DE OPSTAP, een nieuw perspectief voor de bouw

Gisteravond op de elfde van de elfde was het feest in Eindhoven. Op een voormalig industrieterrein van Philips kwamen enkele beslissers uit de markt samen voor een bijeenkomst ‘DE OPSTAP’. De opstap beoogt de initiatieven van de afgelopen jaren ten aanzien van de vernieuwende ideeën bij kwaliteitsaanpassing te bundelen en het op een hoger niveau te brengen. De centrale gedachte achter de ontwikkeling is dat bewoners keuze moeten hebben en in principe aan de knoppen moeten zitten. Het moet een feest zijn om je woning te laten aanpassen aan je eigen wensen en op je eigen moment. De techniek is hierbij een hulpmiddel. De communicatie en de netwerken moeten ervoor zorgen dat de processen en vernieuwingen geprefabriceerd worden maar wel met keuze. DE OPSTAP is dan ook de eerste trede tot het realiseren van die droom.

BouwhulpGroep BijeenkomstDeOpstap_1000px

Een renovatieopgave groter dan ooit
De renovatie van bestaande woningen staat weer volop in de belangstelling. Zeker nu de nieuwbouw tot een ongekend dieptepunt is weggezakt. Voor de renovatiepraktijk betekent dit dat er werk aan de winkel is. Deze praktijk krijgt nu door de grote belangstelling, volop kans om zich tot een vernieuwd, volwassen aanbod te ontwikkelen. Het nieuwe aanbod zal zich moeten richten op de veranderende vraag in de praktijk, waarbij maatwerk, momentkeuze, beperkte overlast en een goede kosten-kwaliteitverhouding centraal staan. Als metafoor voor deze nieuwe ontwikkeling wordt het begrip van de serie van één gebruikt.

In de afgelopen drie jaar hebben zeventien toeleverende industrieën samen met BouwhulpGroep hard gewerkt om voor de verschillende, samenhangende onderdelen van een woning: dak, gevel en woning-intern (keuken, douche, toilet, woonruimte en vloer) nieuwe concepten te ontwikkelen. De ontwikkeling ervan is nu zo ver gevorderd, dat concreet aangegeven kan worden wat het omvat, hoe het gemaakt wordt en wat de kosten-kwaliteitverhoudingen ervan zijn. Ze vormen samen de verbeelding, hoe de serie van één in de praktijk ingevuld kan worden.

Op 11 november 2013 organiseerde Renda, Twee Snoeken en BouwhulpGroep in samenspraak met de toeleverende industrie de conferentie ‘DE OPSTAP’ om de toekomstige vraag in de renovatiepraktijk te spiegelen aan het ‘nieuw gewenste aanbod’. Het gaat hier nu niet om de techniek in detail, maar de ontwikkelde concepten als illustratie. De spiegel van de bijeenkomst bestond uit gasten uit de opdrachtgevershoek en die van de bouwbedrijven.

Nieuwe lijnen tussen vraag en aanbod
De nieuwe praktijk moet beter gefaciliteerd worden. Daarom hebben de initiatiefnemers de krachten gebundeld om voor de conferentie kennisontwikkeling, kennisdeling en kennisverspreiding op elkaar af te stemmen en een nieuwe realiteit te maken. Alle gehouden presentaties zijn hier te downloaden:

1. ‘De rode draad’ door Martin Liebregts, BouwhulpGroep
2. ‘Stippen aan de horizon, allianties vanuit de basis’ door Yuri van Bergen, BouwhulpGroep
3. ‘Nederland op de kaart, bewoners aan de knoppen’ door Aart Wijnen, Woonconnect/De Twee Snoeken
4. ‘Kennisnetwerken basis voor vernieuwing’ door Æbele Kluwer, Renda/Æneas
5. ‘Nieuwe lijnen tussen vraag en aanbod in vijf punten’ door Martin Liebregts, BouwhulpGroep

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *