Van merk naar model

De opmars van de componenten in de bestaande woningbouw

Auteurs: Martin Liebregts en Yuri van Bergen

Alliantie+ als A-merk

In de afgelopen jaren is er samen met de toeleverende industrie systematisch gewerkt aan geïntegreerde oplossingen voor de diverse componenten van een woning of een woongebouw. Het resultaat is nu dat er voor een vijftal componenten één of meer oplossingen voorhanden zijn, die allemaal onder de vlag van ‘Alliantie’ zijn ontwikkeld. Alliantie+ is het overkoepelend merk, dat staat voor een eigen karakter en een onderscheidende kwaliteit (1).

Ford mondeo als voorbeeld_1000px

De componenten en de typen

Alle woningen en woongebouwen zijn opgebouwd uit componenten ofwel een samenstelling van bouwdelen, die het gebruik ondersteunen en faciliteren. In totaal wordt er een negental onderscheiden, die ieder hun eigenheid en eigenschap bezitten. Zij vormen de bouwstenen van de woning. Zoals in de auto-industrie allerlei typen worden onderscheiden (bijvoorbeeld Sedan, stationwagen, limousine, cabriolet), zo ook kunnen er bij componenten typen onderscheiden worden, die de specifieke gebruikskwaliteit extra versterken. Huidige typen, die in de praktijk te onderscheiden zijn, zijn:
(a) Comfort wonen.
(b) Duurzaam wonen en betaalbaarheid.
(c) Levensloopbestendig wonen.
(d) Wonen met uitstraling.
(e) Ruimtelijk wonen (licht, lucht en ruimte).
Voor alle typen kan gelden dat ze in hoge mate energiezuinig zijn.

Meerdere smaken, meerdere modellen

Het zal duidelijk zijn dat voor elk componenttype in de praktijk uiteindelijk uiteenlopende oplossingen te bedenken zijn. Naast de toepassing van specifieke bouwdelen en materialen worden de modellen mede bepaald door de beoogde exploitatieperiode (bijvoorbeeld vijftien, dertig of vijfenveertig jaar) en de techniek die hiervoor ingezet wordt. Op dit moment is er voor de component dak ‘PANZER’ als model en voor de component gevel ‘BEAM’ en SMILE’ (2).

9 Componenten en de Allianties_1000px


Bronnen/verwijzingen

(1) Vergelijk het met de auto’s. Als voorbeeld een Ford Mondeo: het automerk is Ford, het model is Mondeo en het type is een Sedan
(2) De negen componenten van de woningvoorraad:
1. Dak (Dak+)
2. Gevel (Gevel+)
3. Plattegrond (-wijziging) (Ruimte+)
4. Woninginstallaties (Engine+)
5. Casco(-vergroting) (Vloer+)
6. Woonomgeving (Omgeving+)
7. Gemeenschappelijke ruimte (horizontaal) (Galerij+)
8. Gemeenschappelijke ruimte (verticaal) (Portiek+)
9. Gebouwinstallaties (Gebouwinstallatie+)
(3) ‘Het denken in componenten wordt gemeengoed’, Martin Liebregts, kennisbank Bestaandewoningbouw.nl, 25 november 2013

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *