Tagarchief: Doorzonwoning

VERGOOGLEN VAN DE WONINGVOORRAAD

Elke woning wordt tijdens haar levensduur wel drie à vier keer in tekeningen vastgelegd. Dit betekent dat we met elkaar veel tijd besteden om de bestaande situatie qua opbouw en constructie vast te leggen. Op zich is dit nog niet zo vreemd, als het om unieke woningen en unieke aanpassingen gaat. Maar dat is niet zo. De overeenkomsten met andere woningen uit dezelfde periode is vaak zeer groot wat betreft plattegrond, constructie en toegepaste materialen. Bekijken we een woningcomplex, dan is het gemiddeld aantal woningen tot circa 1990 150 woningen en kan variëren tussen de 50 en 500. Dus (bijna) identieke woningen. Maar de verzameling is groter omdat zeker van een bepaald ontwikkeld woningtype er over verschillende locaties meerdere projecten gerealiseerd zijn (herhalingsproject of ladenplan’). De omvang van de zich herhalende bijna identieke woning was het grootste bij de systeembouw uit de periode 1945-1975.

Verder lezen

documenteren voor innoveren…

…Na het jarenlang bedenken van woningplattegronden voor eengezinswoningen blijkt de doorzonwoning de optimale indeling te zijn bij een minimale maat. Er wordt vaak geëxperimenteerd met andere indelingen, maar dat blijkt alleen maar mogelijk te zijn bij grotere woningen. Gemiddeld ligt de grootte van de begane grond bij sociale huurwoningen nu rond de 50 m2. We kunnen dus nog even vooruit met de doorzonplattegrond. Misschien kunnen we onze energie dan beter steken in technische innovaties bij de doorzonwoning…

BouwhulpGroep 2009

Om te innoveren zullen we eerst goed moeten documenteren. Naar de doorzonwoning is de afgelopen jaren veel studie gedaan. Een marktsegment (circa 2,4 miljoen woningen) waarvan de vraag in kaart is gebracht. Maar nog geen project overstijgende aanbod voor is ontwikkeld!
Om het gehele artikel te lezen (“de toekomst van de doorzonwoning bewezen kwaliteit” door Sandra Arts) klik hier …….