Nominatie Hollands-Ontwerp Award 2011: ‘GREEN BUILDING LAB’

 

Naam: Guus Rammeloo
Instelling: Universiteit Twente

Het Green Building Lab is een experimenteel bouwlab waar innovatieve experimenten op het gebied van groen en transformeerbaar bouwen plaats gaan vinden. Dit is een doorgaand proces waardoor het gebouw een dynamische structuur heeft waarmee het jaarlijks kan worden aangepast aan nieuwe technische en gebruikseisen. Na twee jaar zal het gebouw geconfigureerd worden in een gebouw met een andere bestemming. Tussentijdse monitoring en metingen zullen gebruikt worden om het gebouw in iedere nieuwe transformatie fase intelligenter te maken.
Het ontwerp behelst een energie neutrale, Cradle 2 Cradle en flexibele multi-purpose bouwlab wiens onderdelen en componenten ontmanteld, vervangen en hergebruikt kunnen worden in verschillende configuraties.Het Green Building Lab is het resultaat van de International Design Studio 2010, een jaarlijks samenwerkingsproject tussen IO- en Bouwkunde studenten van de Universiteit Twente Universiteit van Sarajevo en Yildiz University uit Istanbul.

Er is hier sprake van integratie van duurzaamheidsaspecten in een dynamische structuur die altijd optimaal moet presteren qua ruimte gebruik en energie en comfort, zonder afval te creeëren.
Dit is ook een platform voor samenwerking met de industrie. Binnen dit project zijn meerdere innovatieve systemen en bouwprincipes in ontwikkeling die later door de bedrijven vermarkt kunnen worden.
Daarnaast maakt de flexibele structuur van het GBL het mogelijk om alle onderdelen te hergebruiken in diverse configuraties. Alle onderdelen worden industrieel ontworpen en gefabriceerd waardoor een zo efficiënte mogelijke bouwproces wordt bewerkstelligd. Daarnaast zijn alle connecties zo ontworpen dat er geen of minimale aanpassing aan omliggende structuren nodig is voor installatie. Door te kijken naar de levensduur van materialen is een zeer milieuvriendelijk gebouw ontworpen waarbij materialen als beton en staal in componenten worden toegepast die de langste gebruiksduur hebben en het minst vervangen hoeven te worden.

Het GBL wordt samen met een negental bedrijven ontwikkeld. Onderwijsinstellingen als Saxion en het ROC werken mee aan de ontwikkeling door studenten componenten of constructieprincipes te laten uitwerken. De deelnemende bedrijven passen ieder eigen producten of prototypes toe in de uiteindelijk te bouwen versie van het GBL of ontwikkelen geheel nieuwe producten welke antwoord kunnen geven op de prestatie eisen van het gebouw. Dit maakt het mogelijk diverse oplossingen voor bouwkundige en milieuproblemen te testen binnen één gebouw. De Universiteit Twente, Saxion, ROC en de bedrijven behalen met deze verregaande samenwerking voordeel voor elk van de partijen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *