Nominatie Hollands-Ontwerp Award 2012: ‘HET DORP, EEN KRITISCHE RECONSTRUCTIE’

HET DORP, EEN KRITISCHE RECONSTRUCTIE - Ursula Brouwer

Ursula Brouwer
Master architectuur, 4e jaars
Artez hogeschool van de kunsten

Omschrijving:
‘Wonen is de wijze waarop wij stervelingen op aarde zijn’

Wat wil dat zeggen
Een omgeving waar iedereen zich thuis voelt, zijn weg vindt, verschillende mensen zich harmonieus kunnen bewegen.
Universal design
Universeel ontwerp maakt een plek voor mensen met een handicap samen met iedereen, zij erkent handicap, veroudering en andere verschillen als een onderdeel van het dagelijks leven.
Locatie
Het Dorp, een woongemeenschap voor gehandicapten in Arnhem gerealiseerd in 1962. Het Dorp is verouderd, naar binnen gekeerd en voldoet niet meer aan de huidige inzichten en woonwensen.
s uitgangspunt
Als voor het ideaal niet naar de mens maar naar de leefomgeving van de mens wordt gekeken kan worden gezegd dat de ideale omgeving een omgeving is waar eenvoudig in bewogen en verbleven kan worden.

Cultuurhistorische waarde
De cultuurhistorische waarde van het dorp is groot. De tv uitzending drong voor een moment door tot diep in de ziel van de Nederlandse bevolking: “Mensen met een handicap moeten als gewone burgers beschouwd worden, met dezelfde rechten en plichten als alle andere Nederlanders”. De televisiemarathon uit 1962 zorgde tevens voor een landelijke bekendheid.
Landschapselementen
Weinig mensen profiteren van de kwaliteiten van het gebied. Het gebied heeft een unieke ligging op de uitlopers van de stuwwal wat resulteert in een glooiend landschap, bijzondere groenstructuur met veel grote, oude beuken en eiken. Door het reliëf en de bosbeplanting speelt het landschap een belangrijke rol in de stedelijke groenstructuur zowel voor natuurwaarden als recreatief. De grote hoeveelheid verhardingen en parkeervlakken hebben de landschappelijke kwaliteit van het terrein in de loop van de tijd meer en meer aangetast. De bebouwing heeft gesneden in het landschap, is eentonig, verouderd, gesloten en er is weinig contact met het landschap en de omgeving.
Ontwerpuitgangspunten
Met respect voor de bijzondere geschiedenis van ‘Het Dorp’ en de kwaliteiten van het landschap wordt deze gerepareerd. Op die manier wordt de cultuurhistorische waarde behouden. Met minimale ingrepen wordt een maximale resultaat behaald gebruik makend van eigen kwaliteiten en eigen herstelvermogen.

Herstellen
De gesloten structuur moet worden doorbroken. Door elementen te verwijderen verandert de korrel. Herstructureren revitaliseert het woon- en leefklimaat, vergroot de sociale veiligheid en toegankelijkheid met behoud van de cultuurhistorische waarde.
Versterken
De bestaande elementen een eigen karakter mee geven door renovatie met inbreiding bepaald door de ligging in het landschap. Gebruik makend van de aanwezige infrastructuur uitbreiden binnen de bestaande bouwcontouren met behoud van identiteit.

HET DORP, EEN KRITISCHE RECONSTRUCTIE - Ursula Brouwer
Referentie mvrdv balancing barn

Nieuwe impulsen
Vrijgekomen ruimte geeft anderen de mogelijkheid te wonen op een bijzondere plek in de stad. Dit kan met behulp van architectuur passend in de omgeving of door middel van objecten voor revitalisering.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *