Kennisontwikkeling tussen markt en instituten

Tijdens de internationale Bouwbeurs 2011 organiseerde Martin Liebregts en Yuri van Bergen namens de BouwhulpGroep studiemiddagen. Verdeeld over drie dagen is er in het Renovatie Theater gesproken over ‘Kennisontwikkeling tussen markt en instituten’, ‘Levensduurdenken op alle schaalniveaus’ en ‘Renovatieconcepten in de praktijk.

 

 

 

 

 

 

Studiedag 1 internationale bouwbeurs 2011
Dagvoorzitter: ir. Jack de Leeuw, SBR

Lange tijd heeft de kwaliteitsaanpassing van de bestaande (woning-)voorraad nauwelijks maatschappelijke belangstelling gehad. Alle ogen waren gericht op de nieuwbouw. Dit geldt zowel voor de mensen in de praktijk als die binnen het onderwijs. In de afgelopen tien jaar zijn vakken als onderhoud, renovatie of woningverbetering van het curriculum verdwenen. Drie belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen hebben voor een nieuwe agenda gezorgd:

  • De toenemende veroudering van de bestaande voorraad (supertanker).
  • De brede maatschappelijke aandacht voor duurzaamheid (o.a. cradle to cradle).
  • De recente economische crisis, die ertoe heeft geleid dat de nieuwbouw is gehalveerd (beschikbare productiecapaciteit).

Deze studiemiddag laat zien wat de huidige vraag is aan kennis en hoe hier door de verschillende instanties op ingespeeld wordt (tussen markt en instituten).

1. De kennisvraag vanuit de markt
(ir. Martin Liebregts, Directeur BouwhulpGroep)

De kennisontwikkeling en verspreiding over de kwaliteitsaanpassing van de bestaande woningvoorraad heeft de afgelopen tien á vijftien bijna stilgelegen. Nu de aanpak van de voorraad steeds meer op de agenda komt te staan, zijn alle partijen op zoek. Niet alleen de nieuwe wegen komen in deze lezing aan bod, maar wat is er aan kennis en wat moet er nog ontwikkeld worden.
Klik hier voor de hele lezing.

2. Met de juiste kennis optimaal renoveren
(ir. Gerben van Dijk en ir. Remco Spiering, SBR)

Op het gebied van bestaande voorraad en herbestemming bestaan diverse initiatieven om de kennis over dit vakgebied te bevorderen. Zo heeft SBR diverse publicaties over onder andere Prestatie Gericht Samenwerken, de transformatiewijzer ‘van kantoor naar woonruimte’ en de publicatie ‘juweeltjes van herbestemming’. Voorts is er het Lectoraat Vernieuwend Vastgoedbeheer en zijn wij bezig met de ontwikkeling van een Masterclass voor renovatie. Ook de Gulden Feniks (Nationale Renovatie Prijs) is momenteel weer erg actueel, net als het onlangs opgerichte Nationaal Renovatie Platform waarbij kennisbevordering op het gebied van renovatie centraal staat.
Klik hier voor de hele lezing.

3. Kennis verzamelen, kennis ontwikkelen, kennis delen: DuMo-netwerk en Slim&Snel
(ir. Birgit Dulski, Senior Researcher Sustainable Building, Neyenrode Business Universiteit)

De bouwsector is aan het veranderen, zo is de overtuiging van de onderzoekers van het Center for Sustainability van de Nyenrode Business Universiteit. Tot de nieuwe ontwikkelingen behoort een intensievere samenwerking tussen kennisinstituten en marktpartijen. Het CfS heeft twee netwerken opgericht, waarbij verschillende partijen hun krachten bundelen om samen creatieve en slimme oplossingen te ontwikkelen. Het netwerk Slim & Snel  is gericht op bedrijven die oplossingen zoeken voor de renovatie van bestaande woningen uit de jaren ’50-’60.  Het DuMo-netwerk is gericht op gemeenten en provincies die tijdens ‘lerende ontmoetingen’ samen met marktpartijen naar oplossingen zoeken naar het verduurzamen van historische gebouwen, al dan niet beschermde monumenten.
Klik hier voor de hele lezing.

4. Renovatie in het onderwijs
(ir. Henk Brinksma, Hogeschooldocent Bouwtechniek en Architectuur)

Studenten denken dat elke woning in Nederland twee toiletten en voldoende slaapkamers heeft. Wij hebben ze namelijk opgeleid voor de nieuwbouw. Jarenlang zagen wij de groei van de Vinex-wijken maar vergaten de bestaande voorraad.  Als Hogeschool hebben wij nu tal van initiatieven om de bestaande woningvoorraad in ons onderwijs hernieuwde aandacht te geven. Deze variëren van eenvoudige herbestemming opgaven tot promotietrajecten. Dit alles moet ertoe leiden, dat onze studenten het als een uitdaging gaan zien om met de bestaande voorraad aan het werk te gaan.
Klik hier voor de hele lezing.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *