Tagarchief: KIS

Tekenen met perspectief

Door: Johan Lemmens en Karleun Liu

serie over kwaliteitssturing deel – 5 –

In een eerder artikel (1) zijn we ingegaan op de veranderende rol van ontwerper en tekenaar. We hebben daar het belang van tekenen aangegeven binnen de veranderingen in samenwerking binnen de bouw. Tekenen staat en stond onder druk. Het gemopper op tekeningen dreunt nog in ieders oren na en is niet helemaal onterecht. De maakbaarheid van met name het detail liet en laat nog wel eens te wensen over. Naast een gebrek aan kennis heeft dit veelal ook te maken met te weinig begrip van de verschillende functies die tekeningen kunnen en moeten hebben. Nu, met het opkomen van het nieuwe samenwerken en het daarmee verschuiven van taken en verantwoordelijkheden, dreigt het tekenen tussen wal en schip te raken.

BouwhulpGroep Active House aanduiding zink_1000px

Verder lezen

KIS beperkt het risico

Door Jelle Persoon en Yuri van Bergen

serie over kwaliteitssturing deel – 4 –

Met de opkomst van nieuwe vormen van samenwerken is het beeld ontstaan dat de opdrachtgever langzaam grip begint te verliezen op de eindkwaliteit van de woning. Met het spreken over prestaties en eindkwaliteit zijn we als het ware ‘merken loos’ gaan bouwen. Waar men traditioneel gebruik maakt van een bestek om het ‘eigen bewezen merk’ te borgen, vraagt deze manier van bouwen een nieuwe manier van toezicht. Kwaliteit sturing In Stappen! Een methode waar vanaf het begin de referentiekwaliteit scherp wordt neergezet.

Drents Dorp - Eindhoven

Verder lezen

Normen, de taal van de prestaties

Door: Jelle Persoon en Yuri van Bergen

serie over kwaliteitssturing deel – 3 

Bij het ontwikkelen van grootonderhoudsplannen wordt steeds vaker gekozen voor een vorm van keten- en procesintegratie. De aannemer wordt dan ‘co-maker’. Het motief is dat hiermee de kennis van marktpartijen optimaal wordt benut. Grofweg komt het erop neer dat naar aanleiding van de vraag van de corporatie de co-maker op basis van een opname van de woningen een probleemanalyse maakt en oplossingen voorstelt. Vervolgens worden de oplossingen tot maatregelen uitgewerkt en daarna uitgevoerd. Het moge duidelijk zijn dat de probleemanalyse en dus ook de opname bepalend is voor het plan en dus voor de te realiseren kwaliteit.

BouwhulpGroep - funtionele eisen Normenboek_1000px

Verder lezen

KIS MAAKT KWALITEIT BEHAPBAAR

Door: Jelle Persoon en Yuri van Bergen

serie over kwaliteitssturing deel – 2

Met vallen en opstaan wordt in de bouw gezocht naar nieuwe vormen van samenwerken tussen ‘opdrachtgever’ en ‘uitvoerende partijen’ en de uitvoerende partijen onderling. Het ‘LEAN produceren’ in de bouw is hierbij een veelgenoemd streven.

Dit betekent dat met zo weinig mogelijk verspilling de gevraagde kwaliteit wordt geleverd. Maar wat is nu kwaliteit? Traditioneel wordt kwaliteit in het bestek vastgelegd. Nauwkeurig worden materialen en werkwijze weergegeven in tekst en tekeningen. Een omvangrijk en ook ingewikkeld instrument dat de basis is van het contract en hiermee ook de basis is voor de directievoering en het toezicht op de bouw. De praktijk heeft wel uitgewezen dat dit geen garantie is voor de kwaliteit. Naast dat het bestek niet altijd even zorgvuldig wordt beoordeeld en gecontroleerd, is het voor de uitvoerenden geen toegankelijk document.

BouwhulpGroep Kwaliteitsborging_1000px

Verder lezen

Kwaliteitssturing in de bouw, een kwestie van de juiste stappen

Auteurs: Jelle Persoon en Yuri van Bergen

serie over kwaliteitssturing deel – 1 –

Kwaliteit is vanzelfsprekend een sleutelbegrip in de praktijk van nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Voor alle partijen is het uiteindelijk van belang dat de gewenste en geplande kwaliteit ook wordt gerealiseerd, vanwege de zekerheid en de continuïteit in de tijd. Kwaliteitsbewaking en kwaliteitsborging zijn dan ook belangrijke taken binnen het bouwproces. Het vormgeven aan deze taken is zowel voor de opdrachtgevers als voor het bouwbedrijf nog steeds een lastige opgave. En alleen met begrippen als garantie en vertrouwen komen we in de huidige bouwpraktijk er niet. Daarom is de zoektocht naar een effectieve aanpak in volle gang.

Verder lezen