De mens is cruciaal in het proces van duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is ‘in’ bij bouwend Nederland. Toch zijn veel concepten vooral gericht op energiebesparing. Wij richten ons als leverancier van daglichtoplossingen voor hellende en platte daken  juist op een leefbaar binnenklimaat. Dáár zit de relevantie van onze producten, want daglicht en natuurlijke ventilatie beïnvloeden het binnenklimaat. Wel zo prettig wanneer men steeds meer luchtdicht gaat bouwen.

Weet je dat maar liefst 30% van de gebouwomgeving over een ongezond binnenklimaat beschikt?  Klachten die te weinig daglicht en ventilatie met zich mee kunnen brengen zijn: last van hoofdpijn, depressies en een verminderd concentratievermogen. In het onderwijs is het al wetenschappelijk aangetoond dat hoe meer daglicht er in het gebouw is, hoe beter de prestaties en de concentratie van de leerlingen zijn. Toch blijkt dat nog vrij moeilijk toe te passen in een bouwbesluit, in tegenstelling tot de EPC-eis wat gewoon een optelsom is van individuele energieprestaties.

VELUX maakt zich sterk voor een bredere blik, waarin naast energie ook de gezondheid en het comfort van de bewoners in het ontwerpconcept worden meegewogen door het toepassen van voldoende daglicht en ventilatie. Dat resulteert  in innovatieve producten die meer behelzen dan alleen het bekende dakraam, zoals intelligente daglichtsystemen, zonweringen en raamdecoratie op zonne-energie en zonnecollectoren. We willen méér inzoomen op de toegevoegde waarde van onze producten als het gaat om daglicht en natuurlijke ventilatie in een gebouw. Als je dat intelligent kan uitvoeren zonder dat de bewoner hoeft na te denken over het toepassen of het gebruiken van het product, dan ben je innovatief! De huidige tv-campagne moet die boodschap ook bij het grote publiek onder de aandacht brengen. In de toekomst moet het zo zijn dat aan de binnenkant het klimaat wordt gemeten en de ramen, indien nodig, automatisch opengaan. Dat is nu allemaal al in ontwikkeling.

Ik verwacht met de hele ontwikkeling rondom duurzaam bouwen, dat door de focus op energiebesparing het binnenklimaat onder druk komt te staan.  Er moet dus ook een proces  in gang worden gezet, die het binnenklimaat garandeert. Dat is nu nog niet zo. De VELUX Groep is daarom zelf gestart met zes experimentele gebouwen onder de noemer Model Home 2020.  Hiermee laten wij in de praktijk zien hoe we denken over energieneutraal bouwen met een gezond binnenklimaat. Aan de hand van een aantal ontwerpcriteria worden de gebouwen getoetst. Het energiegebruik en de leefbaarheid worden in kaart gebracht om te zien hoe de gebouwen presteren bij werkelijk gebruik. Doel is om uiteindelijk te komen tot duurzame ontwerpcriteria op het gebied van energie en leefbaarheid in gebouwen, waarbij de menselijke factor niet is vergeten.

Het wordt nu tijd dat de individuele componenten die in een gebouw zitten, juist in samenhang met elkaar worden gebracht. We moeten ook het leefklimaat gaan definiëren, want het Bouwbesluit zegt daar niets over. Het mag niet zo zijn dat er concessies gedaan worden aan het binnenklimaat om de energieprestaties te halen. Met het Model Home 2020 project willen wij aantonen dat als je de totale energieperformance van bijvoorbeeld dakramen meeneemt , het je zelfs energiewinst kan opleveren. We laten met onze projecten zien, dat je met een heel hoog daglichtniveau, nog steeds energieneutraal kunt bouwen. Daarmee hopen we de critici te overtuigen die zeggen dat je met ramen een stuk isolatie weghaalt, waardoor er dus energieverlies zou optreden.

Zolang een woning niet gecertificeerd hoeft te worden, kiest men lang niet altijd voor de meest ideale oplossing.  Als je iets wilt garanderen op gebied van prestatie-eisen en leefklimaat dan moet je het ook waarmaken. Wat dat betreft is er nog veel werk te doen. Men zal meer moeten samenwerken om tot een integraal ontwerp te komen. Wij proberen architecten hierbij alvast een handje te helpen. Met  visualisatietools bieden we  architecten een manier  om daglicht, energie- en binnenklimaat al in de ontwerpfase te visualiseren. Hierdoor wordt het voor de architect eenvoudiger deze componenten als bouwsteen in zijn ontwerp mee te nemen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *