Nominaties bekend Prijs De Voorsprong

Drastische prijsdaling van energienotaloze nieuwbouwconcepten, maar intensivering nodig voor ontwikkeling renovatieconcepten

Een expertteam van het innovatieprogramma Energiesprong en het Netwerk Conceptueel Bouwen heeft de volgende concepten genomineerd voor de prijs De Voorsprong: Endis Portiekflat renovatie, W&R Renovatie, Zero Ready, BVR Innovatieconcepten en Zorgeloos Wonen Ulft in de categorie renovatie en PlusWonen|Energienotaloze woning, PCS energiebron, HuivanU, BRW Flex Energieactief, Trebbe Basiswonen Energienota Loos en Woonstede Nesland in de categorie nieuwbouw.
Opvallend is de drastische prijsverlaging van de nieuwbouwconcepten in één jaar tijd. Dit jaar geven bijna alle genomineerden aan voor minder dan 100k (excl. BTW en grond) een energieneutrale woning te kunnen bouwen. Vorig jaar gaf slechts één van de genomineerden aan dit voor minder dan 100k te kunnen realiseren.
De kwaliteit van renovatieconcepten, daarentegen, loopt bij achter bij de grote renovatie-opgave.
 

Energienotaloze nieuwbouwwoning wint terrein

Het expertteam heeft de 30 ingezonden concepten beoordeeld op de criteria: energie-ambitie, innovativiteit en de vraag of er daadwerkelijk sprake was van een concept (het aanbieden van een totaaloplossing voor een doelgroep door een projectoverstijgende samenwerkende keten van partijen). Naast de bovengenoemde punten, viel op dat de energie-ambitie van nieuwbouwconcepten was gestegen ten opzichte van 2011: het energienotaloze woningconcept wint duidelijk terrein. Voor renovatie ontbraken met name totaaloplossingen op woning- of wijkniveau; er waren enkele interessante deel-oplossingen, maar juist de vraag naar betaalbare totaalconcepten neemt toe.

Manifestatie De Voorsprong, 22 november, leidt tot winnaars

Het finale oordeel over de genomineerden wordt op 22 november gegeven door de deelnemers aan Manifestatie De Voorsprong op 22 november in Zijdebalen in Utrecht (inschrijven voor Manifestatie De Voorsprong op energiesprong.nl). Voorafgaand adviseert een jury nog over specifieke aspecten van de genomineerde concepten; deze jury bestaat uit: dr. Ivo Opstelten (duurzaamheid), prof.dr. Ed Nijssen (marketing), prof. dr. Sandra Schruijer (samenwerking in de coalitie) en dr. Erwin Hofman (ontwerp en productie) en ir. Pieter Huijbregts (voorzitter namens Netwerk Conceptueel Bouwen).

Energiesprong en Netwerk Conceptueel Bouwen initieerden De Voorsprong

Dit is de tweede editie van prijsvraag De Voorsprong. De prijsvraag wordt georganiseerd door innovatieprogramma Energiesprong in samenwerking met Netwerk Conceptueel Bouwen.
Energiesprong richt zich op grootschalige en ambitieuze energie-innovatie in de gebouwde omgeving; het programma is ontwikkeld door organisaties in de bouw en wordt uitgevoerd door Platform31 in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Het Netwerk Conceptueel Bouwen verenigt ruim 50 opdrachtgevers en aanbieders in de sector die zich bezighouden met een nieuwe ontmoeting van vraag en aanbod. Onder de vlag van De Voorsprong organiseert het Netwerk momenteel zogeheten Regiotafels om te komen tot genomineerden voor de prijs voor de Meest Vernieuwende Opdrachtgever, eveneens door het publiek te kiezen op 22 november.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *