stap voor stap naar transformatie van de bestaande woningbouw…

Het aanbod is volgens de raad (red. Vromraad) een belangrijke sleutel in de hervorming van de woningmarkt op de korte en lange termijn. In ‘Tijd voor keuzes’ is aangegeven dat het voor het aanbod noodzakelijk is om op vier zaken in te zetten:

  • aanbodverruiming (uitbreiding voorraad in gespannen woningmarkten);
  • kwaliteit aanbod (vanwege verwachte welvaartsontwikkeling op de langere termijn, de noodzaak van duurzaamheid, de transformatie van de voorraad in ontspannen woningmarkten);
  • differentiatie (vanwege keuzemogelijkheden en verscheidenheid);
  • flexibiliteit (vanwege onzekerheden, dynamiek en verscheidenheid in vraag).

De crisis maakt dat de woningbouw in ieder geval de komende twee jaren sterk afneemt bij projectontwikkelaars en de woningcorporaties. Voor de korte termijn is er een sterke inzet nodig op aanbodflexibiliteit en differentiatie, zekerheden/garanties voor de consument en op een meer gerichte inzet van financiële middelen.

Gezien de verwachtingen voor de toekomst (verdere huishoudengroei, toenemende regionale verschillen, vergrijzing, minder grote prijsstijgingen) moet het woningbouwbeleid zoals dat in de tweede helft van de jaren negentig in de vorige eeuw en begin deze eeuw is gevoerd, danig herijkt worden. Voor de langere termijn is een fundamentele herijking van de financiering van de woningbouw wenselijk en dient er een sterker accent gelegd te worden op de transformatie van de bestaande voorraad en het ‘organisch bouwen’. Onder dit laatste verstaat de raad het kleinschaliger op meerdere locaties bouwen van woningen die direct aansluiten op de lokale vraag en ruimtelijke context.

voor het volledige adviesrapport van de Vromraad ‘Stap voor stap; naar hervorming van het woningmarktbeleid’ klik hier

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *