Tagarchief: Woningcorporaties

Iedere huurder zijn eigen corporatie en woonkwaliteit

De vraag die de afgelopen jaren op de agenda staat, is: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de bewoner/huurder centraal komt te staan? Uiteindelijk zijn alle organisaties en professionals erop gericht om goede, betaalbare en beschikbare woningen aan te bieden, waar het plezierig verblijven is. De sociale huursector is in het leven geroepen om er voor te zorgen dat wonen voor eenieder bereikbaar wordt, zolang men er zelf niet in kan voorzien. Nu, meer dan honderd jaar na de invoering van de Woningwet, staat de invulling van deze taak voor de zoveelste maal op de agenda. De rol van de woningcorporatie is een voortdurend terugkerend thema. Nu verschijnt de regisserende rol op het toneel en wordt er gesproken over de regiecorporatie.

Aanhoudend verschijnt er iets nieuws van boven om de maatschappelijke rol vorm te geven en om nieuwe woorden te bedenken, waarbij de dienstverlening efficiënt en effectief voor de te huisvesten doelgroep omschreven wordt (1). Uiteindelijk draait het om de bewoner en zijn/haar woongenot. Niet meer en niet minder. Laten we daarom stoppen met het bedenken van bovenaf en de sturing van onderop gaan organiseren.

Verder lezen

5 MEGA kansen voor Corporaties op rij

door: Jan Willem van de Groep

De optelsom van kansen is te groot om te overzien. Gezond ondernemen in crisistijd kan namelijk ook door de langere termijn als uitgangspunt te nemen en de kansen pakken die in het verschiet liggen. De kansen voor de copo’s zijn groot als ze even over de dynamiek van korte termijnproblemen heen durven te kijken zoals Renterisico’s, Haagse oprispingen, Eurocrisis of de verkoopstagnatie van bestaand bezit.

Verder lezen