Renovatieconcepten, het zoeken naar een passend aanbod

Een concept vertelt het essentiële nieuwe

Wanneer je over concepten voor renovatie spreekt, dan gaat het om de ideeën en de filosofie achter het aanbod, die de dragers zijn voor het vernieuwd aanbod. Dit zal vooral betrekking hebben op het product en de diensten, maar kan ook iets zeggen over het proces en de samenwerking. Uiteindelijk gaat het altijd om het aanbod op de markt. Al de andere zaken zeggen slechts iets over de weg ernaartoe.
Dus of je het nu een concept noemt of nieuw aanbod, het gaat erom wat het de gebruiker oplevert ten aanzien van beeld, comfort en ruimte, in relatie tot de kosten op korte en lange termijn. Het is niet meer en niet minder.

De criteria om de renovatieconcepten te plaatsen

De huidige praktijk van de renovatieconcepten is te veel gericht op één aspect van het aanbod, zoals op kosten, energie of onderhoud. Bij elk product gaat het om een samenspel van eigenschappen, die ervoor zorgt dat het een passend aanbod is. Op dit moment zijn er vijf aspecten/criteria te noemen, die bij de beschouwing van een renovatieconcept meegenomen dienen te worden:

  1. Het gebruik als leidraad, waarbij voldoende ruimte is voor maatwerk.
  2. Een betere kosten-kwaliteitverhouding dan in de huidige praktijk geboden wordt.
  3. Meer aandacht voor systeemgarantie, gebaseerd op een goede integratie van producten, rekening houdend met de levensduur (zowel kwaliteit als kosten).
  4. Projectoverstijgend aanbod, zodat er meer ruimte ontstaat voor industrialisatie en optimalisatie.
  5. Op de bouwplaats wordt ‘monteren’ een steeds belangrijkere activiteit, zowel vanuit kwaliteitsbeheersing als hergebruik op termijn.

De technische aspecten moeten ervoor zorgen dat beeld, comfort en ruimte een optimale plaats krijgen.

Tussen concept en aanbod

Misschien is het in de toekomst beter om de ideeën en de filosofie achter het (te ontwikkelen) nieuwe aanbod te duiden. Hiermee wordt dan expliciet benoemd wat de toegevoegde waarde ervan is. Een dergelijke aanduiding is soms preciezer dan de eerdergenoemde vijf aspecten een voor een nader te benoemen.
De beschrijving van de eigenschappen ter onderscheiding van het traditionele aanbod, kan dan aanvullend gebeuren aan de hand van gebruik, kosten-kwaliteitverhouding, systeem(garantie), projectoverstijgend en de mate van monteren.

 

Verwijzingen:
_. Het woord ‘concept’ kan veel betekenissen hebben: een plan van hoe je iets gaat maken; een tussenstadium tussen klad en definitieve versie; denkbeeld; (voorlopig) ontwerp; het begrip. In de bouw wordt het gebruikt voor een projectoverstijgend aanbod ten aanzien van product en/of proces. In hoofdzaak gaat het om het wezen achter het aanbod. In de auto-industrie is dat wat duidelijker: een concept-car is een prototype, dat nog niet in productie genomen is en dat laat zien aan de markt hoe het toekomstmodel eruitziet, met de bijbehorende specifieke eigenschappen (beeld, technische mogelijkheden en uitrusting/uitvoering).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *