Overpeinzing: vernieuwen is meer dan een woord

Een serie van artikelen over innovatie, van achter naar voren om een andere kijk te ontwikkelen…deel 4

Auteur: Martin Liebregts

Innovatie, nieuwigheid, noviteit, vinding tot vernieuwing zijn synoniemen, die iets willen zeggen over de verhouding oud, respectievelijk bestaand en de toekomst. Zo zijn innovatie en renovatie beide woorden die duiden op vernieuwing en toch zijn de kleur en waardering verschillend. Bijna iedereen wil geassocieerd worden met innoveren en maar weinig mensen hebben nog oog voor de professionele invulling van renoveren. Hoe een woord de werkelijkheid kan verhullen en de schijn kan oproepen.

Allereerst is elke vernieuwing gebaseerd op het bestaande en ingebed in het verleden. Uiteindelijk zijn we voortdurend schatplichtig aan onze voorgangers. In wezen kan je stellen dat er zonder verleden geen toekomst bestaat. Vernieuwen betekent, dat we pogen dat wat ons omringt te verbeteren en daarvoor iets nieuw te bedenken, of het nu om een bouwdeel, woning of wijk gaat. Nieuw is dus altijd vernieuwen van ideeën, objecten of beelden. En wanneer we dat beseffen, moeten innovatie en renovatie begrippen worden die bij elkaar horen als een onafscheidelijke eenheid.
Dus renovatie moet in het teken staan van innovatie. Niet alleen de woning of het gebouw wordt vernieuwd, maar de kwaliteit die toegevoegd wordt, is van een andere orde en ook de ervoor toegepaste technieken. Innovatie moet de essentie van zijn eigen geschiedenis begrijpen en bij de zoektocht moet het verleden een startpunt zijn, zonder de verbeelding in te perken. Want zowel renovatie als innovatie is ingebed in gedegen vakkennis, en die moet je verwerven. Uiteindelijk is erven pas zinvol als je het verwerft, want dan bezit je het pas (vrij naar Faust).

De reacties op nieuwe dingen, die op de markt verschijnen, spreken vaak boekdelen. Is dat alles? De bestaande gegevens, kennis of oplossingen zijn alleen opnieuw geordend! In essentie komt innovatie daar op neer. Het zijn geen oplossingen van een andere planeet, maar in wezen simpele antwoorden op bestaande vragen, met gebruik van veelal bestaande technieken. Het zijn dus geen revoluties, maar nieuwe gezichtspunten op het bestaande. Daarom zijn innovatie en renovatie heel gewoon, maar je moet er wel oog voor hebben.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *