Tagarchief: Hollands-Ontwerp Award 2011

Hill Scholte wint samen met Floor Theuns de Hollands-Ontwerp Award 2011

Het ontwerp ‘New Kid in Town’  is daarmee verkozen tot de beste innovatie in bestaande bouw

BOUWBEURS UTRECHT – Hill Scholte heeft op dinsdag 8 februari tijdens de Internationale Bouwbeurs 2011 te Utrecht de Hollands-Ontwerp Award 2011 ontvangen uit handen van juryvoorzitter Mathijs van Dijk. De Hollands-Ontwerp Award  – de nieuwe generatie aan het woord – is een prijs voor (afstudeer)projecten die zich richten op innovaties in de bestaande bouw. Floor Theuns en Hill Scholte (van de Willem de Kooning Academie Rotterdam) hebben de prijs gekregen voor het project ‘New Kid in Town’, een ontwerp voor de herbestemming van een oude machinefabriek. De tweede prijs ging naar het project ‘PV Renovatiedak’ van Mark Straver (TU Eindhoven) en de derde prijs werd in de wacht gesleept door Sander Smoes (TU Delft) met het project ‘De Vakman Centraal’. De prijs is een initiatief van BouwhulpGroep en SlimRenoveren.

Voor de Hollands-Ontwerp Award waren acht projecten genomineerd, die allemaal nog te bekijken zijn op de Bouwbeurs in hal 4, standnummer C134. Hiervoor is een speciale tentoonstelling Hollands-Ontwerp ingericht op het Renovatieplein. De Bouwbeurs duurt nog tot en met 12 februari.

Het project ‘New Kid in Town van Floor Theuns en Hill Scholte omvat het ontwerp voor de revitalisering van een oude machinefabriek van scheepswerf Verolme tot brede school. De jury was zeer enthousiast over de eenvoud van het idee waarmee een spannende compositie en totaalbeleving is gecreëerd, een gebouw dat de gebruiker dient. Er is op een innovatieve manier gekeken naar de mogelijkheden van het gebouw waarbij de oude binnenruimte een semi buitenruimte is geworden en waarin geklimatiseerde boxen de specifieke functies herbergen.

Prijswinnares Hill Scholte met juryleden Martin Liebregts (BouwhulpGroep), Doris de Bruijn (SlimRenoveren), Mathijs van Dijk (WeLL Design) en Yuri van Bergen (BouwhulpGroep).

Verder lezen

Nominatie Hollands-Ontwerp Award 2011: ‘NEW KID IN TOWN’


Floor Theuns en Hill Scholte
Willem de Kooning Academie Rotterdam

Omschrijving:

De locatie, voormalige scheepswerf Verolme/YvC, is uniek door zijn ligging aan de maas en zijn historische achtegrond. Op dit terrein zal een nieuwbouwproject gerealiseerd worden. De deelgemeente IJsselmonde wil graag dat de identiteit van het gebied bewaard blijft. Voortbestaan van de identiteit kan door aanwezige elementen te hergebruiken zoals hellingbanen, kades, fabriekshallen etc.

De machinefabriekshal van 1954 ligt centraal op het terrein en kan als middelpunt fungeren voor de wijk. In de hal kunnen verschillende vormen van voorzieningen worden gerealiseerd.

Het programma van eisen omvat een school, een hotel met restaurant/kookschool, atelier, muziekruimte, podium, podiumtrap, bewegingruimte, binnenplein/gymruimte en schooltuin. De ruimte daagte uit om onderzocht en ontdekt te worden.
De onderwijsmethode is op basis van het Nieuwe Leren: Leren door ervaring. Ervaren is ontdekken, ontdekken is grenzen verleggen of doorbreken. Deze visie is op het interieur van het ontwerp toegepast. Het interieur maakt ten opzichte van het gebouw een draai van 8 graden. Het doorbreekt of verlegt de grenzen van het gebouw met respect voor de constructie. De staalconstructie van de hal wordt in oranje menie gezet. Zo ontstaan er twee afzonderlijke objecten, gebouw en interier, waarbij het interieur een interactie aangaat met zowel het gebouw als de buitenwereld. Verder lezen

Nominatie Hollands-Ontwerp Award 2011: ‘GREEN BUILDING LAB’

 

Naam: Guus Rammeloo
Instelling: Universiteit Twente

Het Green Building Lab is een experimenteel bouwlab waar innovatieve experimenten op het gebied van groen en transformeerbaar bouwen plaats gaan vinden. Dit is een doorgaand proces waardoor het gebouw een dynamische structuur heeft waarmee het jaarlijks kan worden aangepast aan nieuwe technische en gebruikseisen. Na twee jaar zal het gebouw geconfigureerd worden in een gebouw met een andere bestemming. Tussentijdse monitoring en metingen zullen gebruikt worden om het gebouw in iedere nieuwe transformatie fase intelligenter te maken.
Het ontwerp behelst een energie neutrale, Cradle 2 Cradle en flexibele multi-purpose bouwlab wiens onderdelen en componenten ontmanteld, vervangen en hergebruikt kunnen worden in verschillende configuraties.Het Green Building Lab is het resultaat van de International Design Studio 2010, een jaarlijks samenwerkingsproject tussen IO- en Bouwkunde studenten van de Universiteit Twente Universiteit van Sarajevo en Yildiz University uit Istanbul.

Verder lezen

Nominatie Hollands-Ontwerp Award 2011: ‘PV RENOVATIEDAK’

Naam: Mark Straver
Instelling: Technische Universiteit Eindhoven

Na de Tweede Wereldoorlog zijn in Nederland veel woningen gebouwd om de woningnood te verkleinen. Deze woningen voldoen niet meer aan onze huidige comforteisen en hebben een hoog energiegebruik waardoor ze niet meer als aantrekkelijk worden beschouwd. Daarnaast wil de Nederlandse overheid dat in 2030 alle woningen minimaal aan Energielabel B voldoen. Op het gebied van woningverbetering staat Nederland dus veel te wachten. Sloop en nieuwbouw van deze woningen zijn duur, niet milieuvriendelijk en gaat in een te laag tempo om deze doelstellingen van de overheid te verwezenlijken.

De seriematigheid van de 1,1 miljoen woningen uit de periode 1945-1975 biedt de kans om voor dit segment een universele oplossing te vinden en de beschreven problemen aan te pakken. Renovatie met standaard elementen en detailleringen biedt voor deze woningen een goede en snelle oplossing.
Het verbeteren van de energetische kwaliteit van de woningen en het verhogen van het comfort zijn hierbij belangrijk, maar de ingreep mag niet teveel hinder geven voor de bewoners.

Verder lezen

Nominatie Hollands-Ontwerp Award 2011: ‘CONDITIES VOOR PARTNERING BIJ WONINGVERBETERING DOOR CORPORATIES’

Naam: David Wattjes
Instelling: Technische Universiteit Delft

Op zoek naar kritische succesfactoren voor de toepassing van partnering in de praktijk

 De Nederlandse woningcorporaties besteden jaarlijks ruim 5 miljard aan woningverbetering. Hiervan gaat op jaarbasis ruim 0,5 miljard verloren aan faalkosten, welke veelal veroorzaakt worden door communicatieproblemen. De complexiteit van deze opgave en de stroef lopende bouwprocessen zorgen er voor dat het niet eenvoudig is voor woningcorporaties om te voldoen aan de kwalitatieve vraagstukken rondom goed wonen.

Verder lezen

Nominatie Hollands-Ontwerp Award 2011: ‘DE VAKMAN CENTRAAL’

Naam: Sander Smoes
Instelling: Technische Universiteit Delft

Locatie en opgave: transformeren en herinrichten van een bouwblok en directe woonomgeving

In het historische hart van de wijk Oud Charlois (Rotterdam‐Zuid) staat een technisch en functioneel verouderd bouwblok. Het voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd, heeft een gesloten  gevelbeeld en een rommelig, volgebouwd, ontoegankelijk binnenterrein. De wijk kampt verder met grootstedelijke problemen. Bewoners zijn veelal laag opgeleid, hebben lage inkomens, er is hoge werkloosheid en scholieren verlaten voortijdig de school. Door de functies wonen met ateliers en werkplaatsen te vervlechten, wordt gestreefd naar multifunctionaliteit in woonwijken.
De kwaliteit van de woonomgeving wordt versterkt door diversiteit. De functiemenging komt direct ten goede van de huidige bewoner van de woonwijk. Doordat zowel het wonen als het werken zich rondom de eigen woning afspeelt, ontstaat er een continu gebruik van de wijk en is er sprake van een toenemende levendigheid op straatniveau. Men werkt overdag immers in dezelfde wijk als waar men ’s avonds woont. En andersom. Wijkvoorzieningen als winkels en horeca worden beter gebruikt en profiteren hier direct van. De levendigheid wordt vergroot en er is een toenemende sociale controle. De kleinschalige stedelijke sector is belangrijk voor de werkgelegenheid. Het is bovendien een dynamische sector die door zijn verscheidenheid de wijk kleur geeft. Een neveneffect is dat de jeugd nu in hun eigen wijk aan de slag kan op stageplekken bij een van de vakbedrijven.

Verder lezen

Nominatie Hollands-Ontwerp Award 2011: ‘REVITALISATIE SOJAFABRIEK UTRECHT’

Naam: Arjan Aalbers, Remco van Dijk, Marco Jurrius, Felipe van Laar, Patrick Marinus en Jeroen van Schaik
Instelling: Hogeschool Utrecht

Het project betreft de passieve herbestemming van een monumentaal fabriekspand in het binnenstedelijk gebied van Utrecht. De herbestemming van het in 2008 uitgebrande pand moet zorgen voor een nieuw centrum binnen de wijk Oog in Al en daarbij het unieke karakater van het fabriekspand behouden met het comfort en gebruiksgemak van nu.

Verder lezen

Nominatie Hollands-Ontwerp Award 2011: ‘SUSTAINABLE ENGINEERING’

 Maikel Walraven
Avans Hogeschool Tilburg

Het onderzoek
Het idee komt voort uit het afstudeeronderzoek: “Sustainable Engineering – voor de Bestaande Bouw”. De scriptie geeft antwoord op de vraag hoe om te gaan met duurzaamheid voor de bestaande bouw? Het laat zien waarom we duurzaam willen of misschien wel moeten zijn, wat er nu precies mee bedoeld wordt, hoe we het zelfs kunnen meten en wat we er zoal bij nodig hebben. De bestaande bouw blijkt er uitermate geschikt voor, hier valt nu eenmaal de grootste winst te behalen.

Verder lezen

Nominatie Hollands-Ontwerp Award 2011: ‘INTEGRAAL DOORZON WONEN’

Naam: Damien Nunes
Instelling: Avans Hogeschool Tilburg

In Nederland is er een grote hoeveelheid aan bouwblokken die bestaan uit rijtjeswoningen. Deze beginnen nu in verval te raken waardoor er een nieuwe invulling moet worden gevonden. Door de binnen- en buitenanalyse op gebied van ruimtelijke beleving van deze woningen zijn alternatieven woonwijzen en bouwsystemen opgesteld die de traditionele denkwijze over deze bouwblokken moet aanpakken.

Duurzaamheid is naast een energie-efficiënte woning ook een woning die met de eisen van de tijd kan mee groeien en de levensloop van het huishouden kan behartigen. Door middel van drie varianten heb ik geprobeerd verschillende punten uit te werken om een beeld te geven van hoe wonen in de 21ste eeuw eruit kan komen te zien.

Verder lezen

de nieuwe generatie aan het woord…

Dinsdag 8 februari tussen 16:15 – 17:00 vindt de uitreiking van de studentenprijsvraag plaats tijdens de Internationale BouwBeurs. De gehele week staan de genomineerde projecten  opgesteld op de tentoonstelling: Hollands-Ontwerp Award 2011 (hal 4). Ter promotie zullen de genomineerde studenten tot aan de beurs hun project tonen op hollands-ontwerp.nl.

Verder lezen