Auteursarchief: roelsimons

Hollands-Ontwerp Award 2015 in Utrecht

Tijdens de week van de bouw 2015 vond in de Renovatie en Transformatiehal traditioneel de Hollands-Ontwerp Award plaats. Voor de editie in Utrecht werd dit jaar gekozen voor een andere opzet. In plaats van de gelijknamige tentoonstelling gingen de studenten deze keer live aan de slag. Ter plaatse werkten ze in groepen hun beste idee uit voor de serie van één in de bestaande bouw. Na de introductie van de voltallige jury en een korte warming-up, onder leiding van onze gastdames Jo en Marcelle,  nam Monique Blacha van Slimbouwen het over om de studenten inspiratie te geven om tot een idee te komen. Hierna gingen de vijf verschillende groepen aan de slag!

BouwhulpGroep_HollandsOntwerpAward2015_49

Verder lezen

Het Orakel van Delphi weet het beter…(2)

Maart 2012 streek het SEV Roadshowteam neer op de Renovatiebeurs te ’s Hertogenbosch in het Orakel van Delphi om de dilemma’s omtrent een energiesprong te bespreken. Bekijk het filmpje voor een korte indruk van deze middag.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=EUpfeaKcczI]

500.000 warmtepompen in 2020

door: Haico van Nunen

Dat is het doel dat het Nederlands Platform Warmtepompen zich heeft gesteld. Op 14 maart 2012 was het nationaal congres warmtepompen. Met negen lezingen zijn tal van benaderingen getoond voor warmtepompen en op welke wijze de toepassing van warmtepompen gemeengoed kan worden. Een van de lezingen ‘warmtepompen integraal onderdeel renovatievisie 2050’ [0,9 Mb], ging in op de kansen binnen de renovatie.

Verder lezen

Het Orakel van Delphi weet het beter…

“…Het Orakel van Delphi bevond zich in het centrum van de Oud-Griekse cultusplaats Delphi. Het was een zeer belangrijk orakel, gewijd aan de god Apollo. Van heinde en ver begaven zich jaarlijks duizenden mensen, vaak pelgrims, op weg naar Delphi om het orakel te raadplegen en de goden goede raad te vragen bij het nemen van belangrijke en moeilijke beslissingen. Als god van het Licht werd Apollo immers verondersteld overal door te dringen en te zien wat aan het oog van de mensen ontgaat…”

Verder lezen

Vandaag dromen voor de toekomst…

door: Martin Liebregts

Vanuit duurzaamheid is de aanpak van de bestaande woningvoorraad een van de belangrijkste agendapunten. Het behoud van goede, comfortabele en energiezuinige woningen is voor alle aspecten van duurzaamheid een winstpunt (energiegebruik, materiaalverbruik, gezond binnenmilieu).

De kwaliteitsaanpassing van de bestaande voorraad is nog te veel gebaseerd op opvattingen van de vorige eeuw. Weinig innovatie, slechte kosten-kwaliteitsverhouding, ontbreken van individueel maatwerk en passend aanbod, gebaseerd op het gebruik. Oude samenwerkingsvormen, die meer gericht zijn op aannemen en minder op aanbieden, beheersen de praktijk.

Juist in tijden van crisis is het essentieel vooruit te kijken en je bewust te worden van de lange termijn. Het gaat niet om de winst van vandaag, maar om het (maatschappelijk) rendement op de langere termijn. Een woning heeft nu eenmaal een gemiddelde levensduur van circa honderdtwintig jaar. En als dit vergeten wordt, vertaalt zich goedkoop automatisch in duurkoop.

Dit is de leidraad geweest voor de lezing ‘Vandaag dromen voor de toekomst’ die op 2 februari gehouden is bij de NHL Hogeschool in Leeuwarden. Deze lezing is hier te bekijken [pdf|4Mb].

DUURZAAMHEID IS EEN WEG, GEEN DOEL

door Martin Liebregts

Bij duurzaamheid gaat het niet om op zichzelf staande doelen, maar om een maatschappelijk en economisch verantwoorde manier van handelen. Dit blijkt wel uit het nieuws dat op ons afkomt, waarbij doelstellingen hulpmiddelen zijn om in beweging te komen.
Bijna elke dag staat er in de krant een bericht over nieuwe perspectieven ten aanzien van duurzaamheid, die tot uitdrukking komen in uiteenlopende ambities. Het meest aansprekende geluid was voor mij het verhaal van de bestuursvoorzitter van Unilever, Paul Polman. In het interview in de NRC van 15 november 2010 getiteld ‘Met dit beleid nemen we een risico’ wordt gesteld: ‘Unilever wil tot 2020 de omzet verdubbelen en de milieubelasting halveren’. Tevens stelt hij: ‘Een bedrijf moet in de pas lopen met de samenleving’. Om dit handen en voeten te geven, heeft Unilever alle producten van de hele keten geanalyseerd op hoe groot de impact is op het milieu.

Verder lezen

Renovatieconcepten in de praktijk

Tijdens de internationale Bouwbeurs 2011 organiseerde Martin Liebregts en Yuri van Bergen namens de BouwhulpGroep diverse studiemiddagen. Verdeeld over drie dagen is er in het Renovatie Theater gesproken over ‘Kennisontwikkeling tussen markt en instituten’, ‘Levensduurdenken op alle schaalniveaus’ en ‘Renovatieconcepten in de praktijk’.

  

  

  

 

 


 
Studiedag 3 internationale bouwbeurs 2011
(ir. Pieter Huijbregts Directeur Pieter Huijbregts INNOVATIE en
Initiatiefnemer Netwerk Conceptueel Bouwen)

Twee nieuwe sterren aan het firmament van de bouw komen hier samen: de renovatie en het aanbod van concepten.

De renovatiepraktijk zit sinds enkele jaren weer in de lift, mede door de veroudering van de voorraad en de afnemende nieuwbouwmarkt. In de huidige praktijk wordt door uiteenlopende bedrijven gereageerd op deze nieuwe situatie. Door het nieuwe aanbod van een viertal bedrijven te laten zien, wordt er getracht een beeld te geven van deze veranderende werkelijkheid. De verschillen tussen de diverse concepten is gelegen in de vorm van samenwerking, die aan het aanbod ten grondslag ligt, en in de nadruk op het project overschrijdende karakter van het (technisch) aanbod of het proces.
Kenmerkend voor alle concepten is dat er voortdurend gezocht wordt naar nieuwe samenwerkingsverbanden:

  • Tussen uitvoerende partijen.
  • Tussen toeleverende industrie en uitvoerende partijen.
  • Volledige ketenintegratie: van product, ontwerp tot uitvoering.

Verder lezen

Levensduurdenken op alle schaalniveaus

Tijdens de internationale Bouwbeurs 2011 organiseerde Martin Liebregts en Yuri van Bergen namens de BouwhulpGroep diverse studiemiddagen. Verdeeld over drie dagen is er in het Renovatie Theater gesproken over ‘Kennisontwikkeling tussen markt en instituten’, ‘Levensduurdenken op alle schaalniveaus’ en ‘Renovatieconcepten in de praktijk.

 

 

 

 

 

 

 Studiedag 2 internationale bouwbeurs 2011
Dagvoorzitter: ir. Martin Liebregts, Directeur BouwhulpGroep

Als dit begrip nog niet bestond, dan zou het vandaag uitgevonden moeten worden, omdat alle investeringen nu eenmaal beschouwd moeten worden in het licht van de toekomst. Deze beschouwing speelt op alle schaalniveaus van het bouwen: bouwdeel, gebouw tot wijk.

De zoektocht van deze studiemiddag is om de overeenkomsten zichtbaar te maken en tegelijkertijd de specifieke problematiek van elk schaalniveau zichtbaar te maken. En dan blijkt schaal soms betrekkelijk. Om dit te verduidelijken, is het aardig te beseffen dat bouwmaterialen de wereld als schaal hebben en het gebouw vaak te reproduceren op de schaal van Nederland (en soms Europa) en de wijk of het gebied op zich ook balanceert tussen uniciteit en herhaalbaarheid.

De verhalen over de verschillende schaalniveaus moeten aan het begrip een stem geven, een verhaal vertellen en de toehoorder prikkelen om eigen verbanden aan te brengen.

Verder lezen

Kennisontwikkeling tussen markt en instituten

Tijdens de internationale Bouwbeurs 2011 organiseerde Martin Liebregts en Yuri van Bergen namens de BouwhulpGroep studiemiddagen. Verdeeld over drie dagen is er in het Renovatie Theater gesproken over ‘Kennisontwikkeling tussen markt en instituten’, ‘Levensduurdenken op alle schaalniveaus’ en ‘Renovatieconcepten in de praktijk.

 

 

 

 

 

 

Studiedag 1 internationale bouwbeurs 2011
Dagvoorzitter: ir. Jack de Leeuw, SBR

Lange tijd heeft de kwaliteitsaanpassing van de bestaande (woning-)voorraad nauwelijks maatschappelijke belangstelling gehad. Alle ogen waren gericht op de nieuwbouw. Dit geldt zowel voor de mensen in de praktijk als die binnen het onderwijs. In de afgelopen tien jaar zijn vakken als onderhoud, renovatie of woningverbetering van het curriculum verdwenen. Drie belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen hebben voor een nieuwe agenda gezorgd:

  • De toenemende veroudering van de bestaande voorraad (supertanker).
  • De brede maatschappelijke aandacht voor duurzaamheid (o.a. cradle to cradle).
  • De recente economische crisis, die ertoe heeft geleid dat de nieuwbouw is gehalveerd (beschikbare productiecapaciteit).

Deze studiemiddag laat zien wat de huidige vraag is aan kennis en hoe hier door de verschillende instanties op ingespeeld wordt (tussen markt en instituten).

Verder lezen

Nominatie Hollands-Ontwerp Award 2011: ‘NEW KID IN TOWN’


Floor Theuns en Hill Scholte
Willem de Kooning Academie Rotterdam

Omschrijving:

De locatie, voormalige scheepswerf Verolme/YvC, is uniek door zijn ligging aan de maas en zijn historische achtegrond. Op dit terrein zal een nieuwbouwproject gerealiseerd worden. De deelgemeente IJsselmonde wil graag dat de identiteit van het gebied bewaard blijft. Voortbestaan van de identiteit kan door aanwezige elementen te hergebruiken zoals hellingbanen, kades, fabriekshallen etc.

De machinefabriekshal van 1954 ligt centraal op het terrein en kan als middelpunt fungeren voor de wijk. In de hal kunnen verschillende vormen van voorzieningen worden gerealiseerd.

Het programma van eisen omvat een school, een hotel met restaurant/kookschool, atelier, muziekruimte, podium, podiumtrap, bewegingruimte, binnenplein/gymruimte en schooltuin. De ruimte daagte uit om onderzocht en ontdekt te worden.
De onderwijsmethode is op basis van het Nieuwe Leren: Leren door ervaring. Ervaren is ontdekken, ontdekken is grenzen verleggen of doorbreken. Deze visie is op het interieur van het ontwerp toegepast. Het interieur maakt ten opzichte van het gebouw een draai van 8 graden. Het doorbreekt of verlegt de grenzen van het gebouw met respect voor de constructie. De staalconstructie van de hal wordt in oranje menie gezet. Zo ontstaan er twee afzonderlijke objecten, gebouw en interier, waarbij het interieur een interactie aangaat met zowel het gebouw als de buitenwereld. Verder lezen