Renovatieconcepten in de praktijk

Tijdens de internationale Bouwbeurs 2011 organiseerde Martin Liebregts en Yuri van Bergen namens de BouwhulpGroep diverse studiemiddagen. Verdeeld over drie dagen is er in het Renovatie Theater gesproken over ‘Kennisontwikkeling tussen markt en instituten’, ‘Levensduurdenken op alle schaalniveaus’ en ‘Renovatieconcepten in de praktijk’.

  

  

  

 

 


 
Studiedag 3 internationale bouwbeurs 2011
(ir. Pieter Huijbregts Directeur Pieter Huijbregts INNOVATIE en
Initiatiefnemer Netwerk Conceptueel Bouwen)

Twee nieuwe sterren aan het firmament van de bouw komen hier samen: de renovatie en het aanbod van concepten.

De renovatiepraktijk zit sinds enkele jaren weer in de lift, mede door de veroudering van de voorraad en de afnemende nieuwbouwmarkt. In de huidige praktijk wordt door uiteenlopende bedrijven gereageerd op deze nieuwe situatie. Door het nieuwe aanbod van een viertal bedrijven te laten zien, wordt er getracht een beeld te geven van deze veranderende werkelijkheid. De verschillen tussen de diverse concepten is gelegen in de vorm van samenwerking, die aan het aanbod ten grondslag ligt, en in de nadruk op het project overschrijdende karakter van het (technisch) aanbod of het proces.
Kenmerkend voor alle concepten is dat er voortdurend gezocht wordt naar nieuwe samenwerkingsverbanden:

  • Tussen uitvoerende partijen.
  • Tussen toeleverende industrie en uitvoerende partijen.
  • Volledige ketenintegratie: van product, ontwerp tot uitvoering.

W&R – Renovatie
(Sjoerd Klijn Velderman, Projectleider Bam Woningbouw)

Gebaseerd op het nieuwbouwconcept W&R is een aantal jaren geleden de eerste aanzet voor W&R – renovatie gemaakt. Samen met vaste co-makers en gebaseerd op de 5 meest voorkomende typen woningen zijn een standaard proces en conceptaanpak ontwikkeld. Gebaseerd op lean management en ketensamenwerking zijn hier ontwerp, ontwikkeling, realisatie en beheer samengekomen voor de bestaande bouw. Met als resultaat een opener, sneller en gedragen proces voor alle betrokkenen en waarin faalkosten duidelijk gereduceerd worden.
Klik hier voor de hele lezing

BVR Renovatieconcepten
(A. Wirken, Algemeen directeur BVR)

De Bouwbranche staat voor een grote uitdaging. Zowel het EIB als Bouwend Nederland voorspellen een groei op de renovatie markt. De renovatieopgave zal komende jaren groter worden dan ooit. Alleen al in Noord Brabant hebben we 400.000 woningen uit de periode 1945 – 1974. Veel van deze woningen voldoen niet meer aan de huidige energie- en comforteisen. Om aan deze opgave te kunnen voldoen, moeten we op zoek naar nieuwe vormen van onderhoud en renovatie. Er moet gebruik gemaakt worden van kennis en kunde van marktpartijen om deze opgave sneller en beter aan te pakken.
Een van de projectoverstijgende oplossingen is het BVR Renovatie concept voor de doorzonwoning. In samenspraak tussen de BouwhulpGroep en BVR-Groep zijn drie renovatieconcepten ontwikkeld voor de doorzonwoning uit de periode 1945 – 1974.
Klik hier voor de hele lezing.

CR+
(ing. Paul van Uppelschoten, Directeur Huybregts Systeembouw)

CR + is een totaalconcept in renovatie gericht op de realisatie van woningtransformatie waarbij de individuele bewoners keuzemogelijkheden krijgen. Vanaf de initiatieffase bij de opdrachtgever worden door de deelnemende bedrijven een projectoverstijgende aanpak met vooraf geselecteerde en berekende maatregelen als oplossing aangeboden. Deze keuzemaatregelen zijn in voorgeprogrammeerde pakketten op de thema’s duurzaamheid, ruimte en comfort nader uitgewerkt en worden gesimuleerd in de woningconfigurator. Deze woningconfigurator toont virtueel de keuzemogelijkheden om de woning te verbeteren en rekent de nieuwe prestaties voor uitvoering al voor.
CR+ is een samenwerkingsverband van lidbedrijven uit het netwerk Conceptueel Bouwen welke op het terrein van woningverbetering een innovatief deelconcept voeren. Deze deelconcepten worden in CR+ gebundeld uit de bouwketen en als totaalconcept aangeboden. De kennis- en kwaliteitsborging van deze aanpak wordt ondersteund door BouwhulpGroep en Conceptueel Bouwen Nederland.
Klik hier voor de hele lezing.

Cocon
(Joost Stemkens, Directeur Weijers Eikhout)

Het dak en de zolder vormen bij uitstek de elementen van een woning die zich lenen voor meerdere verhalen. Oorspronkelijk ontworpen als loze ruimte, heeft het in de afgelopen eeuw een veelzijdige ontwikkeling doorgemaakt. Het dak en de erbij behorende ruimte hebben een structurele bijdrage geleverd aan het wonen en de beleving ervan. Het benutten van de mogelijkheden al of niet in combinatie, leidt tot nieuwe oplossingen en mogelijkheden. ‘Cocon’ hoopt door het verzamelen van de nieuwe perspectieven een aanzet te geven tot vernieuwde integrale oplossingen.
Klik hier voor de hele lezing.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *