Een keten van energie…

Vandaag vindt voor de derde maal het Orakel van Delphi plaats. Het podium is de Energievakbeurs in ‘s Hertogenbosch. Drie bouwers presenteren hier hun dilemma’s aan een panel van opdrachtgevers rond de thema’s ENERGIE en KETENINTEGRATIE. In de traditie van het Orakel van Delphi van ruim twee duizend jaar geleden, poogt dit orakel zienswijzen boven tafel te brengen, die je normaal gesproken niet ziet. De verfrissende nieuwe kijk van het event moet de praktijk van energie en ketenintegratie nieuw elan geven.

De bouwers Ballast Nedam, Huybregts Relou en VolkerWessels bieden tijdens het orakel –onder leiding van de BouwhulpGroep- een praktijkvoorbeeld aan het panel met de erbij behorende dilemma’s. Welke dilemma’s komen zij tegen in hun dagelijkse praktijk en zien de opdrachtgevers dit ook als een dilemma. Of weten zij wellicht de oplossing. Het spel tussen de deelnemers brengt nieuwe horizonnen in het vizier.

Het panel van wijze personen wordt deze editie gevormd door Nina Viegers, Manager Vastgoed WonenBreburg – Dik Roetert Steenbruggen Adviseur innovatie en duurzaamheid De Woonplaats – Nico van Ginkel Vastgoed ontwikkelaar Portaal en Jan Willem van de Groep Programmaregisseur Energiesprong Platform 31. Vanuit hun kennis en ervaring zullen zij reageren op de dilemma’s.

Iedere bouwer heeft een case voorbereid waarin drie dilemma’s worden genoemd die zij iedere tegen komen in de praktijk van energie en ketenintegratie. De rode draad door alle oplossingen is een nieuwe manier van samenwerken. Om dit te realiseren moeten we oog hebben voor enkele centrale thema’s, die in elke situatie aanwezig zijn, om de verandering te starten:

  • Ruimte om eigen ambitie ten aanzien van energiebesparing voor het voetlicht te brengen (Ambitie & partners)
  • De kwaliteit beperkt zich niet tot (ver)bouwen, maar laat zich tijdens het beheer zien (Bouwen & onderhoud)
  • Innovatie vereist continuïteit in de vraag (Innovatie)
  • Hoe is kwaliteit te borgen bij prestatieafspraken (Monitoring)
  • Uiteindelijk gaat het om bewoners. Hoe geeft men de bewonersinbreng een betere plaats (Bewonersinbreng)

Het laat zien dat men op verschillende wijzen met nieuwe manieren van samenwerken bezig is, maar dat men er nog niet is. Het Orakel zal haar opvattingen met de bouwers en het publiek delen.

Het Orakel van Delphi vindt plaats op woensdag 10 oktober Energiebeurs ’s Hertogenbosch, aanvang 13:30 standnummer 05.C043. Voor wie er niet bij aanwezig kan zijn kun je ons volgen op twitter onder #orakelvandelphi. Het Orakel van Delphi is een initiatief en idee van de BouwhulpGroep en wordt in samenwerking met VNU Exhibitions en het kennisplatform RENDA georganiseerd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *