Tagarchief: aanbod

Renovatieconcepten, het zoeken naar een passend aanbod

Een concept vertelt het essentiële nieuwe

Wanneer je over concepten voor renovatie spreekt, dan gaat het om de ideeën en de filosofie achter het aanbod, die de dragers zijn voor het vernieuwd aanbod. Dit zal vooral betrekking hebben op het product en de diensten, maar kan ook iets zeggen over het proces en de samenwerking. Uiteindelijk gaat het altijd om het aanbod op de markt. Al de andere zaken zeggen slechts iets over de weg ernaartoe.
Dus of je het nu een concept noemt of nieuw aanbod, het gaat erom wat het de gebruiker oplevert ten aanzien van beeld, comfort en ruimte, in relatie tot de kosten op korte en lange termijn. Het is niet meer en niet minder.

Verder lezen

Van merk naar model

De opmars van de componenten in de bestaande woningbouw

Auteurs: Martin Liebregts en Yuri van Bergen

Alliantie+ als A-merk

In de afgelopen jaren is er samen met de toeleverende industrie systematisch gewerkt aan geïntegreerde oplossingen voor de diverse componenten van een woning of een woongebouw. Het resultaat is nu dat er voor een vijftal componenten één of meer oplossingen voorhanden zijn, die allemaal onder de vlag van ‘Alliantie’ zijn ontwikkeld. Alliantie+ is het overkoepelend merk, dat staat voor een eigen karakter en een onderscheidende kwaliteit (1).

Ford mondeo als voorbeeld_1000px

Verder lezen

De eenvoud van de woningaanpassing

 denken in componenten en aanpassingsstrategieën

De woningvoorraad is meer dan een getal

Het wordt tijd dat opnieuw de eenvoud van de kwaliteitsaanpassing van woningen en gebouwen wordt vastgesteld. Door de introductie van allerlei nieuwe begrippen en ambities, wordt vergeten waar het in de praktijk in essentie om gaat: het verbeteren van de bestaande kwaliteit voor een bewoner. Er wordt vergeten dat een groot deel van het aanbod al bestaat, maar nog onvoldoende is aangepast aan de veranderende eisen in de tijd. En wie denkt dat ‘het aanbod’ nog ontwikkeld moet worden, begrijpt de opbouw en de eigenheid van de bestaande woningvoorraad niet. Er bestaat niet één woningtype, één bouwer, één vorm van onderhoud in de tijd en zeker niet één bewoner. Toch is het goed op zoek te gaan naar de eenvoud van de woningaanpassing door de opgave meer begripsmatig te duiden (1).
De woningvoorraad, en de behoefte aan aanpassing, is meer dan een getal. Als je alleen al stilstaat bij de verschillende eigendomsvormen en de spreiding in bouwjaar, is het duidelijk dat de geschiedenis van een woning hierdoor een flinke stempel drukt op de kwaliteit en op de behoefte aan onderhoud en aanpassing. En eigendom is geen starre, voor altijd gegeven grootheid (2).

Verder lezen

Een idee: de woningbouw in kaart brengen

De Google Maps van de bestaande bouw

De geschiedenis van de cartografie laat zien dat we in de afgelopen honderden, duizenden jaren veel van de geografische opbouw geleerd hebben door voortdurend verder te gaan met de kennis die door andere gedocumenteerd is (1). Op dit moment zijn we in staat ons te bewegen in elk werelddeel, land of stad zonder dat we op elke hoek de weg moeten vragen. Of het nu om de navigatiesystemen gaat of om Google Maps, in alle gevallen staat ons kennis ter beschikking die door duizenden of miljoenen mensen is verzameld, gedocumenteerd en op eenduidige wijze is te raadplegen. Voor de woningbouw in Nederland is dit ook een aardige ambitie om met elkaar te formuleren. De huidige stroom van informatie biedt nieuwe mogelijkheden. En de resultaten van de informatiedelingen en verwerkingen kunnen tot totaal onverwachte inzichten of bevindingen leiden. Bijvoorbeeld de koppeling van de lengte- en breedtegraden van de Facebook gebruikers leidde tot een gedetailleerde wereldkaart.

PTOCEMAEUS’ wereldkaart, hertekend in de 15e eeuw

Verder lezen

Een concept is een verhaal, meer niet

Door verhalen worden we gedreven in onze zoektocht naar nieuwe oplossingen voor uiteenlopende vraagstukken. Het verhaal dat de ontwikkelaar in zijn hoofd heeft, steunt deze onderneming. Zo was het in het verleden en zo is het nu. Een mooi voorbeeld uit het verleden zijn de ontwikkeling van systeemwoningen. Het verhaal ging over industrialisatie, standaardisatie, nieuwe vormen van arbeidsdeling, nieuwe verhoudingen tussen architect en bouwer en de verschuiving van een vraagmarkt naar een aanbodmarkt, en tezamen vormden ze het verhaal dat de reis naar goedkopere en betere woningen moest begeleiden.
Verder lezen