Tagarchief: Vernieuwend Opdrachtgeverssc

Prijs meest vernieuwende opdrachtgever

Nog 2 dagen, dan sluit de termijn voor de voordracht!!

Niet alle opdrachtgevers zijn erop uit aanbieders in de bouw het vel over de oren te halen. Sommige gunnen ook opdrachten op basis van andere waarden, zoals de mate waarin ze ‘ontzorgd’ worden. En baseren hun keuze voor een aanbieder op de (energie)prestaties waaraan een bouwproject volgens de specificaties beantwoordt. Een vernieuwende opdrachtgever in het zonnetje zetten en de innovatie in de bouw stimuleren is het doel van de prijs die het Netwerk Conceptueel Bouwen samen met de Energiesprong heeft ingesteld. Organisaties zoals Vernieuwing Bouw, Aedes, Bouwend Nederland, NVTB, AFNL en andere, steunen dit initiatief.

Opdrachtgever kunnen zichzelf niet nomineren maar moeten voorgedragen worden door aanbieders. Uit de nominaties tot dusver blijkt dat een vernieuwende opdrachtgever de expertise in de markt gebruikt bij het uitwerken van oplossingen, in plaats van zelf het wiel te willen uitvinden. Ook opdrachtgevers die bij voorbaat een maximaal budget meegeven en aanbestedingen op hun prestaties beoordelen, scoren goed bij aanbieders. Verder lezen