ComponentRenovatie: doucherenovatie, standaardisatie met optimale vrijheid

Doucherenovatie, een actueel onderwerp in corporatieland. Maar tegelijkertijd een onderwerp met zowel een technische als een economische invalshoek. Het maakt nu eenmaal verschil of het de renovatie van douches in een studentenflat betreft of de doucheverbetering in woningen uit het hogere huursegment. En daartussen zijn uiteraard allerlei variaties denkbaar. Ook het moment waarop de doucherenovatie wordt uitgevoerd kan heel verschillend zijn.

In sommige gevallen vindt een dergelijke aanpassing plaats tijdens mutatieonderhoud. In andere gevallen ligt het echter voor de hand een complex in zijn geheel aan te pakken. Kortom, de markt voor doucherenovaties is zeer divers. Op het eerste gezicht dwingt deze marktsituatie niet tot standaardisatie.

Technisch ligt dat anders. In welk marktsegment doucherenovatie ook plaatsvindt, steeds is er sprake van veel hak- en breekwerk. Wie dat kan vermijden, bespaart kosten, tijd en overlast. Vanuit dat gezichtspunt is standaardisatie wel aantrekkelijk. Daar komt nog een actuele marktfactor bij. De doucheruimte in woningen wordt steeds modegevoeliger. Bewoners willen trends volgen in kleur en inrichting. Dat pleit voor een flexibele opzet van de doucheruimte. Standaardisatie is dan een onmisbaar hulpmiddel.

In deze handleiding kunt u lezen over een ontwerpmethode om doucherenovatie gestandaardiseerd aan te pakken. Met optimale vrijheid, dat wel. De methode is oorspronkelijk ontwikkeld voor het renoveren van doucheruimten in oudere woningen die niet meer voldoen aan de huidige eisen. Op zich al een gigantische markt. Onderzoekers en begeleidingscommissie4 kwamen er echter allengs achter dat de ontwikkelde ontwerpmethode veel breder inzetbaar is. Tegelijkertijd luidt de constatering dat er met name voor de toeleverende industrie een forse taak ligt om producten te ontwikkelen die inspelen op de gewenste standaardisatie.

Al met al is deze handleiding bedoeld om woningbouwverenigingen en andere beheerders van woningcomplexen, maar ook de toeleverende industrie, architecten en het uitvoeren bouwbedrijf te laten zien dat het ontwikkelde concept ‘Doucherenovatie – Standaardisatie met optimale vrijheid’ goed inspeelt op de behoefte uit de markt.

Voor het lezen van de officiële SBR-publicatie klik hier: Doucherenovatie – Standaardisatie met optimale vrijheid

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *