voor de kleine stappen mag duidelijk zijn. Ze laten u zien dat energie rechtstreekse consequenties heeft voor de toekomstige betaalbaarheid en waardeontwikkeling van de woningvoorraad. Energiezuinige of zelfs energieleverende gebouwen wordt daarmee geen doel op zich maar een belangrijk middel en financiële drager voor het kunnen invullen van de kernopgave: betaalbare huisvesting voor mensen met lage inkomens en continuïteit van de organisatie.
De rode draad door alle oplossingen is een grote energiesprong te maken. Om dit te realiseren moeten we oog hebben voor de ‘kleine’ aangrijpingspunten, die in elke situatie aanwezig zijn, om de verandering te starten.

Het Orakel van Delphi vindt plaats op woensdag 18 april 2012 – aanvang 15:30 – tijdens Building Holland, Rai Amsterdam. Standnummer11.619

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *