Nominatie Hollands-Ontwerp Award 2012: ‘VAN E NAAR BETER’

VAN E NAAR BETER - Job Jonkers en Tim Dijkmans

Job Jonkers en Tim Dijkmans
Building Technology, afgestudeerd
Technische Universiteit Eindhoven

Omschrijving:
Er zijn al tal van renovatieconcepten voor de 600.000 doorzonwoningen uit 1945-1975 met een energielabel E op de markt. Bij veel bestaande renovatieconcepten ontbreekt echter het denken in de levensduur van componenten en wordt uitgegaan van een zogenaamde ‘in-één-keer-goed’-benadering: de woning wordt met één ingreep van het huidige niveau naar nieuwbouwniveau of zelfs passiefhuisniveau gebracht. Dat is op zich een uitstekend uitgangspunt, de vraag is of dit de meest effectieve manier is? Is er genoeg aandacht voor het wooncomfort, of moet de bewoner zelfs heel anders gaan wonen in zijn gerenoveerde woning? Tot slot in de praktijk het belangrijkste punt: de kosten. Een grote investering moet zich over een lange tijd terugverdienen. Dat maakt grootschalige toepassing van dergelijke concepten onmogelijk.

Stapsgewijs renoveren
Het doel van deze stapsgewijze benadering is om kosten te besparen bij een lagere milieubelasting. Deze strategie voor stapsgewijze renovatie is in dit onderzoek de duurzaamheidscarrière genoemd. De eerste stap is gericht op energiebesparing, de tweede stap op energieopwekking. In deze stapsgewijze strategie wordt rekening gehouden met de levensduur van de verschillende componenten. In de afgelopen 60 jaar is er onderhoud gepleegd en zijn componenten vervangen. Op het moment van renovatie kunnen de levensduren van de componenten als het ware worden gereset en kan het onderhoud voor de komende 60 jaar worden gepland om de theoretische levensduur van 120 jaar te behalen.
Het belangrijkste uitgangspunt voor de uitwerking van het concept is verbetering van het (fysisch) wooncomfort van de bewoner. Vervolgens zijn onderstaande uitgangspunten geformuleerd:

  • Betaalbaar renoveren; de bouwkosten voor de eerste stap bedragen ongeveer 30.000 euro voor de schil en 5.000 euro voor de installaties (exclusief BTW).
  • Energieprestatie verbeteren; de woning gaat na de eerste stap naar een energielabel A en wordt na de tweede stap energieneutraal.
  • Pandsgewijze aanpak; woningen kunnen onafhankelijk van elkaar worden gerenoveerd.
  • Levensduurdenken in componenten; componenten met een verschillende levensduur kunnen onafhankelijk van elkaar worden vervangen.

Duurzaamheidscarrière
De beste oplossing verschilt voor iedere doorzonwoning en voor iedere woningcorporatie. Daarom zijn voor de componenten van de woning verschillende varianten technisch uitgewerkt. Hiervoor is bepaald wat de investeringskosten zijn en welke energiebesparing behaald wordt ten opzichte van de referentiewoning in huidige staat (m.b.v. VABI en GreenCalc+).

VAN E NAAR BETER - Job Jonkers en Tim Dijkmans

De cumulatieve cashflow en de cumulatieve milieubelasting van de duurzaamheidscarrière zijn weergegeven in de grafiek. Ter vergelijking zijn ook een renovatie naar passiefhuisniveau, sloop en nieuwbouw en de referentiewoning in de huidige staat weergegeven.
Renovatie volgens de duurzaamheidscarrière is geschikt voor toepassing op grote schaal. Het wooncomfort voor de huurders wordt gegarandeerd en de woonlasten blijven beheersbaar. De woningcorporatie verhoogt de waarde van zijn bezit met een relatief lage investering. Hiermee wordt de energieprestatie van de woning sterk verbeterd, met als gevolg dat de milieubelasting sterk afneemt. Daarnaast zorgt het stapsgewijze karakter ervoor dat de bewoner gewend kan raken aan energiebesparing en het resultaat ziet. Het concept faciliteert innovatieve oplossingen voor energieopwekking in de toekomst en hier is ook financiële ruimte voor. Zo kunnen we dus van E naar Beter!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *