Van moeten naar kunnen in Drents Dorp Oost

Decennia lang waren we als maatschappij gewend via een duidelijke ‘commandostructuur’, waarbij het moeten voorop stond, het werk in de (ver)bouw te organiseren. De opdrachtgever liet een bestek maken waarin vastomlijnd de mogelijkheden beschreven stonden wat de uitvoerende partij moest doen. De kennis en kunde van de uitvoerende partij werden niet (optimaal) benut. Deze structuur gold en geldt voor de hele bouwkolom. Om dergelijke processen te sturen, was en is veel overhead nodig om voor te bereiden en vervolgens te sturen en te bewaken. Het gevolg is dat voor elke euro die op de bouwplaats wordt uitgegeven aan arbeid en materiaal er een halve euro nodig is om dit te organiseren (proceskosten). Het resultaat is dat het sturen via ‘moeten’ duur en inefficiënt is en door de voortdurende estafette veel kans op fouten in zich draagt.
Maar voor de afzonderlijke speler in deze ‘keten van moeten’ lijkt er niets aan de hand, want hij heeft toch overzicht over zijn deeltaak. De wens om te veranderen komt dan ook niet van de afzonderlijke schakels, maar vanuit de maatschappelijke behoefte aan een betere kosten-kwaliteitsverhouding.


bron: Renda.nl

Van cultuurverandering naar lean

In de afgelopen jaren is aan de hand van projecten, door Woonbedrijf en Ballast Nedam uitgevoerd, een leertraject ingezet om tot een vernieuwende samenwerkingsvorm te komen. Zo’n weg is er een van vallen en opstaan, waarbij juist de mogelijkheid van deze andere manier van werken tot nieuwe inzichten en mogelijkheden leidt. Deze vorm van samenwerking biedt de kans om met meer plezier de bewoner beter te bedienen, tegen gunstiger condities.
Aan de ene kant gaat het bij deze vernieuwing om een cultuurverandering – argwaan verdwijnt en maakt plaats voor vertrouwen -, aan de andere kant moet zo’n proces, waarbij bedrijfsprocessen in elkaar geschoven worden, opnieuw gefaciliteerd worden (LEAN). Oude paden worden verlaten en nieuwe paden aangelegd en betreden.

Foto

Voortdurend leren vanuit nieuwe positie

De belangrijkste verandering, die in de nieuwe ketensamenwerking gerealiseerd wordt, is tweeledig. Voortdurend worden effecten van de activiteiten beoordeeld, die ze hebben voor de (eind)gebruiker ten aanzien van kwaliteit, kosten en prijs.
De herschikking van taken en verantwoordelijkheden zijn erop gericht de mogelijkheden van de betrokken partners (‘kunnen’) optimaal te benutten, om zo de effectiviteit, efficiency en creativiteit maximaal tot ontwikkeling te laten komen.

Bij ketensamenwerking gaat het erom: (LIVE)
1. Hoe kun je samen/van elkaar LEREN?
2. Hoe kun je elkaar INSPIREREN?
3. Hoe kun je elkaar VERBETEREN?
4. Hoe kun je elkaar ENTHOUSIASMEREN?

Meer ervaringen van betrokkenen bij het project Drents Dorp Oost zijn te vinden op Renda WebTV:
‘Allround vakman wint terrein’
‘Niet alleen maar een huisnummer’

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *