Levensduurdenken op alle schaalniveaus

Tijdens de internationale Bouwbeurs 2011 organiseerde Martin Liebregts en Yuri van Bergen namens de BouwhulpGroep diverse studiemiddagen. Verdeeld over drie dagen is er in het Renovatie Theater gesproken over ‘Kennisontwikkeling tussen markt en instituten’, ‘Levensduurdenken op alle schaalniveaus’ en ‘Renovatieconcepten in de praktijk.

 

 

 

 

 

 

 Studiedag 2 internationale bouwbeurs 2011
Dagvoorzitter: ir. Martin Liebregts, Directeur BouwhulpGroep

Als dit begrip nog niet bestond, dan zou het vandaag uitgevonden moeten worden, omdat alle investeringen nu eenmaal beschouwd moeten worden in het licht van de toekomst. Deze beschouwing speelt op alle schaalniveaus van het bouwen: bouwdeel, gebouw tot wijk.

De zoektocht van deze studiemiddag is om de overeenkomsten zichtbaar te maken en tegelijkertijd de specifieke problematiek van elk schaalniveau zichtbaar te maken. En dan blijkt schaal soms betrekkelijk. Om dit te verduidelijken, is het aardig te beseffen dat bouwmaterialen de wereld als schaal hebben en het gebouw vaak te reproduceren op de schaal van Nederland (en soms Europa) en de wijk of het gebied op zich ook balanceert tussen uniciteit en herhaalbaarheid.

De verhalen over de verschillende schaalniveaus moeten aan het begrip een stem geven, een verhaal vertellen en de toehoorder prikkelen om eigen verbanden aan te brengen.

Het bouwdeel tussen levensduur en kosten
(ing. Rick Janssen MRE, Directeur consultant Janssen REM)

Levensduurkosten analyses bieden een gestructureerde aanpak om alle kosten uit de verschillende fasen van een bouwdeel of gebouw te berekenen. Hiermee kunnen specifieke kosten profielen worden gemaakt over de verwachte levensduur van een bouwdeel of gebouw. De profielen zijn waardevol voor het maken van keuzen voor hen die de grootste waarde gedurende de levensduur van bouwdeel of gebouw willen realiseren. Levensduurkosten analyse vind zijn toepassing zowel in de ontwerpfase van gebouwen maar ook in de beheerfase. In de presentatie zal er door ing. Rick Janssen MRE met behulp van levensduurkosten ingegaan worden op het vraagstuk hoe lang het uit economisch oogpunt zinvol is een bestaand gebouw te blijven onderhouden voordat het verstandiger is om een nieuw gebouw te realiseren.
Klik hier voor de hele lezing.

 Het gebouw en het gebruik als de sleutel van levensduur
(dr.ir. Haico van Nunen, Senior-adviseur duurzaam voorraadbeheer BouwhulpGroep)

Het is pas zinvol om gebouwen aan te passen als er visie op de toekomst is, die verder reikt dan de dag van morgen. Een dergelijk visie moet ingebed zijn in de mogelijkheden van het gebouw en de veranderende wensen van de gebruiker. Dan pas kan er gesproken worden van duurzaamheid in de brede zin des woords. Levensduurdenken is hiervoor de sleutel en wat dat inhoudt in de dagelijkse praktijk komt in deze lezing aan bod.
Klik hier voor de hele lezing.

De wijk als inspiratiebron voor de lange termijn
(Frans de Haas, Bestuurder en secretaris van de Projectgroep DEPW/Directeur de Haas & Partners)

Bij het verlengen van de levensduur van woningen, speelt het energiegebruik een belangrijke rol. In de toekomst zullen de energieprijzen verder stijgen en daarmee de woonlasten voor de bewoner. Inmiddels staan ons vele technieken en concepten ter beschikking om elke individuele woning CO2-neutraal te maken. Je moet echter niet vragen wat dat gaat kosten. Daarom is het goed om ook de besparingsmogelijkheden op gebieds- of wijkniveau in beeld te brengen. Waar houdt het investeren in energiebesparing op woningniveau op en is het aantrekkelijker om op een hoger schaalniveau maatregelen te nemen. Over welke technieken hebben we het dan en wat betekent dat voor het proces.
Klik hier voor de hele lezing.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *