Tagarchief: Marketing

De rollen omgedraaid

De oorzaak van de omschakeling van aanbod- naar vraaggericht produceren is de roep om de versterking van de positie van de consument. De bewoner die het wonen zelf beleeft, weet immers als geen ander wat comfort is. Wat is de invloed van de vraaggestuurde zijde van de markt op het aanbod ervan? Bekijk hiervoor de videopresentatie. Een tafelgesprek met participanten van verschillende sectoren in de bouw geeft inzicht op hoe er op deze ontwikkeling gereageerd wordt….

‘Vernieuwend opdrachtgeverschap is hard nodig voor een succesvolle renovatie’

Tijdens de Internationale Bouwbeurs organiseerde het kennisplatform Renda een rondetafelgesprek met als thema ‘Vernieuwend opdrachtgeverschap is hard nodig voor een succesvolle renovatie’.

Klik op de onderstaande afbeelding om het volledige gesprek te bekijken…

de horizon van 2050: een programma van innovatie in de bestaande bouw

Auteurs: Martin Liebregts en Yuri van Bergen

De markt in beweging

Nu de bestaande woningvoorraad eindelijk een plaats op de agenda van opdrachtgevers en bouwers krijgt, wordt het voor de totale industrie ook van belang een geschikt aanbod te leveren, dat past bij de specifieke vraag van deze markt. Tot nu toe is uitgebreid aan bod gekomen wat de relatie tussen levensduurverwachting en de gewenste kwaliteit is.

Verder lezen

De mens is cruciaal in het proces van duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is ‘in’ bij bouwend Nederland. Toch zijn veel concepten vooral gericht op energiebesparing. Wij richten ons als leverancier van daglichtoplossingen voor hellende en platte daken  juist op een leefbaar binnenklimaat. Dáár zit de relevantie van onze producten, want daglicht en natuurlijke ventilatie beïnvloeden het binnenklimaat. Wel zo prettig wanneer men steeds meer luchtdicht gaat bouwen.

Weet je dat maar liefst 30% van de gebouwomgeving over een ongezond binnenklimaat beschikt?  Klachten die te weinig daglicht en ventilatie met zich mee kunnen brengen zijn: last van hoofdpijn, depressies en een verminderd concentratievermogen. In het onderwijs is het al wetenschappelijk aangetoond dat hoe meer daglicht er in het gebouw is, hoe beter de prestaties en de concentratie van de leerlingen zijn. Toch blijkt dat nog vrij moeilijk toe te passen in een bouwbesluit, in tegenstelling tot de EPC-eis wat gewoon een optelsom is van individuele energieprestaties.

Verder lezen

HOLLANDS ONTWERP: de doorzonwoning

Auteur: Martin Liebregts

Er is bijna niets zo Hollands als de doorzonwoning met het erbij behorende rijtje. Het is een product dat door zijn eenvoud de schoonheid in zich draagt. De grondgebonden woningen van de latere periode met hun smallere beuk en kleiner perceel kunnen in potentie niet concurreren met de doorzonwoning.

En nu staan we voor de unieke opgave om deze 1,4 miljoen woningen deze eeuw een eigentijdse kwaliteit te geven door de gewenste aanpassingen mogelijk te maken.

Is de doorzonwoning in wezen een concept, waarvan de kern van de oplossing projectoverschrijdend  was zonder dat we als maatschappij ons dit bewust waren, de aanpassing zal gebaseerd moeten worden op de ‘bewuste’ concepten. Het Hollands Ontwerp zal zich moeten richten op de bouwstenen , die de 21e eeuw door extra ruimte en comfort op duurzame wijze de spruitjeslucht doet vergeten.

BouwhulpGroep 2010

De eerste bewegingen zijn in de maatschappij al te signaleren. Marktpartijen hebben via de formule CR+ een nieuw aanbod ontwikkeld om via ketenintegratie een passendere oplossing voor de toekomst te bieden. Allerlei zelfstandige bedrijven komen geleidelijk de markt op om de gewenste kwaliteit maakbaar en betaalbaar te maken.

De titel luidt ‘Hollands Ontwerp: de doorzonwoning’. En hiermee wordt eigenlijk een oproep gedaan aan heel ondernemend en studerend Nederland om in allerlei nieuwe samenwerkingsverbanden een vernieuwd perspectief voor de doorzonwoning te ontwikkelen.

Misschien ligt het startpunt wel bij de nieuwe generatie. Op de Internationale Bouwbeurs 2011 in februari te Utrecht zal er een tentoonstelling georganiseerd worden van het werk van studenten rond het thema woningaanpassing. Misschien ontstaat er dan opnieuw belangstelling voor doorzon plus.

COALITIE BESTAANDE WONINGBOUW

De woningbouw staat voor een gigantische opgave. De huidige voorraad moet de komende decennia aangepast worden aan de eisen van de eenentwintigste eeuw. Over vijftig jaar zal de woningbouw in Nederland vooral bestaan uit de huidige zeven miljoen woningen.

Om deze opgave met alle partijen zo goed mogelijk in te vullen, zullen de krachten gebundeld moeten worden. Ofwel zal de ketenintegratie versneld ingevuld moeten worden. De COALITIE BESTAANDE WONINGBOUW (CEBEWE 2050) probeert hier handen en voeten aan te geven, door met elkaar de kwaliteit die nagestreefd wordt nader te benoemen, op basis van de huidige inzichten, en deze kwaliteit in de tijd aan te vullen of aan te passen.

CEBEWE 2050 – een netwerk van de toeleverende industrie en adviseurs -actief in de bestaande woningbouw, poogt met elkaar voor de verschillende levensduurverlengingen van woningen (exploitatieperiode van vijftien, dertig en vijfenveertig jaar) de kwaliteit vast te leggen voor de verschillende onderdelen of componenten van de woning. Dit varieert van dak, gevel, woninginstallaties tot de afbouw en uitrusting (keuken, douche en toilet). Van de meest voorkomende situaties wordt vastgesteld wat de huidige uitgangskwaliteit is en waaraan de kwaliteit moet voldoen bij de verschillende perioden. De kracht moet liggen in het feit dat:

  • De kwaliteit in samenhang wordt beschouwd en dient als referentie;
  • De communicatie tussen het aanbod en de vraag versterkt kan worden;
  • De ontwikkelingen, resp. innovaties een betere basis krijgen. Dus niet gericht op één aspect – bijvoorbeeld energie -, maar op de gebruikskwaliteit die gewenst wordt.

De BouwhulpGroep neemt dit initiatief mede naar aanleiding van de resultaten van de Grote-Renovatie-Enquête. Het initiatief zal worden gepresenteerd op de internationale BouwBeurs in februari 2011.

duurzaam positie kiezen?

BouwhulpGroep 2008

……Er liggen dus grote kansen voor toeleveranciers van bouw- en isolatiematerialen, omdat alle betrokken partijen van voorschrijvers tot verwerkers duurzaamheid in hun keuzeproces erg belangrijk vinden. Het is belangrijk voor de toeleverende industrie, die nu in zwaar weer verkeert, om zich te profileren. De eerste stap is het aantonen dat het materiaal duurzaam is (claimen is niet voldoende). Echter, in sterk concurrerende markten waarbij het basismateriaal veelal hetzelfde is of dezelfde eigenschappen bevat, valt het onderscheidend vermogen al grotendeels weg. De volgende te bewandelen stap is aantonen dat het merk duurzaam is. Dit betekent dat naast het gebruik van duurzame materialen – wat een randvoorwaarde blijkt te zijn – alles wat met het merk en het bedrijf te maken heeft ook duurzaam moet zijn (bijvoorbeeld productieproces, wagenpark, reclame-uitingen, aandacht voor de directe omgeving (milieu- en geluidsoverlast), aandacht voor het personeel, etc.). Kortom, de tijd is rijp voor leveranciers uit de bouw- en installatiesector om zich duurzaam te gaan profileren en positioneren…..

om het gehele artikel te lezen klik hier

Innovatie in de bouw is steeds belangrijker

klik  hier voor het VISIEdocument van Bouwend Nederland: Innovatie in de bouw….

de nieuwe vakbeurs Renovatie & Onderhoud

VNU Exhibitions Europe lanceert de nieuwe vakbeurs Renovatie & Onderhoud. klik hier voor meer informatie…