Nominatie Hollands-Ontwerp Award 2012: ‘AANPAK PROBLEMATIEK NAOORLOGSE PORTIEKFLATS’

AANPAK PROBLEMATIEK NAOORLOGSE PORTIEKFLATS - Kevin van Moll, Maurice Krols en Bjorn van Overveld, Jelle Scheensta

Kevin van Moll, Maurice Krols, Bjorn van Overveld en Jelle Scheensta
Bouwtechnisch Ontwerp, 4e jaars
Avans hogeschool

Omschrijving:
Situatie
Naoorlogse portieketagewoningen voldoen vaak niet meer aan de behoefte van gebruiker, coöperaties, gemeentes etc. Om de woningvoorraad op peil te houden is het behouden van de bestaande bouw een belangrijk thema. Hierbij dient gedacht te worden aan maatschappelijke belangen, innovatieve oplossingen en duurzaamheid.
Innovatie
Door toepassing van innovaties kan rekening gehouden worden met de toekomst/levensduur van de bebouwing en gebruiker. Innovatie is niet alleen een product cq. materiaal toepassing. Keuze van indeling, oppervlakte, levensduur, flexibiliteit en demontabelheid zijn belangrijk.
Bij het concept is gebruik gemaakt van flexibele doorbraken (rekening houdend met tekortkomingen constructie), voor het vergroten van de indelingsvrijheid binnen de woningstructuur. Bestaande portieken worden benut als woonoppervlakte waardoor voldaan kan worden aan de behoefte van doelgroepen. De toegang/routing van het gebouw wordt gerealiseerd door een nieuw te plaatsen galerijconstructie met liftinstallatie (ouderen).

AANPAK PROBLEMATIEK NAOORLOGSE PORTIEKFLATS - Kevin van Moll, Maurice Krols en Bjorn van Overveld, Jelle Scheensta

Bij het concept wordt op de bestaande portiekflat een hoogbouwtoren geplaatst. Deze hoogbouw wordt gerealiseerd met een op zich zelf staande constructie. Er is gekozen voor hoogbouw om het gebouw/wijk een grotere identiteit te geven en om meerdere doelgroepen te huisvesten.  Bij de hoogbouw is er een minimale koppeling met de bestaande portiekflat, er is een grote vrijheid mogelijk op het gebied van materialen en innovaties door gebruik te maken van Slimline-vloeren t.b.v. installatie i.c.m. een gehele staalconstructie.
Duurzaamheid
Met het oog op de toekomst moet een duurzame en energiezuinige renovatie plaatsvinden. Het nadeel van de huidige situatie is dat het complex niet meer aan de wensen/eisen van deze tijd en toekomst voldoet. Door toepassing van de grondige renovatie zal het complex eerst gestript worden tot het casco. Het voordeel hiervan is dat er een grotere vrijheid ontstaat op het gebied van inbouw, isolatieschil en installaties.
Een manier om duurzaam/energiezuinig te renoveren is het toepassen van de trias energetica gedachte door beperking energievraag, gebruik van duurzame energiebronnen en het beperken van fossiele energiebronnen. De energievraag wordt beperkt door toepassing van een hoge Rc-waarde i.c.m. duurzame energiebronnen.
Kingloop denken
De kerngedachte van kringloop denken is het verminderen van faalkosten en milieubelasting door integratie van processen van diverse partijen. Voor de uitwerking van het concept is gebruik gemaakt van Revit en Autocad. Door het werken met Revit wordt niet meer op een traditionele wijze getekend waardoor mogelijke fouten, faalkosten en kritische aansluitingen voortijdig zichtbaar en aangepast kunnen worden. Daarnaast dient Revit als communicatiemiddel wat onderdeel is van een BIM-model.
De definitie van duurzaam denken binnen kringloop denken is ‘goed voor de toekomst’.  Er wordt tijdens de renovatie niet bespaard op ingrepen welke geacht worden nodig te zijn bij wisselingen in behoefte. Er is gekozen een gebouw te ontwikkelen voor een toekomstige/lange levensduur door aandacht te besteden aan flexibiliteit (slimbouwen hoogbouw).
Tijdens de renovatie wordt het gehele gebouw gestript. Door de toegepaste bouwmethode is het mogelijk de elementen vooraf in de fabriek te fabriceren. De voordelen hiervan zijn dat de kwaliteit beter kan worden gecontroleerd en gegarandeerd, op de bouwplaats is minder ruimte benodigd en het aantal verkeersbewegingen wordt beperkt. De elementen worden prefab geplaatst in het gebouw op een manier waarop het nog mogelijk is deze te demonteren tijdens de sloop waardoor recycling hergebruik kan plaatsvinden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *