Categoriearchief: Active House

Hellende daken, een beeld vol emotie, energie en ruimte

Auteurs: Martin Liebregts en Yuri van Bergen

In de naoorlogse periode is het hellend dak bijna gereduceerd tot een zadeldak van 30 of 45º of werd in de geest van het Nieuwe Bouwen vervangen door platte daken. En nog steeds wordt er sober omgegaan met de beeldkracht van de hellende – veelal keramische daken. Vanaf de zeventiger jaren van de vorige eeuw werd hellend vooral gezien als een goedkope manier om kubieke meters te maken. Zij vormden zo een goedkoop alternatief voor de  gemetselde gevel. Ook bij keuze van het afdekkingsmateriaal heeft jaren de goedkope oplossing de boventoon gevoerd. En nu anno 2012 dringt het besef door dat het hellend dak ook een belangrijke rol kan spelen in het beeld van de woning, de straat of wijk. Nog steeds roept het spel van de daken van oudere steden en dorpen een prettig gevoel op bij de toeschouwer (belevingskwaliteit). De kans bij de kwaliteitsaanpassing van de bestaande woningvoorraad is er in gelegen, het dak als beeld vol emotie weer een plaats te geven in de gebouwde omgeving. Maar het dak biedt meerdere mogelijkheden.

Verder lezen

500.000 warmtepompen in 2020

door: Haico van Nunen

Dat is het doel dat het Nederlands Platform Warmtepompen zich heeft gesteld. Op 14 maart 2012 was het nationaal congres warmtepompen. Met negen lezingen zijn tal van benaderingen getoond voor warmtepompen en op welke wijze de toepassing van warmtepompen gemeengoed kan worden. Een van de lezingen ‘warmtepompen integraal onderdeel renovatievisie 2050’ [0,9 Mb], ging in op de kansen binnen de renovatie.

Verder lezen

Active House: woningen die meer geven dan nemen

Door: Haico van Nunen en Yuri van Bergen

Als we om ons heenkijken vormt de bestaande woningvoorraad onze leefomgeving voor de komende eeuw(en). Dezelfde woningen die we nu zien staan er over dertig of veertig jaar  nog steeds. Het is dan nu ook zaak om deze woningen bij een renovatie ingreep goed aan te pakken. Een lik verf volstaat dan niet meer, er moeten grote stappen gezet worden. Alleen de (energiebesparende) maatregelen nemen die voor korte termijn nodig zijn, getuigt van kortzichtigheid en weinig begrip voor de levensduur van onze woningvoorraad. De woningen moeten ook actief een rol gaan spelen bij de energieopwekking. Het Active House project Montfoort is hier een voorbeeld van.

Active House is a vision of buildings that create healthier and more comfortable lives for their occupants without negative impact on the climate – moving us towards a cleaner, healthier and safer world.’

Active House is een voorbeeld dat inzet op de lange termijn en integraliteit als onderliggende gedachte met zich meedraagt. Niet alleen energiebesparing, maar ook ruimte, licht, beleving, comfort en energieopwekking zijn een onderdeel van de oplossing en de visie op de toekomst. In Woerden wordt een van de voorbeelden gerealiseerd(1).

Verder lezen

Solar Prism duurzaam renoveren op platte en flauw hellende daken

Gebouwen verbruiken wereldwijd ongeveer 40% van alle opgewekte energie. Om de uitstoot van CO2 wereldwijd te reduceren, is het belangrijk het totale energiegebruik van de bestaande gebouwvoorraad terug te dringen. Om deze uitdaging aan te gaan zonder in te leveren op onze comfortabele levensstijl, is een nieuw modulair renovatieconcept ontwikkeld. Met de Solar Prism kunnen bestaande gebouwen met een plat of flauw hellend dak op een duurzame manier worden gerenoveerd. Solar Prism is het resultaat van gezamenlijke duurzame inspanningen van een aantal marktpartijen, waaronder VELUX, die verschillende technologieën zoals VELUX dakramen, het VELUX Solar systeem, PV cellen, een warmte terugwininstallatie en een warmtepomp combineert. Tijdens Building Holland wordt het concept voor het eerst in Nederland gepresenteerd, waarbij geïnteresseerde marktpartijen zich voor een pilot project aan kunnen melden.

Verder lezen