Categoriearchief: Speuren en Ontwikkelen

Kennis delen. Uitvindingen. Innovaties

Nominatie Hollands-Ontwerp Award 2014: ‘OP ZOEK NAAR NIEUWE DUURZAAMHEID’

Op zoek naar nieuwe duurzaamheid_1000pxJoëlle Burger
HBO Facility Management, 4e jaars
De Haagse Hogeschool

Op zoek naar nieuwe duurzaamheid
Duurzaamheid het is een thema wat overal in de wereld wordt besproken. In heel de wereld wordt er gestreefd naar een duurzame wereld. Een wereld wat in de toekomst ook leefbaar is. Echter in Nederland zijn er vele ontwikkelingen. Wij hebben energie, wij gebruiken grondstoffen en kunnen dit uit andere landen halen. Echter in Afrika kennen ze niet eens een huis of een dak. In de achterstandswijken in Amerika is het iedere dag overleven. Hier in Nederland maken wij ons ontzettend druk hoe wij voornamelijk de circulaire economie moeten aanpakken. Echter moeten maatschappelijke projecten als armoedebestrijding, gezondheidszorg, scholing en hulp bij calamiteiten ook worden verduurzaamd. Er zijn meerdere thema’s die moeten worden verduurzaamd. Denk aan de thema’s Food & Agri en Zorg & Welzijn. Het wordt dus tijd dat heel de wereld naar de toekomst gaat kijken en dat we met zijn alle gaan samenwerken. Samen sta je sterk! Hoe kijken we verder dan onze eigen grenzen? Hoe kunnen we samenwerken? Hoe maken we de medemens bewust voor het behoud van de toekomst? Kortom hoe maken wij de hele wereld toekomstbestendig? Verder lezen

Nominatie Hollands-Ontwerp Award 2014: ‘NIEUW LEVEN IN HET ALOUDE MARIENHAGE’

1. masterplan_1000pxAnna Oosterhuis
in opdracht van de Gemeente Eindhoven
Masters Building Technology & Architecture, afgestudeerd
Technische Universiteit Eindhoven

Nieuw leven in het aloude Mariënhage
Binnen het religieus erfgoed is een leegloop gaande. Grote monumentale complexen met veel karakter staan leeg en wachten op een nieuwe bestemming. In deze tijd van crisis moet je lef hebben om deze grootse complexen te herontwikkelen. Potentie zit in het karakter en unieke beleving van deze historische ensembles.

Maar hoe pak je in deze tijd van crisis en een veranderende samenleving een gebiedsontwikkeling van deze schaal en met restauratiebehoefte aan? Hoe kan dit gebied met haar rijke geschiedenis behouden blijven maar tegelijkertijd weer betrokken worden bij, en waardevol worden voor de stad Eindhoven? Verder lezen

Nominatie Hollands-Ontwerp Award 2014: ‘1 GEBOUW, 1 GENERIEK ELEMENT VOOR VLOER, DAK EN GEVEL’

Exploded view_1000pxEvelien Ploos van Amstel
Industrial Design Engineering, 2e jaars master
Track: Architectural Building Components Design Engineering
Universiteit Twente

One for all; een duurzaam bouwsysteem
In een tijd waar zaken als duurzaamheid, grondstoffenschaarste, leegstand en hergebruik steeds belangrijkere termen en thema’s worden, wordt de vraag naar slimme bouwoplossingen steeds groter. Daarom werd de vraag gesteld: ‘Hoe maak je een flexibel, demontabel bouwsysteem wat volledig uit hernieuwbare materialen is opgebouwd?’ Verder lezen

Nominatie Hollands-Ontwerp Award 2014: ‘HERBESTEMMING HULSTHOEVE; EEN DUURZAME BELEVING IN VELE OPZICHTEN’

De voormalige keuken is getransformeerd tot beschutte buitenruimte_1000pxKristel Hermans
Bouwtechniek & Architectuur (duaal), eindejaars
Technische Universiteit Eindhoven

Veel boerderijen verliezen hun agrarische functie. Niet zelden komen ze leeg te staan en verloederen ze. Wanneer sprake is van een monumentale boerderij, is waarschijnlijk iedereen het er over eens dat de verloedering moet worden tegengegaan en dat moet worden herbestemd met respect voor de authentieke details. Maar wat als een niet-monumentale boerderij leeg komt te staan? Veel boerderijen worden uiteindelijk toch gesloopt; een gemiste kans… Verder lezen

Nominatie Hollands-Ontwerp Award 2014: ‘EEN HUIS DAT ZIJN HART LAAT LUCHTEN’

zuidgevel - een huis dat zijn hart laat luchten_1000px
Hai Le
Bouwkunde, afstudeerrichting Architectuur, 4e jaars
Hogeschool Utrecht

‘Een huis dat zijn hart laat luchten’
Dit concept is een filosofische benadering voor een nieuwe Collectieve Particulieren Opdrachtgeverschap (CPO) woning in Nederland, waarbij maatwerk en sociale cohesie het uitgangspunt is. Het concept biedt particulieren vrijheid in het samenstel van hun woning. Daarnaast zullen de woningen uit dit concept duurzaam, energiebesparend en betaalbaar zijn. Verder lezen

Nominatie Hollands-Ontwerp Award 2014: ‘INFINITE ENERGY’

Luck van Gils
MBO opleiding middenkader functionaris Bouw & Infra, 4e jaars
Summa College Veldhoven

Wat is ‘Infinite energy’?
Naar mijn mening is ‘oneindig energie’ het idee dat men meer energie opwekt dan dat men verbruikt of nodig heeft.

Waarom?
Voor jaren maakten we gebruik van hoog CO² uitstotende energie opwekkingsinstallaties, zoals de energiecentrales op kolen of nucleaire energie.
Geen van deze manieren voor het opwekken van energie zijn goed voor de aarde.
Nu zijn we wel al bezig met het overschakelen op ‘groene energie’. Hierbij moet u denken aan de windmolenparken op zee en het gebruik maken van aardwarmte installaties.
Verder lezen

Iedere vernieuwing begint met een droom…

Het jaar 2014 is het begin van een verfrissende nieuwe duurzaamheid. Met de Hollands-Ontwerp Award 2014 gaan we op zoek naar de beste nieuwe ideeën die de ontwikkeling rondom duurzaamheid extra inspiratie geven.
Het thema ‘nieuwe duurzaamheid’ is een breed begrip. Duurzaamheid heeft dus niet alleen met energie te maken, maar gaat verder dan dat. Hoe kan er met slimme en innovatieve oplossingen een duurzame leefomgeving worden gecreëerd? En in welke mate wordt er iets ‘nieuws’ gecreëerd?
De tentoonstelling Hollands-Ontwerp 2014 laat zien hoe de studenten een invulling geven aan deze ‘nieuwe duurzaamheid’.

De acht genomineerde projecten worden de komende weken aan u gepresenteerd. Tot aan de Renovatiebeurs wordt op www.hollands-ontwerp.nl iedere dag een project voorgesteld. Houdt de komende weken daarom deze blog in de gaten, of abonneer u gratis zodat u per email op de hoogte wordt gehouden.

Woensdag 9 april aanvang 15.30 vindt de uitreiking van de studentenprijsvraag plaats tijdens de Vakbeurs Renovatie in de Brabanthallen in Den Bosch. De gehele beurs staan de genomineerde projecten opgesteld op de tentoonstelling: Hollands-Ontwerp Award 2014 (hal 3, stand B082). Via de link kunt u zich aanmelden voor gratis toegang tot de beurs.

banner3_nl

Renovatie: meer dan energiemaatregel

Bij een renovatie gaat veel aandacht uit naar energiemaatregelen. Maar een geslaagde renovatie kent meer kwaliteitsaspecten. Het vraagt om een integrale benadering van de opgave. Energiebesparing is een belangrijk onderdeel van de totale kwaliteit, maar er is meer dan dat. Het gaat dan ook over beeld, comfort, ruimte en aanpassingsmogelijkheden in de tijd. Het moet voor mensen een thuis zijn. Iedere woning heeft aanpassingsmomenten gedurende de levensloop. Het gaat erom die aanpassingsmomenten zo goed mogelijk te benutten om aan te sluiten bij de kwaliteitseisen van vandaag en die van de toekomst. Dat betekent dat je niet alleen naar de korte termijn kijkt, maar juist probeert nu kwaliteit toe te voegen voor de langere tijd. Kortom denken over levensduur.

Active House_1000px

Verder lezen

Acht genomineerden voor winnaar Hollands-Ontwerp Award 2014

De Hollands-Ontwerp Award 2014 is een prijs voor de slimste toepassing van duurzaamheid voor bestaande bouw. Deze prijsvraag die dit jaar voor de vierde keer wordt georganiseerd staat open voor studenten en net afgestudeerden van hogescholen en universiteiten. De prijs wordt 9 april op de Vakbeurs Renovatie uitgereikt. De jury heeft acht projecten genomineerd. Op de beurs moeten de inzenders hun nominatie pitchen. De winnaar wordt beloond met een baan.

De inzendingen zijn op een aparte tentoonstelling op de Vakbeurs Renovatie te zien. Renovatie wordt van 9 tot en met 11 april gehouden in de Brabanthallen in De Bosch. Tijdens de beurs kunnen bezoekers hun stem uitbrengen voor de publieksprijs.

Poster Hollands-Ontwerp Award 2014_1000px

Verder lezen

TESLA, een voorbeeld voor een toekomstvisie

Een recent artikel over de autofabrikant Tesla Motors had als kop ‘Wonderkind van de auto-industrie of zeepbel?’. De beurswaarde van Tesla is gigantisch gestegen tot zo’n 23 miljard euro, terwijl de productie van 23 duizend auto’s per jaar tot nu toe nog steeds met verlies plaatsvindt. Vergelijk General Motors met een beurswaarde van 43 miljard en een jaarproductie van circa 10 miljoen auto’s. En toch geloven de beleggers in de toekomst van de elektrische auto. Recent werd bekend dat Tesla samen met een partner circa 3,7 miljard gaat investeren om ‘s werelds grootste lithium-ion accufabriek te gaan bouwen. Hiervan is 1,4 miljard opgehaald met plaatsing van leningen. Verder vinden er gesprekken plaats met Apple voor samenwerking. Het meest boeiende is, dat door de topinnovators in de industriële wereld samenwerking wordt gezocht om iets nóg beter te maken.
Waarom deze uitgebreide toelichting op het doen en laten van een autofabrikant? De gebeurtenissen ervan laten zien dat door een heldere toekomstvisie – de elektronische auto – en het communiceren met de markt er nieuwe mogelijkheden ontstaan.

In de bouw zou zoiets ook moeten gebeuren, waarbij nieuwe concepten worden ontwikkeld, bijvoorbeeld ‘het energiedak’ of ‘de comfortgevel’, die de bewoners een keuze geven en ze werkelijk een rol laten spelen in de weg naar een duurzame samenleving. Niet alleen de elektrische auto – gericht op de gebruiker en comfort – haalt dan de komende jaren de voorpagina, maar ook de ontwikkeling en het aanbod van nieuwe componenten in de bouw. Misschien is er het komende jaar wel een brede, financiële belangstelling voor merken als ‘Alliantie+’, die bouwdelen integreren tot een samenhangend aanbod, om dit te ontwikkelen en te produceren. En is rond 2020 de bouwwereld al structureel opgeschoven tot een aanbod dat past bij de eenentwintigste eeuw.