Nominatie Hollands-Ontwerp Award 2012: ‘RENOVATING ’T HOOL AS A WHOLE’

Mark Trommelen
Building Technology – Lifespan, 6e jaars

Technische Universiteit Eindhoven

Omschrijving:
’t Hool is ontworpen door Jaap Bakema, en enkele medewerkers van het bureau, in opdracht van stichting Huis en Wijk. Deze stichting is opgericht door medewerkers van Philips in Eindhoven die een eigen project op wilden zetten omdat zij geen geschikte woning konden vinden in het toen bestaande woningaanbod. Zowel de wijk als individuele woningtypes zijn in samenwerking met diverse commissies uit stichting Huis en Wijk ontworpen. De wijk is gebouwd in een tijd dat woningen nauwelijks geïsoleerd zijn en daardoor voldoen ze niet aan de huidige en toekomstige eisen, in het bijzonder die voor energiehuishouding en aanpasbaarheid van de gebouwschil.

Vanwege het bijzondere karakter van de wijk, als onderdeel van het oeuvre van Van den broek en Bakema, is er door de gemeente Eindhoven een welstandsnota opgesteld die veel eisen stelt aan de mogelijkheden die bewoners hebben bij het verbeteren en aanpassen van hun woning. Om ervoor te zorgen dat zowel particuliere woningeigenaren en woningcorporaties hun woning kunnen renoveren is er in dit afstudeerwerk een renovatiepakket samengesteld dat de mogelijkheid biedt om de woning functioneel en technisch weer te laten voldoen zonder het beeld van eenheid, wat in ’t Hool heerst, te doorbreken.

Om te komen tot een renovatiesysteem is het zaak om eerst de eisen en randvoorwaarden rondom dit systeem vast te stellen. Tijdens dit onderzoek is er parallel gekeken naar de literatuur omtrent flexibiliteit, consumentgericht bouwen en standaardisatie; en naar de context zijnde de woningen in ’t Hool en de kansen en mogelijkheden die hier liggen.

Uit de literatuurstudie naar de ontwerpers, de wijk en diverse technische concepten volgen diverse eisen en randvoorwaarden voor het systeem. Het systeem vormt een platform voor verschillende bouwmaterialen en componenten en zorgt voor de verbinding met de bestaande ruwbouw. Het platform zelf heeft een dragende functie binnen een element waaraan de diverse technische componenten, elementen en materialen, en afwerkingsmaterialen demontabel worden verbonden. In principe staat de invulling van het platform vrij waardoor de gebruiker kan kiezen tussen de te gebruiken technische invulling van het element. De afwerking aan de buitenzijde grenst aan het collectieve domein van ’t Hool en kent daarom minder keuzevrijheid. Voor de constructieve functie van het platform zijn koudgewalste staalprofielen gekozen vanwege hun lage gewicht, minimaal volume, veel mogelijkheden tot koppelen en het feit dat het materiaal zichzelf heeft bewezen als bouwsysteem.

Voor de technische uitwerking is gekozen om woningtype A uit ‘t Hool omdat deze woning veel lijkt op andere rijwoningen, het de kleinste koopwoning is en onderdeel vormt van een rij waardoor er diverse scenario’s uitgewerkt kunnen worden. Er kan gekozen worden om wel of niet te renoveren, de gevels en het dak of alleen de gevels te renoveren, een uitbouw of geen uitbouw te realiseren en welke uitbouw gerealiseerd moet worden.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *