Renovatie versus vervangende nieuwbouw

Liever nieuwbouw dan renovatie

De bouw heeft altijd een grote voorkeur gehad voor de nieuwbouw en verkoos daarom ook vervangende nieuwbouw boven renovatie. Productietechnisch is het nu eenmaal gemakkelijker te bouwen zonder bewoners, die het alleen maar lastiger maken voor de jongens (van de bouw) onder elkaar. Nu de nieuwbouwmarkt volledig is ingestort, wordt er op twee paarden gewed. De hoop is dat de vervangende nieuwbouw een nieuwe toekomst krijgt en tegelijkertijd wordt er geflirt met de renovatie zonder dat er extra innovatieve inspanningen gedaan worden om tot een aanbod te komen, die zich kenmerkt door een goede kosten-kwaliteitsverhouding. De innovatieve ontwikkelingen in de renovatie komen nog maar langzaam opgang. De weifelende houding is het slechtste wat de bouw kan overkomen. De nieuwbouwmarkt wordt er niet door vergroot en door de achterblijvende productiviteit in de renovatie wordt deze markt ook niet substantieel uitgebreid. In die zin leidt twijfelen tot verlies voor alle partijen: bewoner, opdrachtgever en bouwer.

Traditionele nieuwbouw en nieuw aanbod

In de nieuwbouwmarkt heeft zich de afgelopen jaren een ontwikkeling voorgedaan, die heeft geleid tot een grote verbetering van de kosten-kwaliteitsverhouding. De bouwkosten van de nieuwe ‘standaard’-woningen of meer conceptgericht aanbod van de bouwers ligt circa twintig à dertig procent lager dan de traditionele wijze van bouwen (bij de bouwkosten gaat het zowel om de aanneemsom als de bijkomende kosten, die vooral begeleidingskosten van de adviseurs omvat). Dit meer gestandaardiseerde aanbod is nog vaak beperkt qua cascostructuur, textuur en ornamenten. De winst wordt gerealiseerd door voor tachtig à negentig procent van de te bouwen woningen een gestandaardiseerde oplossing te bieden en het resterende deel te richten op maatwerk, dat gewenst wordt. Op zich een zinvol streven, dat ook in de renovatie zijn plaats moet krijgen. Opgemerkt moet worden dat de kwaliteit in alle opzichten – ruimte, beeld en comfort – de leidraad moet vormen bij alle oplossingen, die bedacht worden. De woningbouw zit niet te wachten op een eindeloze herhaling van de 5,4 m beuk, met bijbehorende afwerking zonder sprekend detail.

Extra stimulans tot vernieuwend renovatie-aanbod

Als alle kosten in de beschouwing betrokken worden, is de conceptuele nieuwbouw goedkoper dan de traditionele nieuwbouw en komt in de buurt van de kosten van de traditionele hoogniveau renovatie (1). Maar ook bij de renovatie beginnen zich nieuwe ontwikkelingen af te tekenen en vindt er versnelde reductie van de kosten plaats met behoud van kwaliteit. Ook hier doen projectoverstijgende oplossingen hun intrede. En dan is opnieuw de renovatie substantieel goedkoper dan vervangende nieuwbouw omdat het aantal kostenposten niet spelen of lager zijn. Te denken valt aan proceskosten(bewoners), sloopkosten, infrastructuur en de bijkomende kosten. Dus een simpele vergelijking van de aanneemsom, van een traditionele renovatie met die van een ‘conceptuele’ nieuwbouw is appels met peren vergelijken en toont aan dat de markt nog niet voldoende bezig is met de innovatieve aanpak van de kwaliteitsaanpassing van de bestaande bouw en kansen laat liggen.

Bronnen/verwijzingen

(1) Het voorbeeld is gebaseerd op een woning van 330 m3, die op hoogniveau gerenoveerd is en waarvan de aanneemsom inclusief b.t.w. circa €130.000 bedraagt, waarbij circa €17.500 geïnvesteerd is in terrein (€10.000 meer dan gangbaar). Ter vergelijking geldt een aanneemsom van €120.000 (peil 2012).

Een Reactie op “Renovatie versus vervangende nieuwbouw

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *